© Elina Erkkilä / WWF
Julkaistu

Suomen Kulttuurirahasto tukee maatalouden ympäristönsuojelua

Suomen Kulttuurirahasto rahoittaa 200.000 eurolla maatalouden ympäristönsuojelua. Tuesta 60.000 euroa kohdistetaan WWF:n kosteikkotyöhön ja loput 140.000 euroa Järki-maataloushankkeelle. Tuki laajentaa merkittävästi hankkeiden toimenpiteitä seuraavien kahden vuoden aikana.

Tavoitteena on vähentää erityisesti vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja  parantaa ympäristöystävällisen maatalouden toimintaedellytyksiä Suomessa. Useiden Kulttuurirahaston nimikkorahastojen sääntömääräisenä tehtävänä on suomalaisen maatalouden kehittäminen.

Kohteena maanviljelijät ja päättäjät

Järki on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön vuonna 2009 käynnistynyt yhteinen maataloushanke, joka vaikuttaa ympäristön tilaan käytännön teoilla. Hankkeessa etsitään ja poistetaan niitä pullonkauloja, jotka vaikeuttavat ympäristötoimenpiteiden toteuttamista maatiloilla.

Järki-hankkeen kohteena ovat sekä viljelijät että maatalouspoliittinen päätöksenteko. Ruohonjuuritasolla toteutetaan tilakohtaista ympäristöneuvontaa. Esille nousseet ongelmat saatetaan päättäjien tietoon mm. valtion ympäristötukiohjelman suunnittelua varten. Tavoitteena on lisätä viljelijöiden keinoja toimia ympäristön hyväksi.
 
­- Maatalouden ympäristöongelmat liittyvät toisiinsa ja ovat ratkaistavissa vain yhdessä, korostaa BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin. Järki-hankkeen toiminnan keskeisenä periaatteena on tarkastella vesiensuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä kokonaisuutena. Vuonna 2012 Järki-hankkeen pääteemana on viestintä.

Tukea kosteikoille

Kosteikot ovat yksi kustannustehokkaimmista keinoista vähentää maataloudesta johtuvia ravinnepäästöjä. Toimiva kosteikko kykenee pidättämään yli puolet sinne kulkeutuvasta ravinnekuormasta. Historian kuluessa merkittävä osa maamme maatalousalueilla sijaitsevista kosteikoista on kuitenkin kuivatettu. Tämä on lisännyt ravinteiden huuhtoutumista pelloilta sekä maaperän eroosiota.

WWF Suomi aloitti työnsä kosteikkojen palauttamiseksi syksyllä 2008 osana laajaa maatalouden ympäristönsuojelutyötään. Runsaan kolmen vuoden aikana WWF on suunnitellut, rahoittanut ja rakentanut 30 kosteikkoa yhteistyössä maanomistajien ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa.

Suomen Kulttuurirahaston tuella toteutettavassa hankkeessa keskitytään Saaristomeren ja Suomenlahden lähialueisiin. Uusien kohteiden toteuttamisen ohessa tarkoituksena on jatkaa  toimenpiteitä Loviisanjoen valuma-alueella 2011 tehdyn  suunnitelman pohjalta.

­- Rannikkomme vesien tila kielii suoraan myös sisävesiemme kunnosta, toteaa WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder. - Yhteistyöhankkeessamme saamme aikaan konkreettisia tuloksia luonnon hyväksi kohdistamalla toimenpiteitä sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan.

Lisätietoja WWF Suomen kosteikkotyöstä

Lisätiedot:

- Suomen Kulttuurirahasto, yliasiamies Antti Arjava, p. 6182 1234 ja suunnittelija Veli-Markus Tapio, p. 040 536 6580
- Järki-hanke, projektipäällikkö Eija Hagelberg, p. 0500 609 526
- WWF Suomi, suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, p. 050 522 4540

Suomen Kulttuurirahaston on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.