Arktisen alueen öljyinen uhka

Raskas polttoöljy on valtava uhka arktisen alueen luonnolle. Nyt sen käytön kieltämistä meriliikenteessä on onneksi alettu suunnitella.

Merenkulun arvioidaan arktisella alueella lisääntyvän puolella vuoteen 2050 mennessä, joten raskasta polttoöljyä käyttävien rahtilaivojen määrä pohjoisilla merillä kasvaa jatkuvasti.

Raskas polttoöljy on myrkyllistä, tahmeaa ja tervamaista. Se hajoaa kylmissä vesissä erittäin hitaasti ja on lähes mahdotonta kerätä öljyonnettomuuden sattuessa. Onnettomuustilanteessa sekä kaupallisesti tärkeät kalakannat että valaat, hylkeet, mursut ja vesilinnut olisivat vaarassa.

Raskaan polttoöljyn käyttäminen vauhdittaa myös ilmastonmuutosta erityisesti nokipäästöjen takia. Laskeutuessaan vaaleille lumi- ja jääpinnoille noki vähentää takaisin avaruuteen heijastuvien auringonsäteiden määrää. Tämän seurauksena lumen ja jään sulaminen nopeutuu.

Eteläisellä napa-alueella, Antarktisella, raskaan polttoöljyn käyttäminen ja kuljettaminen kiellettiin vuonna 2011. Samanlaisen kiellon aikaansaaminen arktisella alueella on vaikeampaa, koska jääpeitteen huvetessa ja pohjoisen laivaväylän avauduttua arktiseen merialueeseen kohdistuu yhä enemmän taloudellisia toiveita ja odotuksia.

Pientä edistystä

Kesällä 2017 kielto kuitenkin nytkähti eteenpäin, kun kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti Kanadan aloitteesta ottaa raskaan polttoöljyn käytön ja kuljettamisen aiheuttamien riskien vähentämisen Arktiksella tulevien kahden vuoden työohjelmaansa.

”Jäsenvaltioiden tulee nyt käyttää mahdollisuus hyväkseen ja saada aikaiseksi konkreettinen esitys ensi huhtikuulle, jolloin IMO:n meriympäristön suojelukomitea kokoontuu seuraavan kerran”, WWF:n kansainvälisen Arktisen ohjelman puheenjohtaja WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

”WWF on ajanut asiaa vetoamalla ministereihin ja muihin poliittisiin päättäjiin Arktisessa neuvostossa ja muissakin sopivissa yhteyksissä. Suomen ministerit ovatkin ilahduttavasti asettuneet kiellon kannalle”, Liisa Rohweder toteaa.

Hyviä vaihtoehtoja vähän tarjolla

Ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä Clean Arctic Alliance, johon myös WWF kuuluu, on tyytyväinen keskusteluun, jossa tuettiin prosessin aloittamista raskaan polttoöljyn kieltämiseksi arktisen meriliikenteen polttoaineena. Mutta mitä vaihtoehtoja raskaalle polttoöljylle on olemassa?

“Tällä hetkellä raskaalle polttoöljylle on olemassa kaksi arktisessa laivaliikenteessä jo käytössä olevaa vaihtoehtoa: kevyt polttoöljy sekä nestemäinen maakaasu”, sanoo johtava asiantuntija Sian Prior Clean Arctic Alliance -verkostosta.

”Kevyet polttoöljyt ovat kalliimpia kuin raskas polttoöljy, mutta otettavissa käyttöön hyvin vähäisillä muutoksilla. Nestemäinen maakaasu ei tuota nokipäästöjä eikä veteen joutuessaan aiheuta ongelmia, mutta hiilidioksidipäästöjen kannalta se on lähes yhtä huono vaihtoehto kuin raskas polttoöljy. Nestemäinen maakaasu on kevyttä polttoöljyä halvempi polttoaine, mutta sen käyttöönotto edellyttää muutostöitä sekä laivoissa että satamissa.”

Clean Arctic Alliancen vision mukaan pidemmällä aikavälillä on mahdollista luopua fossiilisista polttoaineista laivoissa kokonaan. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi akkukäyttöiset laivat, soluteknologia, hybridiratkaisut tai metanoli.

Norjan rannikolla liikennöivä matkustajalaivayhtiö Hurtigruten ilmoitti ensimmäisenä laivayhtiönä ottavansa ensi kesänä käyttöön akkukäyttöisen hybridialuksen, ja seuraavana kesänä toisen. Lyhyitä satamavälejä liikennöivän matkustaja-aluksen mahdollisuudet toimia akkujen varassa ovat kuitenkin erilaiset kuin pitkiä merimatkoja kerrallaan seilaavien rahtilaivojen.

Varustamot varovaisen myönteisiä

Keskustelussa avainasemassa oleva varustamojen kansainvälinen kattojärjestö ICS (International Chamber of Shipping) ja Suomen Varustamot ry ovat ottaneet myönteisen kannan raskaan polttoöljyn kieltämiseen arktisilla vesillä, mutta ehtoja on paljon.

”Edellytyksenä on, että päätös tehdään IMO:ssa ja se koskee kaikkia valtioita, joiden lippujen alle laivoja on liputettu. Vaadimme myös, että uudet riskien vähentämissäännöt tulevat voimaan kansainvälisen 0,5% rikkirajan voimaan tulon jälkeen 1.1.2020” sanoo johtaja asiantuntija Olof Widén Suomen Varustamot ry:stä.

”Varustamot pitävät myös tärkeänä, että kaikki alustyypit otettaisiin kieltokeskustelun piiriin kaiken kokoisia matkustaja- ja rahtialuksia sekä kalastusaluksia myöten.”

Suunta kohti raskaasta polttoöljystä luopumista arktisilla vesillä näyttää olevan hahmottumassa, mutta prosessi voi kestää vuosia. Suurin este on se, että kaikki maat eivät ole taloudellisista syistä samaa mieltä kieltämisestä. Ja vaikka arktiset valtiot itse olisivat suopeita kiellolle, niin muut alueen läpi seilaavat valtiot eivät.

”Nopeimmankin aikataulun mukaan kielto voisi astua voimaan vuoden 2022 aikana” sanoo Sian Prior. “Uusien menettelytapojen määrittely ja säädösvalmistelu voisi olla valmis IMO:ssa 2020, ja kielto voisi astua voimaan 18 kuukautta myöhemmin. Tämä on tavoitteemme, mutta myönnämme, että se on kunnianhimoinen”, Sian Prior päättää.

Teksti Anne Brax

Sinua saattaa kiinnostaa