Yhteystiedot

Tukijapalvelu

Avoinna: arkisin 9-16 
Tukijapuh: 040 192 3112
Sähköposti: tukija@wwf.fi

Vaihde: +358 (09) 7740 100
Sähköposti: info@wwf.fi

Lahjoitustili:
FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Anna palautetta

Työpaikat

Johto

Liisa Rohweder © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Liisa Rohweder

Pääsihteeri

Kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys)
Twitter: @LiisaRohweder

 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet
 • Kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja
 • Kansainvälisen WWF:n Itämeri-, Himalaja- ja Arktisen ohjelman johtoryhmien jäsen
 • VR:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen jäsen

puh. 040 840 7461

Jari Luukkonen

Suojelujohtaja

Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)

 • Suojeluosaston johto
 • Johtoryhmän jäsen
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • WWF:n kansainväliset yhteydet

puh. 040 585 0020

Johdon tuki

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Pääsihteerin assistentti

 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

puh. (09) 7740 1075

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Raija-Leena Ojanen

Oikeudellinen neuvonantaja

OTK, varatuomari

 • WWF:n suojeluohjelmien juridinen tukeminen
 • lainsäädäntöseuranta ja WWF:n edustaminen lainsäädäntöhankkeissa
 • poliittinen vaikuttaminen

puh. 050 599 0232

Suomalainen luonto

Suomalainen luonto -ohjelmassa työskennellään niin suomalaisten metsien, uhanalaisten lajien kuin perinneympäristöjenkin hyväksi.

Petteri Tolvanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Petteri Tolvanen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian maisteri (biologia)

 • Esimiestehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät

puh. 0400 168 939

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Panu Kunttu

Johtava metsäasiantuntija

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (metsäekologia), filosofian maisteri (ekologia ja ympäristönhoito)

 • Kotimaan metsäpolitiikka
 • Metsien suojelun edistäminen
 • Haitalliset vieraslajit

puh. 050 305 5086

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu

puh. 050 524 3206

Antti Lappo © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Lappo

Kenttävastaava

 • Perinneympäristöjen suojelu
 • Talkooleiritoiminta

puh. 0400 204 544

puh. (09) 7740 1044

Meret ja sisävedet

WWF työskentelee merten suojelemiseksi niin neuvottelupöytien ääressä kuin ruohonjuuritasolla. Suomessa keskitämme voimamme Itämeren suojeluun.

Sampsa Vilhunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sampsa Vilhunen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)

 • Esimiestehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely

puh. 040 550 3854

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Olli Sivonen

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (akvaattiset tieteet)

 • Kestävä kalastus
 • WWF:n Kalaopas
 • Virtavedet

puh. +358 50 305 5714

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Elina Erkkilä

Johtava sisävesiasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia), ympäristösuunnittelija (maatalouden ympäristönsuojelu, AMK)

 • Sisävesityön koordinointi
 • Virtavesien kunnostaminen
 • Maatalouden ympäristönsuojelu

puh. 050 522 4540

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu

puh. 050 524 3206

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Manu Vihtonen

Virtavesiasiantuntija

Iktyonomi (AMK)

 • Virtavesikunnostukset
 • Virtavesien vaellusesteettömyys

puh. +358 40 505 0620

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Suojeluasiantuntija

Filosofian tohtori (maantiede), filosofian maisteri (hydrobiologia)

 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Itämeren ja sisävesien kuormituksen vähentäminen

puh. +358 40 500 6968

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anna Soirinsuo

Meriasiantuntija

Filosofian maisteri (meribiologia)

 • Merten aluesuunnittelu
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Merten muoviroska
 • Meriliikenne
 • Helcom-työ

puh. +358 50 322 6728

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Vanessa Ryan (äitiyslomalla)

Meriasiantuntija

Matti Ovaska © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Matti Ovaska (hoitovapaalla)

Suojeluasiantuntija

Kansainvälinen kehitys

WWF Suomella on käynnissä kenttähankkeet Borneolla, Nepalissa, Tansaniassa ja Bhutanissa. Kaikissa hankkeissa on luonnonsuojelun lisäksi tavoitteena kehittää kestäviä elinkeinoja paikallisille.

