Julkaistu

WWF:n raportti: Uudet vaarat uhkaavat valaita

Ympäristöjärjestö WWF julkisti tänään raportin, jonka mukaan monet uudet uhkatekijät vaarantavat suurten valaslajien tulevaisuuden. Raportissa "Wanted Alive! Whales in the Wild" todetaan, että kolmestatoista suuresta valaslajista seitsemän on edelleen uhanalaisia tai vaarantuneita vuosikymmenien suojelutyöstä huolimatta. Uusia huolenaiheita ovat useat piilevät vaarat, jotka voivat tehdä entistä useammista valaslajeista uhanalaisia.

"Valaita uhkaavia, jatkuvasti lisääntyviä ja usein näkymättömiä vaaroja ovat mm. törmääminen laivojen kanssa, ympäristömyrkkyjen kertyminen valaiden elimistöön, sotkeutuminen kalanpyydyksiin sekä lisääntyvä öljynporaus valaiden elinalueilla. Lisänä ovat vielä ilmastonmuutos ja elinympäristöjen tuhoutuminen," kertoo Elizabeth Kemf, yksi raportin kirjoittajista.

Hiljattain on saatu lisätodisteita siitä, että teollisuuden kemikaalien ja tuholaismyrkkyjen valuminen mereen on yksi vakavimpia uhkatekijöitä. Kemikaaleja kertyy entistä enemmän hetulavalaiden rasvakudokseen, josta niitä hiljalleen erittyy valaiden maitoon, kun ne muuttavat talveksi lisääntymisalueilleen.

Valaskannat ovat vasta toipumassa vuosien liikapyynnistä, joka vei monet valaslajit sukupuuton partaalle. Atlantin harmaavalaspopulaatio kuolikin sukupuuttoon. Pohjois-Atlantin itäosien mustavalaspopulaatio pyydettiin lähes tyhjiin, niin että se on edelleen vaarassa hävitä kokonaan. Pohjoisen Tyynenmeren länsiosissa eläviä erittäin uhanalaisia harmaavalaita arvioidaan olevan jäljellä enää 100-200 yksilöä.. Myös muiden valaansukuisten eläinten kuten delfiinien ja pyöriäisten kannat ovat pienentyneet hälyttävästi.

Valaanpyynti jatkuu yhä, huolimatta Kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) kaupalliselle valaanpyynnille 1985-1986 asettamasta tilapäisestä kiellosta. "Jos valaanpyyntiä ei saada lopetettua tai rajoitettua hyvin tiukoilla kansainvälisillä säädöksillä, jäljellä olevat valaat ovat edelleen uhattuina", toteaa Cassandra Phillips, WWF:n valasasiantuntija ja yksi raportin kirjoittajista. Joka vuosi pyydetään yli tuhat valasta kaupallisten markkinoiden tarpeisiin. IWC:n asettaman tilapäiskiellon aikana valaita oli tämän vuoden huhtikuuhun mennessä tapettu jo 21 573 yksilöä.

WWF suosittelee huolellisesti järjestettyä valasmatkailua taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi valaanpyynnille. Vuonna 2000 noin yhdeksän miljoonaa ihmistä 87 eri maasta matkusti katselemaan valaita, ja toiminnan tuotot nousivat seitsemään miljardiin markkaan. Kuudessa vuodessa valasmatkailun tuotto on kaksinkertaistunut. Esimerkiksi Islannissa valasmatkailijoiden määrä nousi vuoden 1991 sadasta matkailijasta 44 000:een vuonna 2000. "Matkailun merkitys Islannin taloudelle saattaa jo ylittää sen hyödyn, jonka Islanti saisi valaanpyynnin uudelleen aloittamisesta", Cassandra Phillips lisää.

WWF vaatii useita toimia valaiden suojelemiseksi. Merten saastumista on vähennettävä, valaanpyyntiä koskevien säädöksien kansainvälistä valvontaa on tiukennettava, valaiden ryöstöpyynti tieteellisiin tarkoitusperiin vedoten sekä valaanpyyntitukialusten käyttö ulkomerellä on lopetettava, valaanlihan kansainvälistä kauppaa koskeva kielto on pidettävä voimassa ja uusia mertensuojelu- ja valaiden rauhoitusalueita on lisättävä.

Kansainvälisen valaanpyyntikomission IWC:n seuraava kokous alkaa 23.7.2001 Lontoossa.

Raportti "Wanted Alive! Whales in the Wild" on ladattavissa Internetistä osoitteesta www.panda.org/resources/publications/species/whales

Lisätietoja:

Elizabeth Kemf, puh. +41 22 364 9424, ekemf@wwfint.org
Cassandra Phillips, puh. +44 1386 882055, cphillips@wwfint.org
Robert Kihara, puh. +41 22 364 9553, rkihara@wwfint.org

Suuria valaita on 13 lajia, joista 7 on määritelty uhanalaiseksi tai vaarantuneeksi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisten lajien listalla (2000).