Talkooleirit

WWF:n talkooleirit tarjoavat vuosittain sadoille vapaaehtoisille ikimuistoisia elämyksiä. Leireillä ei kaihdeta raskastakaan työtä luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan upeista maisemista ja vielä upeammasta seurasta.

Tietoa talkooleireistä

Talkooleiriläiset auttavat luontoa arvokkaalla työpanoksellaan kunnostamalla esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä ja poistamalla haitallisia vieraskasveja.

WWF järjesti ensimmäisen talkooleirin Suomessa vuonna 1977 Linnansaaren kansallispuistossa. Vuodesta 1978 alkaen joka kesä on järjestetty viidestä kuuteen runsaan viikon mittaista leiriä eri puolilla maata. Lisäksi joka kesä järjestetään vähintään kaksi viikonlopun mittaista leiriä Suomessa.

Talkooleireillä tehdään töitä kahdeksasta viiteen, jonka jälkeen voi keskittyä nauttimaan luonnossa olemisesta. Nuotiotulen ääressä hitsaudutaan yhteen ja solmitaan kestäviä ystävyyssuhteita – ei siis ihme, että leirit täyttyvät joka vuosi hujauksessa.

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua WWF:n talkooleirirekisteriin tai päivittää yhteystietojasi. WWF lähettää leirirekisterissä oleville tietoja tulevista leireistä ja muista talkootapahtumista.

Voit oppia lisää talkooleireistä ja niillä tehtävästä työstä selaamalla alla olevaa kuvagalleriaa. Tutustu myös talkoo-oppaaseen!

WWF:n talkooleirit 2024

WWF järjestää kesällä 2024 viisi talkooleiriä eri puolilla Suomea. Leireille haetaan viime vuosien tapaan sähköisillä hakemuksilla, joihin löytyy oma linkkinsä jokaisen leiriesittelyn ohesta. Leireille ilmoittautuminen ei ole nopeuskilpailu, vaan arvomme osallistujat, mikäli tulijoita on paljon. Pyrimme tarjoamaan leiripaikan mahdollisimman monelle innokkaalle talkoolaiselle.

Lukuisat leiriläisten peruutukset ovat vaikeuttaneet leirien järjestämistä viime vuosina huomattavasti. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön pienen ilmoittautumismaksun 10,00 EUR, jota ei palauteta. Maksu peritään leiripaikan saaneilta ja maksuohjeet lähetetään sähköpostitse. Tarkemmat ohjeet leireille hakemiseen löytyvät leirikohde-esittelyiden alapuolelta.

HUOM! LEIRIT OVAT TÄYNNÄ. Voit kuitenkin ilmoittautua varapaikoille alla olevista linkeistä.

Mies raivaa katajaa WWF:n talkooleirillä.

VEHMAANNIEMI SASTAMALASSA 14.–16.6.

Sastamalassa Vehmaanniemen luonnonsuojelualueella kunnostetaan arvokasta perinnemaisemaa pitkän viikonlopun ajan. Vehmaanniemi niittyineen, hakamaineen ja metsälaitumineen on erityinen kokonaisuus, ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinneympäristöksi. WWF on vastannut alueen hoidosta vuodesta 1978 lähtien. Talkoolaiset hoitavat niittäen, raivaten ja sananjalkaa kepittäen niemen vanhoja niittyjä. Talkooleiriläisten työn lisäksi luonnonhoidosta vastaavat niemessä laiduntavat lampaat. Leirin vetäjänä toimii Eeva-Liisa Korpela apunaan Vilja Tupola. Ruokien riittävyyden varmistaa leirikokki Leena Haapanen. Leirillä on sisämajoitus. Leiri alkaa perjantaina aamupäivällä. Leiri on osa WWF:n Perinnemaisemahelmet-hanketta.

Hae leiripaikkaa tästä.

FÅRÖ SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTOSSA 13.–20.7.

Fårö on aurinkoinen harjusaari, joka sijaitsee Saaristomeren sydämessä. Saaren hiekkarannat ja niiden yhteydessä olevat paahteiset hietikot uhkaavat kasvaa umpeen merestä ja ilmasta peräisin olevan rehevöittävän typen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vuoksi. Talkoissa ylläpidämme paahteisuutta raivaamalla hiekkarantojen reunametsissä nuoria puita, poltamme raivaustähteitä säiden salliessa, paljastamme hiekkaisia maalaikkuja haravoimalla sekä niitämme hiekkarantoja valtaavaa järviruokoa. Luonnonhoitotoimin ylläpidämme paahteisuutta tarvitsevien hyönteis- ja kasvilajien elinympäristöjä ja hiekkarantoja, jotka muutoin kasvaisivat vähitellen umpeen.