Anne Tarvainen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Tarvainen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian maisteri

 • Esimiestehtävät
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoasiainministeriöön
 • IUCN-työryhmä

puh. 040 756 8326

Tanja Pirinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tanja Pirinen

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Nepalin maaohjelma
 • Bhutanin maaohjelma
 • Kansainvälinen lajityö

puh. 040 840 0058

Aleksi Heiskanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Aleksi Heiskanen

Kansainvälisen kehityksen asiantuntija

Metsänhoitaja, MMM (puumarkkinatiede)

 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian maaohjelma
 • Yksityissektorin yhteistyö

puh. 040 574 1440

Kuva puuttuu © WWF

Henna Tanskanen

Kehitysyhteistyöasiantuntija

Filosofian maisteri (Applied Ecology and Conservation), ympäristöinsinööri (AMK)

 • Kehitysyhteistyöhankkeiden seurannan kehittäminen
 • Itä-Afrikan maaohjelma

puh. +358 400 655106

Maija Kaukonen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Maija Kaukonen (äitiyslomalla)

Suojelu- ja kehitysyhteistyöasiantuntija

Ekologinen jalanjälki

Ekologisen jalanjäljen ohjelma tekee töitä kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä ilmasto- ja energia-asioiden parissa.

 

Jussi Nikula © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Jussi Nikula

Ohjelmapäällikkö

Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat ja vesitalous)

 • Esimiestehtävät
 • Rahavirtojen uudelleenohjaaminen
 • Yritysyhteistyö
 • Vesijalanjälki, vesivastuu

puh. 040 595 9002

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mia Rahunen

Ilmastoasiantuntija

Filosofian maisteri

 • Kansallinen ja kansainvälinen ilmastopolitiikka
 • Järjestöjen välinen ilmastoyhteistyö
 • Kestävä kehitys

puh. +358 50 434 4972

Stella Höynälänmaa © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Stella Höynälänmaa

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja
-politiikka)

 • Kestävä ruuankulutus
 • Kestävä ruuantuotanto 
 • WWF:n Lihaopas
 • WWF-verkoston ruoka-aiheinen yhteistyö Itämeren alueella

puh. 040 507 3123

Kuva puuttuu © WWF

Mari Koistinen

Suojeluasiantuntija

Maatalous-metsätieteiden maisteri (kuluttajaekonomia), tradenomi

 • Kestävä ruuankulutus
 • Kestävä ruuantuotanto

puh. +358 50 552 6577

Ympäristökasvatus

WWF haastaa lapset ja nuoret tutustumaan ympäristöönsä ja toimimaan aktiivisesti sen hyvinvoinnin puolesta.

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Hanna Seimola

Ohjelmapäällikkö, Global Education Coordinator

Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede)

 • Esimiestehtävät
 • Kansainvälisen WWF Education -verkoston koordinointi

puh. 050 522 5472

Essi Aarnio-Linnanvuori © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Essi Aarnio-Linnanvuori

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

Filosofian tohtori (ympäristötieteet)

 • Vesistöopetuksen kehittäminen (Freshabit Life)
 • Saimaannorppa LIFE
 • Oppimateriaalit
 • Koulutukset

puh. 050 511 4397

Sanna Koskinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Koskinen

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija

Filosofian tohtori (ympäristötieteet), lastentarhanopettaja

 • Nuortentiimi
 • Vuosisata metsässä -koulukiertue
 • Kouluyhteistyö
 • Oppilaiden ympäristöryhmät
 • Koulutukset

puh. 050 5165 404

Viestintä

Viestintä palvelee tiedotusvälineitä ja muita yhteistyökumppaneita. Etsitkö sopivaa haastateltavaa tai materiaalia? Ota yhteyttä!

