Puisia kaupunkeja? KYLLÄ KIITOS!

Puurakentaminen on paras tapa varastoida metsien hiiltä. Puusta rakentamisen esteitä raivataan nyt Suomessa. Tulevaisuudessa näemme ehkä jälleen puusta tehtyjä kaupunkeja.

Puurakentaminen on paras mahdollinen tapa varastoida hiiltä pitkäksi aikaa. Puutalossa hiili säilyy, kun puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina.

Puisten rakennustuotteiden valmistus tuottaa hyvin vähän hiilidioksidia muihin materiaaleihin verrattuna. Rakennustuotteiden valmistuksen hiilidioksidipäästöistä yli 90 prosenttia aiheutuu sementin ja teräksen valmistuksesta.

Ilmastoystävällisen rakentamisen tulisi olla itsestään selvää, sillä rakentaminen sen kuin lisääntyy. Maapallon väestö kasvaa arvioiden mukaan sadalla miljoonalla ihmisellä vuodessa, ja vuoteen 2050 mennessä noin miljardin ihmisen lasketaan muuttavan kaupunkeihin.

Olisiko siis jo aika alkaa rakentaa kerrostaloja ja kokonaisia kaupunkeja puusta?

”Kyllä! Me näemme nyt suhteellisen vahvan puurakentamisen trendin olevan alkamassa. Paikallaan rakentamisesta siirrytään elementtien ja moduulien myötä tehdasrakentamiseen. Me haluamme olla – ja olemme jo – teollisia kumppaneita tällaisten toimijoiden kanssa”, sanoo strategiajohtaja Esa Kaikkonen Metsä Woodista.

Metsä Wood on Metsä Groupin puutuoteteollisuuden markkinointinimi. Yhtiö myy ja markkinoi viilupuuta, vanereita sekä sahatavaraa. Metsä Wood on ollut mukana rakentamassa ja kehittämässä puukerrostaloja yhteistyökumppaneidensa kanssa Helsingin Viikkiin ja Honkasuolle. Honkasuon kohteen rakensi pääurakoitsijana Rakennusliike Reponen, joka on yksi alan pioneereista.

”Moduuleista ja elementeistä rakentaminen on nopeaa ja materiaali on kevyttä. Meillä on hankkeita, joissa työmaalla on säästynyt jopa kolmannes ns. normaalirakentamisen ajasta. Materiaalia voi myös kuljettaa paikalle kerralla paljon enemmän. Puu myös kestää ihan yhtä hyvin kuin muutkin materiaalit – kaikki rakennukset vaativat huolenpitoa tai ne muuttuvat vaarallisiksi”, Kaikkonen jatkaa.

Kaikkosen mukaan puun käyttö rakentamisessa siis yleistyy. Rakentaminen on kuitenkin hänen mukaansa konservatiivinen ja varsin säännelty toimiala, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti.

”Kaikki uskomukset puun heikkouksista, kuten palamisesta tai lahoamisesta, ovat vanhentuneita. Nämä asiat kyetään korkeissakin rakennuksissa nykyään hallitsemaan erittäin hyvin. Onneksi EU ja monet sen jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat ryhtyneet purkamaan säännöksiä puurakentamisen tieltä. Lisäksi uskon, että pitkällä aikavälillä puurakentaminen asetetaan etusijalle yhteiskuntien kehittämisessä juuri tuon hiilensitomiskyvyn takia. Näinhän on käynyt jo autoilussa vähäpäästöisten autojen kohdalla. Kyse on poliittisista valinnoista”, Kaikkonen sanoo.

Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Lisäksi ministeriö uudistaa rakentamismääräykset vuoteen 2018 mennessä. Tässä yhteydessä arvioidaan myös puurakentamista koskevat vaatimukset.