Julkaistu

Kestävästä energiateknologiasta voi tulla Suomelle vientivaltti

WWF:n tänään julkaistu selvitys

Vuonna 2010 kestävän energiateknologian viennin arvo Suomesta maailmalle voi olla jo 3,3 miljardia euroa ja työllistää täysipäiväisesti 25 000 suomalaista. Vuoden 2010 jälkeen kestävän energiateknologian markkinat kasvavat todennäköisesti edelleen nopeasti, jolloin tästä alasta voidaan odottaa uutta Suomen vientiteollisuuden tukijalkaa. Tämä käy ilmi Suomen WWF:n tänään julkaisemasta selvityksestä.

Vuonna 2000 suomalaisten uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden teknologioiden vienti oli 800 miljoonaa euroa. Kun verrataan eri tutkimuslaitosten, eri alojen etujärjestöjen ja yritysten omia arviointeja alan kasvunäkymistä, viennin kasvu 3,3 miljardiin euroon on täysin mahdollinen. Kestävän energian vienti ja kotimarkkinat työllistäisivät vuonna 2010 näiden laskelmien mukaan yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä. Tätä voi verrata esimerkiksi metsäteollisuuteen ja sähkötekniseen elektroniikka-alaan, jotka kumpikin työllistävät tällä hetkellä noin 65 000 henkilöä.

Useiden arvioiden ja tavoiteohjelmien mukaan uusiutuvilla energialähteillä on valtavat maailman markkinat. Esimerkiksi G8-maiden uusiutuvien energialähteiden työryhmän tavoitteena on saattaa kymmenen vuoden kuluessa miljardi ihmistä uusiutuvien energialähteiden käyttäjiksi. Suomen mahdollisuudet hyödyntää tätä potentiaalia ovat erinomaiset: suomalainen tämän alan osaaminen on muutamilla toimialoilla maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi suomalaisen tuulivoimakomponenttiteollisuuden liikevaihto on kasvanut noin 40 %:n vuosivauhtia, ja bioenergiateknologiassa suomalainen osaaminen on maailmanluokkaa.

Julkinen tuki on ohjattava kestävään energiaan

Uusiutuvien energiamuotojen laaja käyttöönotto on välttämätöntä paitsi ilmastonmuutoksen torjumiseksi myös OECD:n ulkopuolisten maiden elintason nostamiseksi kestävällä tavalla. Kaupallistamisen alkutaipaleella olevaa kehitystä on vauhditettava julkisella tuella, jota kohdistetaan sekä kestävän energian kotimarkkinoiden kasvattamiseen että viennin edistämiseen erityisesti kehitysmaihin, vaatii WWF.

Viennin menestystarinat edellyttävät kotimarkkinoille suunnattua tuotekehitystä. Hyvä esimerkki julkisen tuen vaikutuksesta kotimarkkinoihin ja sitä kautta vientiä edistävään tuotekehittelyyn ovat taajuusmuuttajat, jotka pienentävät sähkömoottorien sähkönkulutusta 30 – 70 %. Alalle ohjattiin julkista tukea mm. Helsingin metroa kehitettäessä. Nyt Suomen osaaminen tällä alalla on huippuluokkaa, ja alan vienti oli vuonna 2000 jo 250 miljoonaa euroa.

Vientitakuulaitokset suosivat perinteisen energiatuotannon projekteja. Vuosina 1994 - 1999 maailman kaikesta, kehitysmaihin kohdistuneesta vientitakuurahoituksesta 40 % kohdistui energiatuotantoon fossiilisilla polttoaineilla sekä öljy- ja maakaasutuotannon kehittämiseen. WWF haluaa, että erityisesti valtioiden vientitakuulaitokset sitoutuvat nostamaan rahoitustaan kestävään energiateknologiaan, jotta uusiutuvaan energiaan kohdistetut investoinnit kehitysmaissa vauhdittuvat. Kestävän energiateknologian projekteille on myönnettävä selkeää rahoitusta myös kehitysyhteistyömäärärahoista.

WWF:n selvitys Kestävästä energiasta uudet nokiat - Suomen kestävän energiateknologian vienti julkistettiin tänään Helsingissä Energia virtaa Suomesta maailmalle -seminaarin yhteydessä. Seminaari käsitteli Suomen mahdollisuuksia edistää kestävää energiateknologiaa kehitysmaissa. Puhujia olivat mm. toimitusjohtaja Rakesh Bakshi, joka on G8-maiden Uusiutuva energiat -työryhmän jäsen sekä johtaja Ogunlade Davidson, joka on IPCC:n ilmastonmuutoksen torjunta -työryhmän puheenjohtaja.

Kestävästä energiasta uudet nokiat –selvitys pdf-tiedostona

Lisätietoja: 

ilmastokoordinaattori Sami Wilkman, 0400 849 477, sami.wilkman@wwf.fi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, paivi.rosqvist@wwf.fi

Seminaarin referaatit