Anne Brax © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Brax

Viestintäjohtaja

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

 • Johtoryhmän jäsen
 • Viestinnän johto
 • Yritysyhteistyöhön liittyvä viestintä
 • WWF-lehti

puh. 050 367 1888

Joonas Fritze © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Joonas Fritze

Viestinnän asiantuntija

Yhteiskuntatieteiden maisteri

 • Suomalaiseen luontoon liittyvä viestintä
 • Arktiseen alueeseen liittyvä viestintä
 • WWF-lehti
 • Luontolive

puh. 040 840 8500

Kuva puuttuu © WWF

Paula Kallio

Viestinnän asiantuntija

Valtiotieteiden maisteri

 • Virtavesiin liittyvä viestintä
 • Kestävään kalastukseen ja uhanalaisten kalojen suojeluun liittyvä viestintä
 • Itämeren suojeluun liittyvä viestintä

puh. +358 50 470 9821

Kuva puuttuu © WWF

Miina Poikolainen

Viestinnän asiantuntija

Humanististen tieteiden kandidaatti

 • Virtavesiin liittyvä viestintä
 • Kestävään kalastukseen ja uhanalaisten kalojen suojeluun liittyvä viestintä.

puh. 040 355 3340

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Minttu-Maaria Partanen

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri

 • Ilmastonmuutosviestintä
 • Ylikulutukseen ja kestävään elämäntapaan liittyvä viestintä
 • Earth Hour

puh. +358 50 349 6371

Katja Rönkkö © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Katja Rönkkö

Viestinnän asiantuntija

MA in Media and Communication

 • Kansainvälisten hankkeiden viestintä
 • Kehitysyhteistyöviestintä

puh. 040 7230 208

Antti Haavisto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Haavisto

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri

 • Ympäristökasvatukseen liittyvä viestintä
 • Ruokaan liittyvä viestintä
 • Vastuullisia kulutusvalintoja tukevien palveluiden kehitys
 • Digitaalinen viestintä

puh. 040 845 6842

Justus Hyvärinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Justus Hyvärinen

Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä

 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta

puh. 040 570 7963

Mari Paavoseppä © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mari Paavoseppä

Viestinnän asiantuntija

Valtiotieteiden maisteri
Medianomi (AMK)

 • Verkkoviestinnän koordinaatio
 • Sisältöjen kehittäminen
 • Sosiaalisen median yhteisöjen kehitys ja ylläpito

puh. 050 345 1972

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Juho Talja

Viestinnän asiantuntija

 • Verkkosivuston kehittäminen
 • LIFE EconomisE -hankkeen viestintä 

puh. 050 4704656

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Minna Nyrhinen-Blazquez (äitiyslomalla)

Viestinnän asiantuntija

Yritysyhteistyö & Green Office

Haluaako yrityksesi tehdä yhteistyötä WWF:n kanssa? Ota yhteyttä, niin keskustellaan eri mahdollisuuksista.

Kati Malmelin © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kati Malmelin

Johtaja

Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen talous)

 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto
 • Hyödykesisältöinen yritysyhteistyö (esim. palmuöljy, soija, kalat, metsäraaka-aineet)
 • Tuotteisiin liittyvä yritysyhteistyö, ml. royalty-yhteistyö
 • WWF-verkkokauppa

puh. 040 500 5485

Juuso Lautiainen © Emmi Karhiaho / WWF

Juuso Lautiainen

Asiakkuuspäällikkö

Master of Science (Strategic Leadership towards Sustainability)

 • Green Office -myynti
 • Yrityslahjoitukset
 • Yritysyhteistyökumppanuudet

puh. 045 188 4648

Helka Julkunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Helka Julkunen

Senior Partnership Manager

 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Kansainväliset asiat

puh. 040 531 0555

Mikko Kuiri © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mikko Kuiri

Asiakkuuspäällikkö, Green Office

Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management)
Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)

 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Kulutustapamittari 
 • Omapalvelu & Kompassi

puh. 040 559 1751

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anniina Virta-Toikka

Konseptipäällikkö, Green Office

Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management)

