Julkaistu

Osallistu WWF:n Pandapassi-kampanjaan: ei öljyonnettomuutta Itämerelle

Suomen WWF käynnistää välittömästi Prestige-tankkerin katkettua Pandapassi-kampanjan, jossa kansalaiset voivat ilmaista neljälle Suomen hallituksen ministerille huolensa Itämeren öljyonnettomuusriskistä ja vaatia öljyntorjuntatoimia. Espanjan rannikolla tapahtunut öljyonnettomuus on todennäköistä todellisuutta Suomen rannikoilla lähivuosina, ellei Suomenlahdelle saada tehokkaita, öljyonnettomuuksia ehkäiseviä toimia.

WWF toivoo, että Suomi on aktiivinen EU:ssa, HELCOM:ssa ja kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa, jotta Itämeri tai sen herkimmät osat luokiteltaisiin PSSA-alueeksi. Tämä mahdollistaisi kansainvälisesti sitovat määräykset öljytankkeriliikenteen ohjaamiseksi pois luontonsa puolesta herkimmiltä ja vaarallisimmilta Itämeren alueilta ja esimerkiksi pakollisen luotsin ja/tai saattohinaajan käyttämiseksi riskialueilla.

Espanjan luoteisrannikolla tapahtunut öljyonnettomuus osoittaa, että nämä toimet ovat välttämättömiä Itämerellä tai ainakin sen herkimmillä osilla kuten Suomenlahdella: Espanjan WWF on esittänyt onnettomuusaluetta PSSA-alueeksi jo pitkään, mikä olisi todennäköisesti estänyt onnettomuuden.

WWF korostaa, että valtioiden aktiivisuudella PSSA-alueen syntyyn on vaikutusta: Hollannin, Tanskan ja Saksan edustalla sijaitseva Vattimeri hyväksyttiin PSSA-alueeksi lokakuussa IMO:ssa näiden valtioiden aloitteesta.

WWF vaatii myös yksirunkoisten öljytankkerien poistamista Itämeren meriliikenteestä nopeutetulla aikataululla.

WWF muistuttaa myös, että öljyntorjuntavalmius erityisesti itäisellä Suomenlahdella on riittämätön. Alueelle tulee saada lähivuosina jääoloissa toimiva tehokas öljyntorjunta-alus. Myös Suomenlahden rannikon kuntien öljyntorjuntavalmiutta on lisättävä.

Pandapassi-kampanja: Öljy ei saa tahria Itämerta!

Internet-pohjaisessa Pandapassi-kampanjassa kansalaiset voivat lähettää PSSA-statusta ja öljyntorjuntavalmiuden parantamista koskevan viestin sähköpostina liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille, sisäministeri Ville Itälälle, ympäristöministeri Jouni Backmanille ja puolustusministeri Jan-Erik Enestamille, joiden alaan Itämeren öljyntorjunta ja meriturvallisuus kuuluvat. 

Tällä hetkellä rekisteröityneitä suomalaisia Pandapassin haltijoita on yli 830, mutta kampanjan aikana on oletettavaa, että passin haltijoiden määrä kasvaa.

Mikäli kampanjaan osallistuvalla ei ennestään ole Pandapassi-kampanjatyökalua, ohjelma pyytää häntä ensin rekisteröitymään. Rekisteröityminen ei velvoita mihinkään, mutta jatkossa Pandapassin haltija saa tietoa WWF:n Pandapassi-kampanjoista, joihin hän voi halutessaan osallistua. Pandapassin haltijoiden sähköpostiosoitteet ovat kansainvälisen WWF:n hallussa, niitä ei luovuteta kenellekään ja niitä käytetään vain Pandapassi-kampanjoihin.

Osallistu Pandapassi-kampanjaan Itämeren pelastamiseksi!>

Lisätietoja PSSA-asiasta:
WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@wwf.fi, 040 527 1425

Lisätietoja Pandapassi-kampanjasta:
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, paivi.rosqvist@wwf.fi, 0400 425 666