Yhteystiedot

Tukijapalvelu

Avoinna: arkisin 9-16 
Tukijapuh: 040 192 3112
Sähköposti: tukija@wwf.fi

Puh: +358 (09) 7740 100
Sähköposti: info@wwf.fi

Lahjoitustili:
FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Anna palautetta

Työpaikat

Johto

Liisa Rohweder © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Liisa Rohweder

Pääsihteeri

Kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys)
Twitter: @LiisaRohweder

 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet
 • Kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja
 • Kansainvälisen WWF:n Itämeri-, Himalaja- ja Arktisen ohjelman johtoryhmien jäsen
 • VR:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen jäsen

puh. 040 840 7461

Jari Luukkonen

Suojelujohtaja

Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)

 • Suojeluosaston johto
 • Johtoryhmän jäsen
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • WWF:n kansainväliset yhteydet

puh. 040 585 0020

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Pääsihteerin assistentti

 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

puh. (09) 7740 1075

Suomalainen luonto

Suomalainen luonto -ohjelmassa työskennellään niin suomalaisten metsien, uhanalaisten lajien kuin perinneympäristöjenkin hyväksi.

Petteri Tolvanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Petteri Tolvanen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian maisteri (biologia)

 • Esimiestehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät

puh. 0400 168 939

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Panu Kunttu

Metsäasiantuntija

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (metsäekologia), filosofian maisteri (ekologia ja ympäristönhoito)

 • Kotimaan metsäpolitiikka
 • Metsien suojelun edistäminen
 • Haitalliset vieraslajit

puh. 050 305 5086

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu

puh. 050 524 3206

Antti Lappo © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Lappo

Kenttävastaava

 • Perinneympäristöjen suojelu
 • Talkooleiritoiminta

puh. 0400 204 544

puh. (09) 7740 1044

Meret ja arktinen luonto

WWF työskentelee merten suojelemiseksi niin neuvottelupöytien ääressä kuin ruohonjuuritasolla. Suomessa keskitämme voimamme Itämeren suojeluun.

Sampsa Vilhunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sampsa Vilhunen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)

 • Esimiestehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely

puh. 040 550 3854

Matti Ovaska © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Matti Ovaska

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Kalat ja kalastus

puh. 040 727 3149

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Elina Erkkilä

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede)

 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Kansainvälinen itämeriohjelma, rehevöityminen (Baltic Ecoregion Programme)
 • Hankesuunnittelu

puh. 050 522 4540

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu

puh. 050 524 3206

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Janica Borg

Meriasiantuntija

Filosofian maisteri (meribiologia)

 • Merten aluesuunnittelu ja merenhoito
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Meriliikenne
 • Helcom-työ

puh. +358 41 529 6445

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lotta Manninen

Suojeluasiantuntija

Filosofian tohtori (maantiede)

 • Arktisen alueen suojelu
 • Arktinen neuvosto
 • WWF-verkoston kansainvälinen työ

puh. +358 50 302 8364

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Vanessa Ryan (äitiyslomalla)

Meriasiantuntija

Kansainvälinen kehitys

WWF Suomella on käynnissä kenttähankkeet Borneolla, Nepalissa, Tansaniassa ja Bhutanissa. Kaikissa hankkeissa on luonnonsuojelun lisäksi tavoitteena kehittää kestäviä elinkeinoja paikallisille.

Anne Tarvainen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Tarvainen

Ohjelmapäällikkö

Filosofian maisteri

 • Esimiestehtävät
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoasiainministeriöön
 • IUCN-työryhmä

puh. 040 756 8326

Tanja Pirinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tanja Pirinen

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (biologia)

 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Nepalin maaohjelma
 • Bhutanin maaohjelma
 • Kansainvälinen lajityö

puh. 040 840 0058

Aleksi Heiskanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Aleksi Heiskanen

Kansainvälisen kehityksen asiantuntija

Metsänhoitaja, MMM (puumarkkinatiede)

 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian maaohjelma
 • Yksityissektorin yhteistyö

puh. 040 574 1440

Maija Kaukonen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Maija Kaukonen

Suojelu- ja kehitysyhteistyöasiantuntija

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsäekologia),
Valtiotieteiden maisteri (kehitysmaatutkimus)

 • Kehitysyhteistyöhankkeiden seurannan kehittäminen
 • Itä-Afrikan maaohjelma

puh. 045 674 1423

Ekologinen jalanjälki

Ekologisen jalanjäljen ohjelma tekee töitä kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä ilmasto- ja energia-asioiden parissa.

