Julkaistu

Merikotkilla tänä kesänä 263 poikasta

Uhanalaisten merikotkien lisääntyminen on jatkunut kuluvana vuonna suotuisasti. WWF:n merikotkatyöryhmän keräämien tietojen mukaan Suomessa on tänä kesänä varttunut vähintään 263 merikotkan poikasta.

WWF:n merikotkatyöryhmän keräämien tietojen mukaan Suomessa on nyt vähintään 289 asuttua reviiriä, kun niitä viime vuonna oli 256. Onnistuneita pesintöjä niissä todettiin tänä vuonna vähintään 169 (156 vuonna 2007). Epäonnistuneita pesintöjä havaittiin vähintään 120 (100 vuonna 2007). Poikasia varttui vähintään 263, mikä on jonkin verran enemmän kuin viime vuonna (245).

Uudellamaalla pesinnät onnistuivat hyvin: 15:stä pesästä 12 tuotti poikasia. Lapissa taas pesintämenestys oli heikko. Siellä 37:stä asutusta reviiristä 21:n pesintä epäonnistui ja vain 16 tuotti poikasia.

Merenkurkusta löytyi keväällä merikotka, joka lienee reviiritaistelussa pudonnut jäähän ja menehtynyt. Lintu oli rengastettu vuonna 1982 eli se oli 26-vuotias. Tämä on toistaiseksi merikotkan ikäennätys Suomessa. Kotkan jalassa oli jäljellä vain vuosirengas, joten sen tarkkaa rengastusaluetta ei tiedetä.

Merikotkan pesät ovat kelvanneet myös muille lajeille lisääntymispaikoiksi. Pesänvaltaajina ovat olleet ainakin maakotka (3 pesää), muuttohaukka (3), ampuhaukka (1) ja kalasääski (1).

WWF:n merikotkatyöryhmä aloitti lajin seurannan vuonna 1973, jolloin poikasia kuoriutui vain viisi. Merikotkakanta on vahvistunut onnistuneiden suojelutoimien ansiosta. Sadan poikasen raja rikkoutui vuonna 1997, ja yli 200 poikasen syntymästä saatiin iloita vuonna 2003.

WWF:n työtä merikotkien suojelemiseksi voi tukea esimerkiksi liittymällä WWF:n kummiksi osoitteessa www.wwf.fi/liity.

Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2008

1970 = 8
1971 = 5
1972 = 5
1973 = 5
1974 = 10
1975 = 4
1976 = 6
1977 = 16
1978 = 20
1979 = 6
1980 = 17
1981 = 18
1982 = 20
1983 = 28
1984 = 30
1985 = 27
1986 = 26
1987 = 35
1988 = 43
1989 = 52
1990 = 62
1991 = 63
1992 = 77
1993 = 86
1994 = 86
1995 = 85
1996 = 95
1997 = 115
1998 = 140
1999 = 143
2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229
2005 = 252
2006 = 237
2007 = 245
2008 = 263

Lisätietoja:

Ahvenanmaa ja Uusimaa: Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Lappi ja Koillismaa: Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
Lappi: Seppo Ojala, gsm 0400 342 711
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881 349
Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151 353
Turun seutu: Sami Lyytinen, gsm 040 558 6097
Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876 469

Kuvapyynnöt: WWF viestintä, (09) 7740 1051