Hätälä

Yhteistyökumppani

Hätälä Oy, WWF ja WWF Nuoret tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kestävistä kalakannoista peräisin olevien kotimaisten kalojen saavutettavuutta ja kysyntää Suomessa.

Yhteistyön tuloksena on syntynyt alkuvuodesta 2022 lanseerattu Hätälän Muikkuli-muikkupihvi, jonka pääraaka-aineena on kestävästi kalastettu kotimainen muikku. Muikkua on saatavilla lähes ympäri vuoden ja sen hiilijalanjälki on erittäin pieni. Tuote on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi, jotta se madaltaisi erityisesti nuorten kuluttajien kynnystä ostaa kotimaista luonnonkalaa. Tuote on pakattu kierrätystä helpottavaan monomuovi-pakkaukseen. WWF Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä tuotetta.

Yhteistyö alkoi vuonna 2021.

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy
Hätälä Muikkuli-tuotekuva

Oululainen neljännen polven perheyritys Hätälä on Suomen suurin kotimaisen luonnonkalan ostaja, jonka yhteistyökumppaneihin kuuluu yli 400 suomalaista ammattikalastajaa. Tärkeiden ympäristönäkökulmien lisäksi Hätälä haluaa lisätä kotimaisen luonnonkalan kestävää käyttöä myös tukeakseen kalastajien elinkeinon kannattavuutta ja jatkuvuutta seuraaviin sukupolviin.

Lue Hätälän kalastajien tarinoita työstään
Hätälän kauden kala -teemasivut, reseptejä kotimaiselle kalalle kalalajeittain