 

Jussi Nikula © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Jussi Nikula

Ohjelmapäällikkö

Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat/vesitalous)

 • Esimiestehtävät
 • Vihreä talous
 • Yritysyhteistyö
 • Metsien käytön ilmastovaikutukset
 • Vesijalanjälki

puh. 040 595 9002

Kaarina Kolle © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kaarina Kolle

Ilmastoasiantuntija

MSc Evironmental Policy

 • Ympäristöystävällinen sijoittaminen
 • Ilmastopolitiikka
 • Energiapolitiikka
 • Ilmastosisältöinen yritysyhteistyö

puh. 050 591 3072

Annukka Valkeapää © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Annukka Valkeapää

Suojeluasiantuntija

Valtiotieteiden tohtori (sosiaalipsykologia, metsätieteet)

 • Kestävä ruoantuotanto ja -kulutus
 • Kestävä soijantuotanto ja -kulutus
 • FSC-metsäsertifiointi

puh. 040 551 5601

Stella Höynälänmaa © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Stella Höynälänmaa

Suojeluasiantuntija

Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja
-politiikka)

 • WWF:n Lihaopas
 • WWF-verkoston ruoka-aiheinen yhteistyö Itämeren alueella

puh. 040 507 3123

Kuva puuttuu © WWF

Kata Kreft-Burman

Projektikoordinaattori

Filosofian maisteri, Master of Social Sciences

 • EU LIFE EconomisE -hanke

puh. 050 520 8918

Leena Oiva © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Leena Oiva

Kehityspäällikkö

Diplomi-insinööri (ympäristönsuojelutekniikka)

 • EU Life EconomisE -hanke

puh. 040 539 8338

Ympäristökasvatus

WWF haastaa lapset ja nuoret tutustumaan ympäristöönsä ja toimimaan aktiivisesti sen hyvinvoinnin puolesta.

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Hanna Seimola

Ohjelmapäällikkö

Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede)

 • Esimiestehtävät
 • Kansainvälisen WWF Education -verkoston koordinointi
 • Globaalikasvatus

puh. 050 522 5472

Essi Aarnio-Linnanvuori © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Essi Aarnio-Linnanvuori

Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristönsuojelutiede)

 • Vesistöopetuksen kehittäminen (Freshabit Life)
 • Saimaannorppa LIFE
 • Oppimateriaalit
 • Koulutukset

puh. 050 511 4397

Sanna Koskinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Koskinen

Ympäristökasvatuksen asiantuntija

Filosofian tohtori (ympäristötieteet), lastentarhanopettaja

 • Nuortentiimi
 • Vuosisata metsässä -koulukiertue
 • Kouluyhteistyö
 • Oppilaiden ympäristöryhmät
 • Koulutukset

puh. 050 5165 404

Viestintä

Viestintä palvelee tiedotusvälineitä ja muita yhteistyökumppaneita. Etsitkö sopivaa haastateltavaa tai materiaalia? Ota yhteyttä!

Anne Brax © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Brax

Viestintäjohtaja

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

 • Johtoryhmän jäsen
 • Viestinnän johto
 • Yritysyhteistyöhön liittyvä viestintä
 • WWF-lehti

puh. 050 367 1888

Kaisa Ryynänen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kaisa Ryynänen

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri

 • Ilmasto- ja energiaviestintä
 • Kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyvä viestintä (esim. WWF:n Lihaoppaan ja muiden ruoka-aiheiden viestintä)
 • Earth Hour

puh. 050 345 5307

Joonas Fritze © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Joonas Fritze

Viestinnän asiantuntija

Yhteiskuntatieteiden maisteri

 • Meriin ja kaloihin liittyvä viestintä
 • Suomalaiseen luontoon liittyvä viestintä
 • Arktiseen alueeseen liittyvä viestintä

puh. 040 840 8500

Katja Rönkkö © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Katja Rönkkö

Viestinnän asiantuntija

MA in Media and Communication

 • Kansainvälisten hankkeiden viestintä
 • Kehitysyhteistyöviestintä

puh. 040 7230 208

Mira Hannuksela © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mira Hannuksela

Viestinnän asiantuntija

 • Yritysyhteistyöhön ja Green Office -ohjelmaan liittyvä viestintä

puh. 040 592 6532

Justus Hyvärinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Justus Hyvärinen

Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä

 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta

puh. 040 570 7963

Mari Paavoseppä © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mari Paavoseppä

Viestinnän asiantuntija

Valtiotieteiden maisteri
Medianomi (AMK)

 • Verkkoviestinnän koordinaatio
 • Sisältöjen kehittäminen
 • Sosiaalisen median yhteisöjen kehitys ja ylläpito

puh. 050 345 1972

Antti Haavisto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Haavisto

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri

 • Ympäristökasvatukseen liittyvä viestintä
 • Vastuullisia kulutusvalintoja tukevien palveluiden kehitys
 • Digitaalinen viestintä

puh. 040 845 6842

Yritysyhteistyö & Green Office

Haluaako yrityksesi tehdä yhteistyötä WWF:n kanssa? Ota yhteyttä, niin keskustellaan eri mahdollisuuksista.

