WWF Nuoret

WWF Nuoret on ryhmä vapaaehtoisia, jotka ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa kanssamme kestävään ruuankulutukseen liittyviä projekteja. WWF Nuoret järjestää kanssamme kampanjoita, tapahtumia ja innostaa tuhannet suomalaiset nuoret mukaan WWF:n toimintaan.

WWF Nuorissa pääset yhdessä WWF:n asiantuntijoiden kanssa edistämään kestävää ruuankulutusta ja -tuotantoa. Kestämätön ruuantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen, ja ruoka muodostaa viidesosan suomalaisen hiilijalanjäljestä.

WWF Nuorissa opit lisää yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, viestinnästä ja projektityöskentelystä. Pääset luomaan ja toteuttamaan uudenlaisia ympäristövaikuttamisen tapoja sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä.

WWF Nuoret toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla.

Ota yhteyttä

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Sanna Nurmi