© Sampsa Vilhunen / WWF
Päivitetty

Våta marker botas med våtmarker

Lovisaån har länge drabbats av återkommande översvämningar. 

Håkan Karlsson är en av bönderna som fick måttet rågat för några år sedan. Bägaren rann över, bokstavligt talat. Karlssons åkrar drabbas av översvämningar flera gånger per år, också på sommaren.

-Ån tål just nu bara 30 millimeter vatten. Efter det stiger vattnet upp på åkrarna, berättar Karlsson.

Karlsson och en annan lokal bonde, Benny Bäckman tog kontakt med lokala myndigheter. Via det kom WWF med, och det var enligt Karlsson riktigt bra.

-I början undrade vi vad pandabjörnarna kunde göra här. Men vi märkte snart vilken kunskap och attityd WWF:s gäng har. De hade också bra argument och vettiga förklaringar om våtmarkernas effekt.

Diger utredning bara början


Lovisaåns huvudfåra är 25 kilometer lång och sträcker sig genom 117 km2 landområden. Vattenkvaliteten i ån är måttlig och otillfredsställande i Lappträsket, den enda stora sjön i området. De återkommande översvämningarna i området är ett problem både för jordbruket och vattenskyddet.

Karlssons och Bäckmans jordbruk ligger på Hommansbyslätten, 10 kilometer norr om Lovisa. Slätten är ett av de områden som räknas upp i WWF:s våtmarksutredning. Allt som allt föreslår WWF våtmarker i 45 olika områden.

-Våtmarkerna skulle förebygga och minska översvämningarna eftersom de samlar fast materia och näringsämnen, förklarar WWF:s våtmarksexpert Elina Erkkilä.

-I åkermiljöer erbjuder de livsviktiga rum för växt- och djurarter som håller på att försvinna från lantbruksmiljöerna.

Konkreta byggbeslut behövs

De föreslagna våtmarkerna finns i fåror som mynnar ut i ån, i åkermiljöer utanför den egentliga odlingen. Utredningen presenterades för lokala markägare i januari 2012.

-Många verkade intresserade, men våtmarker är frivilliga, och ingen har ännu fattat beslut. Vi vill gärna börja så fort som möjligt, berättar Erkkilä.

Kring ån finns också vidsträckta låglänta åkerfält där våtmarker inte lönar sig. Här rekommenderar WWF skyddszoner. Karlssons åkrar ligger vid ett sådant områden vid huvudfåran.

-Jag hoppas verkligen att det blir av att bygga våtmarker på tillrinningsområdena, för det har alla nytta av, säger Karlsson.

WWF har planerat, byggt och finansierat över 30 våtmarker under de senaste tre åren huvudsakligen i Skärgårdshavets tillrinningsområden. WWF har som mål att börja bygga våtmarker vid Lovisaån under år 2012.

Text: Laura Rahka