Julkaistu

WWF: Itämerennorpan pyyntiä ei saa aloittaa

WWF tyrmää täysin maa- ja metsätalousministeriön kaavailut itämerennorpan metsästyksen aloittamisesta ja harmaahylkeen pyyntikiintiöiden tuntuvasta nostamisesta. Toimenpiteet vaarantaisivat norppa- ja harmaahyljekantojen suotuisan kehityksen Itämerellä. Ne myös poikkeaisivat täysin muiden Itämeren maiden omaksumasta hyljepolitiikasta ja vaarantaisivat Suomen maineen Euroopassa. WWF lähetti tänään lausuntonsa MMM:lle Itämeren hylkeiden ja maasuurpetojen pyyntilupia koskevista määräyskirjeluonnoksista, joissa määritellään suurimmat sallitut saalismäärät elokuussa alkavalle metsästysvuodelle.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n asiantuntijaryhmä on tuoreessa katsauksessaan luokitellut itämerennorpan (Phoca hispida botnica) vaarantuneeksi alalajiksi. Kaikki Itämeren maat ovat myös raportoineet EU:lle itämerennorpan suojelun tason olevan epäsuotuisa. Syynä norpan uhanalaisuuteen on pieni ja pirstoutunut kanta ja alentunut lisääntymisteho: noin viidennes kannan lisääntymisikäisistä naaraista on pysyvästi lisääntymiskyvyttömiä. Myös leudontuvat talvet Itämerellä aiheuttavat lajille ongelmia.

Ruotsi ja Viro eivät suunnittele itämerennorpan pyyntiä. WWF:n mukaan MMM:n ehdottama itämerennorpan pyyntikiintiöiden myöntäminen leimaisi Suomen entistä selvemmin ainoaksi Itämeren maaksi, joka suhtautuu hylkeisiin lähinnä haittaeläimenä. ”Asiassa on kyse myös Suomen maineesta, koska hylkeiden suojelupolitiikka kiinnostaa laajasti Euroopassa suurta yleisöä”, WWF toteaa lausunnossaan.

”Eräänlaisen hyljesodan käynnistämistä käytännössä merkitsevät esitykset ovat käsittämättömiä myös siksi, että kalastajille maksetaan sekä nyt että lähivuosina erittäin tuntuvia hyljekorvauksia. Myös pyydysten uusiminen hylkeenkestäviksi on sujunut hyvin”, lausunnossa todetaan.

WWF pitää myös harmaahylkeille (Halichoerus grypus) ehdotettua 1 050 yksilön pyyntikiintiötä käsittämättömän suurena. Ahvenanmaa on jo osaltaan myöntänyt 450 harmaahylkeen pyyntilupaa. Suomen alueen pyyntilupien määrä nousisi siis MMM:n ehdotuksen mukaan 1 500 yksilöön, joka on RKTL:n lausunnon perusteella koko Itämeren alueen suurin kestävä pyyntimäärä.

WWF:n ja RKTL:n laskennoissa Suomen alueella tavattu hallien määrä on ollut viime vuosina 3 000-4 000 yksilön tasolla. Ehdotetun suuruinen kiintiö rikkoisi räikeästi kestävän metsästyksen periaatteita ja vaarantaisi selvästi suotuisan suojelun tason Suomessa. WWF vaatii hallin pyyntimäärien vähentämistä Itämerellä koko Suomen valtion alueella selvästi viime metsästyskauden tasoa alemmaksi.

Ruotsin alueella on laskennoissa tavattu viime vuosina noin 10 000 hallia. Ruotsi on kuitenkin myöntänyt vain 250 harmaahylkeen metsästyslupaa. Viro ja Venäjä eivät ole myöntäneet lupia.

Lisää aiheesta:
WWF Suomen lausunto MMM:n pyyntilupia koskevista määräyskirjeluonnoksista 24.7.2009 (pdf)

Tiedote 24.4.2008: Itämerennorppakannat eivät kestä pyyntiä

Lisätietoja:
WWF:n Itämeren hylkeet -työryhmän puheenjohtaja Antti Halkka, 040 700 6582