Julkaistu

Ilmastonmuutoksen riskit korostuvat Bhutanin jäätikköjärvellä

Jäätiköiden sulamisen takia Himalajalla sijaitsevan Thorthormi Tsho -järven koko on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pinnan nousun seurauksena järvi uhkaa nyt tulvia yli aiheuttaen mittavaa tuhoa alempana laaksossa. Thorthormia ollaankin nyt madaltamassa mittavan yhteistyöhankkeen avulla, jossa WWF on mukana. Tänä vuonna järven pintaa onnistuttiin laskemaan 86 senttiä.

Mukana yhteistyöhankkeessa ovat Bhutanin hallituksen lisäksi WWF ja paikalliset yhteisöt, jotka toimivat Maailman Ympäristörahaston (GEF), UNDP:n ja Itävällan tukemana. Kansainvälisen hankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on pienentää Bhutanin laaksoon kohdistuvia riskejä. Tavoitteena on laskea järven pintaa viisi metriä kolmessa vuodessa.

Thorthormi Tsho -jäätikköjärvi sijaitsee lähes 4500 metriä merenpinnan yläpuolella Bhutanin pohjoisosassa. Järvi on arvioitu yhdeksi suurimmaksi mahdollisen luonnonkatastrofin aiheuttajaksi lähitulevaisuudessa. Samanaikaisesti järven pinnan nousun kanssa, vettä pidättelevien moreenivallien korkeus on puolittunut. Epävakaiden reunavallien purkautuessa Thorthormi Tshon vesimassat vyöryvät todennäköisesti 80 metriä alempana sijaitsevaan Raphsthreng Tsho -järveen ja noin 53 miljoonaa kuutiota vettä syöksyy alas Po Chu -järven yläjuoksulle.

Järven purkautuessa se tuhoaisi arviolta puolet sadosta ja eläimistä taloudellisesti erittäin tärkeiden Punakha ja Wangdi -laaksojen alueella. Samalla tuhoutuisi teitä, siltoja, taloja ja muuta infrastruktuuria. 1300-luvulla rakennettu Punakhan palatsi on yksi kuudestatoista kulttuurihistoriallisesti merkittävästä kohteesta, joka on uhattuna järven purkautuessa.

”Tämä tapaus antaa perspektiiviä, kun puhutaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavasta rahoituksesta kehitysmaille. Meidän on tärkeä päästä sopimukseen päästöistä, jotta voimme minimoida ilmastonmuutoksen vaikutukset ja välttyä ihmishenkien menetyksiltä alueilla, jotka ovat vähiten vastuussa kohtaamistaan ongelmista”, toteaa Kim Carstensen, WWF:n Kööpenhaminan Ilmastokokouskampanjan johtaja.

WWF:n kansainvälisen Himalaja -ohjelman raportti The Cost of Climate Change: The Story of Thorthormi Glacial Lake in Bhutan kertoo ilmastonmuutokseen sopeutumisen valtavista kustannuksista Himalajan alueella.

“Thorthormi-järven tarina osoittaa, kuinka ilmastonmuutokseen aiheuttamiin riskeihin voidaan sopeutua”, kertoo WWF:n Himalaja -ohjelman johtaja Tariq Aziz. ”Samalla se osoittaa, kuinka ilmastonmuutoksen seuraukset koituvat paikallisyhteisöjen taakaksi, ja miten haastavaa näihin seurauksiin sopeutuminen on”.

WWF Suomi tukee useita hankkeita Himalajan alueella ulkoministeriön rahoituksen avulla.
”Kaikki WWF:n työ luonnon ja ihmisten puolesta Bhutanissa ja Nepalissa on uhattuna, jos ilmastonmuutoksen haasteisiin ei pystytä vastaamaan ja teollistuneet valtiot eivät kanna niille kuuluvaa vastuuta päästövähennyksistä sekä rahoituksesta. Haasteisiin on vastattava nyt ja panostuksia on lisättävä merkittävästi”, sanoo Sami Tornikoski, WWF Suomen kansainvälinen kehitys -ohjelman päällikkö.

Raportti on ladattavissa osoitteesta http://assets.panda.org/downloads/the_cost_of_climate_change__24_nov.pdf

Video tyhjentämisoperaatiosta löytyy osoitteesta http://www.vimeo.com/7836375

Lisätietoja:
WWF Suomi, Sami Tornikoski, ohjelmapäällikkö, Kansainvälinen kehitys, 040 533 4399, etunimi.sukunimi@wwf.fi
WWF Bhutan, Tashi Tshering: +975 17 611 797, ttshering@wwfbhutan.org.bt
WWF Living Himalayas, Savita Malla: + 977 9 851 101 851, Savita.malla@wwfnepal.org

 

Lisätietoa jäätikköjärven madaltamisesta:

Ylhäällä järven luona työskentelee yli 300 paikallista ihmistä 20 maakunnan alueelta. He tulevat kaikista yhteisön osista. Joukossa on muun muassa turistioppaita, viljelijöitä, naisia ja jakin kasvattajia. Matka ylös kestää 10 päivää ja se on pakko taittaa jalan. Paikan päällä kaivetaan kanavia ja poistetaan järkälemäisiä kiviä näiden kanavien tieltä paljain käsin, jotta järveä saataisiin madallettua turvallisesti. Työtä tehdään erittäin kylmässä ja vaativassa ilmastossa ja paikka joutui esimerkiksi sykloni Ailan koettelemaksi toukokuussa 2009. Tällöin rankkasateet estivät pääsyn järvelle ja työt jouduttiin ohjaamaan syklonin tuhojen korjaamiseen ennen kuin järveä päästiin taas madaltamaan.

Huonon sään ja haastavien olosuhteiden vuoksi tämän vuoden tavoitetta laskea vedenpintaa 1,67 metriä pudotettiin 1,0 metriin. Kun talvikausi pakotti lopettamaan työt tämän vuoden lokakuussa, järven pintaa oli pudotettu 86 senttiä. Työt alkavat taas pahimman talven väistyttyä huhti-toukokuussa 2010.

Thorthormi Tsho on tällä hetkellä suurin ja vaarallisin jäätikköjärvi, mutta sen lisäksi pelkästään Po Chu joen yläjuoksulle on muodostunut 16 uutta jäätikköä ja 82 jäätikköjärveä. Laaksossa näkyvät vieläkin vuonna 1994 tapahtuneen jäätikköjärven purkauksen (Glacial Lake Outburst Flood, GLOF) jäljet. Tuolloin turma vei 20 ihmisen hengen ja tuhosi laajasti infrastruktuuria.