Julkaistu

WWF patistelee päättäjiä omistamaan 10 minuuttia merien aluesuunnittelulle

WWF Suomi patistelee päättäjiä perehtymään merien aluesuunnitteluun. Uusi, nykyistä paljon yhtenäisempi suunnittelujärjestelmä on välttämätön, jotta kilpailevat käyttöpaineet Itämerellä voitaisiin sovittaa yhteen alueen luonnonarvot säilyttäen. WWF lahjoitti tänään kansanedustajille ja muille päättäjille sarjakuvaesitteen, jota lukemalla he voivat noin kymmenessä minuutissa tutustua hauskalla tavalla merien aluesuunnitteluun. Jos esitteestä lukaisee yhden sivun jokaisena joulunaluspäivänä, voi jouluaattona jo todeta hallitsevansa suunnittelun perusteet!

WWF:n tuoreen raportin ”Future Trends in the Baltic Sea” mukaan kilpailu Itämerestä kasvaa tulevaisuudessa yhä edelleen. Seuraavien 20 vuoden aikana Itämeren rahtiliikenteen odotetaan kaksinkertaistuvan, risteilyturismi lisääntyy voimakkaasti ja merelle sijoittuvan tuulivoimatuotannon kapasiteetti kasvaa nykyisestä 400 megawatista jopa 25 000 megawattiin. Merenalaisia kaapeleita ja putkia arvioidaan rakennettavan Itämerellä lähes 4000 kilometriä tulevien 20 vuoden aikana. Usein samoille merialueille sijoitetut eri toiminnot haittaavat toisiaan.

WWF:n mielestä käyttöpaineiden alaisena kamppailevan Itämeren luonnonarvot voidaan turvata vain, jos merialueiden suunnittelussa otetaan käyttöön paljon yhtenäisempi, kaikki Itämeren rantavaltiot kattava suunnittelujärjestelmä nykyisen, maittain ja toimialoittain tapahtuvan suunnittelun tilalle.

”Maa-alueiden käytön suunnittelulle on olemassa tarkat säännöt ja toimivat työvälineet, ja myös kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon on yleensä varmistettu. Tähän verrattuna merialueiden suunnittelu on lapsenkengissä”, toteaa WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer.

Usein unohdetaan että Itämeri on myös monien eliölajien koti. Useat näistä lajeista ovat vaarantuneita juuri erityyppisen ihmistoiminnan takia. Luonnon monimuotoisuuden tila onkin luokiteltu suurimassa osassa Itämerta epätyydyttäväksi (Initial Holistic Assessment -raportti, Helcom 2010). Merien aluesuunnittelun avulla pyritään vähentämään ihmistoiminnan vaikutus eliölajeihin ja turvaamaan merellisten luonnonsuojelualueiden riittävyys.

Paremmalla suunnittelulla paitsi turvattaisiin luonnonsuojelua myös vähennettäisiin eri toimialojen välisiä konflikteja ja saavutettaisiin näin valtavia kustannussäästöjä. Tämä käy ilmi Euroopan komission tämän vuoden huhtikuussa julkaistusta Economic Effects of Maritime Spatial Planning -raportista.

Raportissa arvioidaan, että jos merialueiden nykyistä parempi suunnittelu vähentäisi eri toimialojen välillisiä kustannuksia minimissään yhden prosentin, se voisi vuonna 2020 tuottaa 170 miljoonasta eurosta 1,3 miljardiin euroon ja vuonna 2030 runsaasta 400 miljoonasta jopa 1,8 miljardiin. Raportin mukaan taloudelliset tuotot merien aluesuunnittelusta voisivat olla paljon suuremmatkin.

”WWF:n Itämeri-verkosto edistänyt nykyistä yhdennetympää ja kestävän kehityksen mukaista merialueiden suunnittelua. Uskomme, että Itämeri voisi näyttää tässä esimerkkiä Euroopalle ja muulle maailmalle. Tähän tarvitaan kuitenkin poliittista tahtoa, ja sitä juuri yritämme luoda, myös tämän sarjakuvaesitteen avulla”, Vanessa Klötzer toteaa.

Lisää tietoa:

Merien aluesuunnittelu Itämerellä -sarjakuvakirja, WWF, marraskuu 2010 (pdf)

Future Trends and Drivers in the Baltic Sea -raportti, WWF, elokuu 2010 (pdf, englanniksi)

Economic Effects of Maritime Spatial Planning -raportti, EU, huhtikuu 2010 (englanniksi)

HELCOM, 2010 Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007: HELCOM Initial Holistic Assessment. Balt. Sea Environ. Proc. No. 122. (pdf, englanniksi)

Lisätiedot:
Meriasiantuntija Vanessa Klötzer, WWF Suomi, puh. 040 763 0000

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.