Metsälaidunhanke © Sanna Laanti / WWF
Päivitetty

Mallikohteita

Mallikohteilla esitellään metsälaidunhankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä. Mallikohteet tarjoavat tietoa esimerkiksi laitumen raivauksesta, kunnostamisesta ja laiduntamisen järjestämisestä.