 • Ilmastolaskuri
 • Vuosiraportointi
 • Omapalvelu & Kompassi

puh. 040 722 2823

Aino Sirkesalo © Emmi Karhiaho / WWF

Aino Sirkesalo

Asiakkuuspäällikkö

Yhteiskuntatieteiden maisteri

 • Royalty-yhteistyö
 • Verkkokauppa
 • Yrityslahjoitukset, joululahjoitukset
 • WWF:n ystäväyritys

puh. 050 469 9947

Emmi Karhiaho © © Joonas Fritze / WWF

Emmi Karhiaho

Viestintäkoordinaattori

 • Yritysyhteistyöhön ja Green Office -ohjelmaan liittyvä viestintä ja markkinointi

puh. 044 055 1062

Yksityisvarainhankinta

Ilman yksityisiä tukijoitamme WWF ei pystyisi toimimaan. Yhdessä teemme loistavia tuloksia luonnon parhaaksi. Tule mukaan!

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tarja Hakala

Johtaja

Kauppatieteiden maisteri

 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat
 • Tutkimukset

puh. 0500 419 679

© ©Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Noora Käyhkö

Projektipäällikkö

Tradenomi (BBA), Professional Diploma in Digital Marketing (Dip DigM)

 • Varainhankinnallisten kampanjoiden ja markkinointiviestinnän projektinhallinta
 • Mediavaraukset, materiaalitoimitukset, trafiikki
 • Suorakeräyskirjeiden projetinhallinta
 • Painatukset, käännökset, postitukset
 • Yhteistyöprojektit (Hyvä testamentti -kampanja, koulujen Päivätyökeräys yms.)

puh. +358 45 117 4600

Päivi Larikko © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Päivi Larikko

Markkinointiviestinnän suunnittelija

Mainostoimittaja MAT, 
Kulttuurituottaja (AMK)

 • Markkinointiviestinnän suunnittelu
 • Konseptit, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Sisältöstrategiat

puh. 040 728 7374

Alexandra Antell © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Alexandra Antell

Art Director (AD)

Graafinen suunnittelija

 • Visuaalisen viestinnän vastaava
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi

puh. 040 515 8282

Sanna Björkman © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Björkman

CRM-asiantuntija

 • Tukijapalvelun vastaava
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointikampanjat

puh. 050 597 0287

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Levola

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelija

Medianomi (AMK)

 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja koordinointi
 • Online-mainonnan suunnittelu ja koordinointi
 • Digitaalinen tukijaviestintä
 • Tukijatapahtumat

puh. 046 851 0652

Terhi Liuhto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Terhi Liuhto

Digitaalinen sisällöntuottaja

Medianomi (AMK)

 • Digitaalinen tuotanto ja verkkosivujen ylläpito
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalujen käyttö
 • Markkinointimateriaalien suunnittelussa avustaminen
 • Tukijapalvelu ja tukijarekisterin ylläpito

puh. 040 589 2890

Pilvi Pulma © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Pilvi Pulma

Markkinointiassistentti

 • Tukijapalvelu (tukijapuhelin ja tukijasähköposti)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosi- ja kuukausikummien laskutukset
 • Tukijoiden keräykset WWF:n työn hyväksi
 • Tukija-, kummi- ym. postitukset
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
 • Toimistotarviketilaukset

puh. (09) 7740 1054

Talous ja hallinto

Alta löydät WWF:n talousosaston yhteystiedot.

Kuva puuttuu © WWF

Susanna Vuorela

Johtaja

 • Budjetointi ja talousseuranta
 • WWF:n varojen hoito
 • Henkilöstöhallinto ja ICT-asiat
 • Testamentit
 • Tietosuoja-asiat
 • Muut toimiston yleiset asiat
 • Oy Nooan Arkki Ab

puh. 050 301 7553

puh. (09) 7740 1058

Kuva puuttuu © WWF

Soili Mikkola

Laskentapäällikkö

 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta

puh. (09) 7740 1047

Lauri Kattainen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Kattainen

Talousasiantuntija

 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut

puh. 050 366 8519

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Pääsihteerin assistentti

 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

puh. (09) 7740 1075

Outi Ober © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Outi Ober

Talousasiantuntija

Kauppatieteiden maisteri

 • Ostolaskut
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito

puh. 050 3442577