© morten lindhard WWF-Canon
Julkaistu

Korean suunnitelmat valaanpyynnistä uhkaavat lahtivalasta

Etelä-Korea on Kansainvälisen valaanpyyntikomission IWC:n vuosikokouksessa ilmoittanut aloittavansa valaanpyynnin. Maa kiertää kaupallisen valaanpyynnin kieltoa ja kertoo aloittavansa valasjahdin ”tieteellisiin tarkoituksiin”. Modernit tutkimusmenetelmät eivät vaadi valaiden tappamista.

”Korea myy jo tällä hetkellä kalanpyydyksiin kiinni jääneiden valaiden lihaa. Uskomme, että tuore päätös on vain tieteellisiin tarkoituksiin verhottu yritys saada valaanlihaa myyntiin”, sanoo Wendy Elliot, WWF:n delegaation johtaja IWC:n vuosikokouksesta.

Maa perustelee valaanpyynnin aloittamista sillä, että kasvavat lahtivalaskannat (Balaenoptera acutorostrata) verottavat huomattavasi maan kalasaaliita. Väitteellä ei kuitenkaan ole tieteellistä pohjaa. Todellinen syy kalakantojen hupenemiseen eivät ole valaat vaan ylikalastus.

Vuonna 1986 Korea pyydysti lahtivalaita tieteellisten tarkoitusten varjolla. IWC:n mukaan tuolloiset tutkimukset eivät kuitenkaan tuottaneet asiaankuuluvia tieteellisiä tuloksia. IWC:n tieteellisen komitean mukaan Korean 1980-luvun lahtivalaspyynti on saattanut aiheuttaa lajin myöhemmän heikentymisen tai jopa estänyt lajin toipumisen. Tuore päätös valaanpyynnin aloittamisesta kohdistuisi myös lahtivalaisiin.

”Niin kauan kuin valaanpyynti on sallittua tieteellisiin tarkoituksiin, valtiot tulevat myös käyttämään tätä porsaanreikää valaiden kaupalliseen pyyntiin. On äärimmäisen tärkeää, että valaanpyynti saataisiin kansainvälisellä sopimuksella kiellettyä kokonaan. Myös se, että naapurimaamme Norja jatkaa edelleen kaupallista valaanpyyntiä on pöyristyttävää”, sanoo WWF Suomen kansainvälisen kehityksen ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski.

Lisätietoja:

Kansainvälisen kehityksen ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski, WWF Suomi, 040 533 4399