Säilytetään arktiset eläinlajimme

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Sen vaikutukset tuntuvat erityisen voimakkaasti arktisella alueella, joka lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

Noin 40 miljoonan neliökilometrin suuruisella arktisella alueella on suuri merkitys koko maapallon luonnon monimuotoisuudelle, sillä osaa alueen lajeista ei tavata missään muualla maailmassa. Myös Suomi on arktinen maa, ja monet lajeistamme, kuten itämerennorppa ja naali, ovat arktisia lajeja. Niilläkin on kiire sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hälyttäviä, mutta sen pahimmat seuraukset voidaan vielä estää. Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen myös tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä arktisen luonnon seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun panostaa entistä voimakkaammin.
WWF tekee työtä arktisen luonnon hyväksi sekä Suomessa että sen rajojen ulkopuolella. Lue koskettava juttu naalista ja ponnisteluista sen palauttamiseksi Suomen luontoon sekä muusta arktisesta työstämme. Liittymällä WWF:n Lumi-kummiksi voit tukea tätä työtä: wwf.fi/lumikummiksi

PS Sydämelliset kiitokset UPM:lle, joka on lahjoittanut WWF-lehdelle koko vuoden painopaperit! Tuki on tärkeä panos suojelutyöhömme.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi