© Kalle Erkkilä/WWF
Julkaistu

WWF tyytyväinen uuteen siikatyöryhmään

WWF Suomi iloitsee siitä, että huoli vaellussiian uhanalaisuudesta on otettu vakavasti. Tänään pidetyssä kokouksessa sovittiin, että maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan.

”WWF:n Kalakampanjan tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä Suomessa myydään vain kestävästi pyydettyä kalaa. Toivomme, että tämä työryhmä auttaa tavoitteen saavuttamista siian osalta ja voimme tulevaisuudessa suositella kaikkia kotimaisia siikamuotoja suomalaisten ruokalautasille,” sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Suomen siikamuodoista vaellussiika on tällä hetkellä WWF:n Kuluttajan kalaoppaan punaisella eli vältettävien lajien listalla.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tuleva työryhmä tarkastelee muun muassa kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Työryhmä antaa ehdotuksiaan siten, että ne voidaan tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Maa- ja metsätalousministeriö, WWF Suomi, kalakaupan osapuolet mukaan lukien S- ja K-ryhmien keskusliikkeet, kalantutkimus sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöt suosittelevat, että kotimaista kestävästi pyydettyä ja viljeltyä siikaa tarjotaan kuluttajille ja että kuluttajat suosivat sitä kalapöydissään.

”Tällä hetkellä vaellussiian pyynti ei täytä WWF:n kestävyyskriteerejä, mutta nyt tilanteeseen on mahdollista vaikuttaa. Kiitämme etenkin kauppaa ja aktiivisia kuluttajia siitä, että heidän valintojensa seurauksena vaellussiian tilanne on noussut esille ja siihen etsitään ratkaisua,” Ovaska toteaa.

Lisää kestävästä kalastuksesta WWF:n Kalakampanjan verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, 040 727 3149, matti.ovaska@wwf.fi

Maa- ja metsätalousministeriössä 4.6.2012 pidetyssä kokouksessa mukana olivat:

Elintarviketeollisuusliitto

Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Satakunnan Kalatalouskeskus ja Österbottens Fiskarförbund

K-ryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

S-ryhmä

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen Kalakauppiasliitto

Suomen Kalankasvattajaliitto

WWF Suomi

Julkaistu 4.6.2012