Julkaistu

Suunnistuksen MM-kilpailujen ympäristöohjelman auditointi aloitettiin

Yleiskuva ohjelman toteutuksesta on myönteinen

Kansainvälinen, puolueeton auditointiryhmä aloitti eilen 2.8. Tampereella järjestettävien suunnistuksen MM-kilpailujen ympäristöohjelman auditoinnin. Katselmus suoritettiin tapahtuman aikana MM-viestien kilpailukeskuksessa. Kilpailun avainhenkilöitä haastatellaan myöhemmin.

Auditoinnin tavoitteena on arvioida, tavoitettiinko MM-kisojen ympäristöohjelman päämäärät ja saavutettiinko ympäristötavoitteeksi asetettu ”maailman ympäristöystävällisin urheilutapahtuma 2001”. Auditointiryhmän alustavat kommentit ovat myönteisiä, joskin myös parannuskohteita löytyi. Lopullinen auditointiraportti valmistuu loppusyksystä. MM-kilpailujen kokemusten pohjalta laaditaan malli ekotehokkaasta tapahtumasta kaikkien urheilu- ja massatapahtumien järjestäjien käytettäväksi.

Ympäristöohjelman auditointiryhmään kuuluvat Brian Parker (Kansainvälinen Suunnistusliitto), Minna Kokkarinen (Suomen Ympäristökeskus) sekä Karoliina Auvinen (WWF). "Kilpailukeskuksen auditointi suoritettiin torstaina onnistuneesti, ja yleiskuva ympäristöohjelman toteutumisesta on hyvin myönteinen. Kiitosta saivat mm. ympäristönäkökohdat huomioiva rata- ja kilpailukeskuksen suunnittelu sekä jätehuolto. Jonkin verran huomauttamista löytyi liikennejärjestelyistä ja ravintolan hankintatoiminnoista", auditointiryhmä toteaa. Ratamestarityö auditoidaan jälkikäteen ratamestariryhmän haastattelulla, ja kilpailumaastossa tehtävässä katselmuksessa arvioidaan kilpailun maastoon jättämät jäljet.

Kilpailukeskuksessa suoritettavassa auditoinnissa käytiin läpi yksityiskohtaisen tarkistuslistan avulla kaikki tapahtuman merkittävät toiminnot: jätehuolto, käymälät ja suihkut, ravintola, kilpailukeskuksen rakentaminen, osanottajien ja yleisön ympäristövalistus, liikenne, tulospalvelu ja tiedotus sekä turvallisuus. Auditointiryhmä kiinnitti huomiota mm. toimintojen tekniseen toteutukseen ja toimivuuteen, vastuujakoon, opastukseen sekä yleisvaikutelmaan.

MM-kilpailujen ympäristöohjelman arvioinnin tavoitteena on laatia malli ekotehokkaan tapahtuman järjestämisestä muidenkin urheilu- ja massatapahtumien järjestäjien käyttöön. Auditoinnin tulokset kootaan vuoden lopulla valmistuvaan ympäristöohjelman loppuraporttiin, johon sisällytetään myös Pirkanmaan ympäristökeskuksen rahoituksella laadittava MM-kilpailujen aiheuttamien materiaalivirtojen analyysi. Ekotehokkaan tapahtuman mallin ja materiaalivirta-analyysin laadinnasta vastaa Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus.

Suunnistuksen MM-kisojen kisaorganisaatio valmisteli ympäristöohjelmaa yli kahden vuoden ajan yhteistyössä WWF:n kanssa. Ohjelma kattoi järjestelyjen kaikki osa-alueet. Ympäristöohjelman suunnitteluun osallistuivat myös tapahtuman sidosryhmät kuten maanomistajat, metsästäjät, viranomaiset, luontoharrastajat ja tavarantoimittajat. MM-kisojen ympäristöohjelmassa panostettiin erityisesti järjestäjien ja osanottajien vahvaan osallistumiseen.

Lisätietoja:

Minna Kokkarinen, Suomen ympäristökeskus 050 - 5639 257
Karoliina Auvinen, WWF 050 - 3305 418
Erkka Laininen, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus 050 - 3729 195