Kati Malmelin © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kati Malmelin

Johtaja

Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen talous)

 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto
 • Hyödykesisältöinen yritysyhteistyö (esim. palmuöljy, soija, kalat, metsäraaka-aineet)

puh. 040 500 5485

Maiju Sirviö © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Maiju Sirviö

Asiakkuuspäällikkö

Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management)

 • Tuotteisiin liittyvä yritysyhteistyö, ml. royalty-yhteistyö
 • Yrityslahjoitukset ja yritysvarainhankinnan kehitys
 • WWF-verkkokauppa

puh. 050 307 3363

Leena Oiva © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Leena Oiva

Kehityspäällikkö

Diplomi-insinööri (ympäristönsuojelutekniikka)

 • Ilmastoon ja energiaan liittyvä yritysyhteistyö , mm. Science Based Targets
 • Peleihin ja sovelluksiin liittyvä yritysyhteistyö
 • Kansainvälinen yritysyhteistyö
 • EU Life EconomisE -hanke

puh. 040 539 8338

Helka Julkunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Helka Julkunen

Green Office -päällikkö

 • Esimiestehtävät
 • Sopimusasiat
 • Green Office -ohjelman koordinointi
 • Kansainväliset asiat

puh. 040 531 0555

Mikko Kuiri © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mikko Kuiri

Green Office -asiantuntija

Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management)
Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)

 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Kulutustapamittari 
 • Kompassi-verkkotyökalu

puh. 040 559 1751

Kuva puuttuu © WWF

Anniina Virta-Toikka

Green Office -asiantuntija

Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management)

 • Ilmastolaskuri
 • Vuosiraportointi
 • Kompassi-verkkotyökalu

puh. 040 722 2823

Mira Hannuksela © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mira Hannuksela

Viestinnän asiantuntija

 • Yritysyhteistyöhön ja Green Office -ohjelmaan liittyvä viestintä

puh. 040 592 6532

Yksityisvarainhankinta

Ilman yksityisiä tukijoitamme WWF ei pystyisi toimimaan. Yhdessä teemme loistavia tuloksia luonnon parhaaksi. Tule mukaan!

Tarja Hakala © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tarja Hakala

Johtaja

Kauppatieteiden maisteri

 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat

puh. 0500 419 679

Päivi Larikko © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Päivi Larikko

Markkinointiviestinnän suunnittelija

Mainostoimittaja MAT, 
Kulttuurituottaja (AMK)

 • Markkinointiviestinnän suunnittelu
 • Konseptit, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Sisältöstrategiat

puh. 040 728 7374

Alexandra Antell © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Alexandra Antell

Art director (AD)

Graafinen suunnittelija

 • Visuaalisen viestinnän vastaava
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi

puh. 040 515 8282

Marita Koskinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Marita Koskinen

Projektipäällikkö

Filosofian maisteri (engl.fil.)

 • Varainhankinnallisten kampanjoiden ja markkinointiviestinnän projektinhallinta
 • Tukijatapaamisten koordinointi ja yhteydet
 • Mediavaraukset, materiaalitoimitukset ja trafiikki
 • Paino- ja käännösyhteydet
 • Yhteistyöprojektit (Norppa-arpajaiset, Luonnonystävän lisäturva -vakuutukset ym.)

puh. 050 305 5714

Sanna Björkman © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Björkman

CRM-asiantuntija

 • Tukijapalvelun vastaava
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointi
 • F2F- ja D2D-tukijahankinnan yhteyshenkilö

puh. 050 597 0287

Terhi Liuhto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Terhi Liuhto

Digitaalinen sisällöntuottaja

Medianomi (AMK)

 • Digitaalinen tuotanto ja verkkosivujen ylläpito
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalujen käyttö
 • Markkinointimateriaalien suunnittelussa avustaminen
 • Tukijapalvelu ja tukijarekisterin ylläpito

puh. 040 589 2890

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Levola

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelija

Medianomi (AMK)

 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja koordinointi
 • Online-mainonnan suunnittelu ja koordinointi
 • Digitaalinen tukijaviestintä

puh. 046 851 0652

Pilvi Pulma © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Pilvi Pulma

Markkinointiassistentti

 • Tukijapalvelu (tukijapuhelin ja tukijasähköposti)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosikummien laskutukset
 • Kuukausikummien e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Tukija-, kummi- ym. postitukset
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
 • Toimistotarviketilaukset

puh. (09) 7740 1054

Talous ja hallinto

Alta löydät WWF:n talousosaston yhteystiedot.

Kuva puuttuu © WWF

Susanna Vuorela

Johtaja

 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta

puh. 050 301 7553

puh. (09) 7740 1058

Kuva puuttuu © WWF

Soili Mikkola

Laskentapäällikkö

 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta

puh. (09) 7740 1047

Lauri Kattainen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Kattainen

Talousasiantuntija

 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut

puh. 050 366 8519

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Pääsihteerin assistentti

 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

puh. (09) 7740 1075

Outi Ober © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Outi Ober

Talousasiantuntija

Kauppatieteiden maisteri

 • Ostolaskut
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito

puh. 050 3442577