Julkaistu

Espanjan rannikkoa uhkaavasta öljyonnettomuudesta voi tulla maailman suurimpia

Lisätoimet Itämeren öljyonnettomuuden ehkäisyksi ovat välttämättömiä

Öljytankkeri Prestigen lastissa on viranomaistietojen mukaan 77 000 tonnia polttoöljyä. Mikäli kaikki öljy vuotaa mereen Luoteis-Espanjassa Galician rannikolla, kyseessä on yksi maailman suurimmista öljyonnettomuuksista.

Koska alueen luonto on poikkeuksellisen monipuolista ja herkkää, WWF on pitkään vaatinut alueen julistamista ns. PSSA-alueeksi. Tämän perusteella tankkeriliikennettä alueella olisi voitu rajoittaa tai sille olisi voinut antaa erityismääräyksiä. Suomen WWF on vaatinut vastaavia rajoituksia Itämerelle.

Mikäli alue olisi WWF:n vaatimusten mukaan julistettu IMO:ssa ns. PSSA-alueeksi eli erityisen herkäksi merialueeksi (Particularly Sensitive Sea Area), kansainvälistä meriliikennettä alueella olisi voitu rajoittaa esimerkiksi kieltämällä tankkeriliikenne tietyillä alueilla, vaatimalla saattohinaajien ja luotsin käyttöä tai sallimalla vain kaksoisrunkoalukset alueella.

Mikäli kaikki öljy valuu mereen Prestige-tankkerista, onnettomuus on lähes kaksi kertaa suurempi kuin Alaskan rannikolla vuonna 1989 suurta tuhoa aiheuttanut Exxon Valdezin öljyonnettomuus. Onnettomuus olisi katastrofi alueen herkälle ja monipuoliselle meriluonnolle. Alue on tunnettu upeasta luonnostaan ja monipuolisesta lajistostaan:  Galician rannikolla on mm. monipuolinen kalalajisto, pullonokkadelfiinejä ja pyöriäisiä, ja se on myös tärkeä muuttolintujen levähdysalue. Onnettomuus olisi tuhoisa myös paikallisväestölle: yli 60 % saa elantonsa kalastuksesta.

Toimet Itämeren öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi eivät riitä

WWF on esittänyt Itämeren tai sen osien luokittelemista PSSA-alueeksi. Venäjän uusien öljysatamien myötä tankkeriliikenne Itämerellä kasvaa nelinkertaiseksi ja sen mukana myös öljyonnettomuuden riski nousee noin kolminkertaiseksi. Vuonna 2004 voimaan astuva meriliikenteen VTMIS-ohjausjärjestelmä pienentää onnettomuusriskiä, mutta tämä järjestelmä ei yksin riitä.

"Öljykuljetusten reitit ovat usein vaikeakulkuisilla, matalilla ja kapeilla alueilla, joissa on mm. muuttolintujen levähdysalueita ja hylkeiden poikimisalueita. WWF:n mielestä öljykuljetuksia ei tule sallia niillä merialueilla tai ainakin on käytettävä saattohinaajia ja/tai paikallista luotsia, sanoo WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Ensimmäisten tietojen mukaan Prestige-alus on yksirunkoinen, jolloin repeämä sen rungossa riittää pahimmassa tapauksessa valuttamaan kaiken öljyn mereen. WWF on vaatinut kaksoisrunkopakkoa Itämerelle nopeutetussa aikataulussa eikä vasta 2015, kuten Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO edellyttää.

WWF muistuttaa myös, että valtion ja Suomenlahden rannikkokuntien öljyntorjuntavalmius ei ole riittävä nytkään, saatikka sitten öljykuljetusten lisääntyessä. WWF onkin vaatinut öljyntorjunta-alusten ja –kaluston tuntuvaa lisäystä.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, Espanjan WWF: Miguel Angel Valladares, puh. +34 91 354 0578