Saaristossa on runsaasti punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Metsähallitukselta työnjohtajina häärivät Esko Tainio ja Markus Jaskari sekä kenttämestarina Jani Virtanen. WWF:ltä leirinvetäjänä toimii Bernt Nordman leirinvetäjänä ja kenttäkoordinaattorina Venni Alanko. Muonituksesta huolehtii leirikokki Riitta D´Angelo. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta.

Hae leiripaikkaa tästä.

PÄHKINÄINEN SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTOSSA 27.7–3.8.

Naantalin Pähkinäisten saarella autetaan uhanalaisia perinneympäristölajeja kunnostamalla umpeenkasvaneita hakamaita ja niittyjä. Pähkinäisten saari on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, johon mahtuu niin niittyjä ja niitä reunustavia hakamaita kuin lehtoja ja jylhiä kallioalueitakin. Leirin työt keskittyvät kunnostusraivauksen jälkien siistimiseen. Kasoiksi kerättävät risut poltetaan, jos sääolot ovat sopivat.

Saaristossa on runsaasti punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. WWF:n leirinvetäjä varmistuu myöhemmin. Kenttäkoordinaattorina toimii Venni Alanko ja leirikokkina Riitta D´Angelo. Metsähallituksen osuudesta vastaa Kukka Kyrö. Majoitus ja ruokailu ovat maasto-olosuhteissa; iltaisin pääsee peseytymään Pähkinäisten rantasaunassa. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta.

Hae leiripaikkaa tästä.

KATANPÄÄ SELKÄMEREN KANSALLISPUISTOSSA 10.–17.8.

Katanpään linnakesaari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Vanhalla tsaarin aikaisella armeijan saarella luonto on moni-ilmeistä: saaren keskiosien iäkäs mäntymetsä vaihettuu rannan merenrantaniittyihin ja lintukallioihin. Kasarmialueen ympäristön niityt ja kedot ovat kasvilajistoltaan monipuolisia, ja niillä viihtyvät monet taantuneet niittykasvit. Katanpään luonnossa näkyy myös saaren aikaisempi käyttö Lypyrtin tilojen laidunmaana. Leirillä kunnostetaan luontoa raivaamalla umpeenkasvaneita niittyjä ja metsälaitumia Ootsekerin niemessä. Leiriläiset raivaavat katajaa ja puun taimia, jotta niittylajien tarvitsema valoisuus lisääntyy ja niiden elinolot paranevat. Talkoolaiset kasaavat raivaustähteitä, joita on suunnitelmassa säiden salliessa polttaa.

Saaristossa on runsaasti punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Paikallisesta työnjohdosta vastaavat Metsähallituksen Markus Jaskari ja Marko Alakruuvi. WWF-vetäjänä touhuaa Petteri Tolvanen ja kenttämestarina Teemu Niinimäki. Leiriläisten muonituksesta vastaa Anu Arresto. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta.

Hae leiripaikkaa tästä.

ROSKATALKOOLEIRI SAARISTOMERELLÄ 21.–25.8.

Elokuun roskatalkooleirillä puhdistetaan Saaristomeren kansallispuiston alueella olevia saaria, luotoja ja rannikkoympäristöjä rannoille kertyneestä roskasta. Kohteet ja siten myös leirin tukikohtana toimiva saari tarkentuvat myöhemmin. Kokoontuminen ja lähtö leirille on joko Kasnäsista tai Korppoosta. Kerättyjä roskia lasketaan ja lajitellaan leirin jälkeen, ja niitä tullaan käyttämään osana Biodiversea Life IP -hankkeen roskatutkimusta. Kohteisiin siirrytään pienillä veneillä, joten uimataito on turvallisuuden kannalta välttämätön. Majoitus ja ruokailu ovat maasto-olosuhteissa ja peseytyminen merivedellä WWF:n telttasaunassa.

Saaristomeren alueella on paljon punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava.  Leirillä on mukana Metsähallitukselta työnjohdosta vastaava Maiju Lanki, ja WWF-vetäjänä touhuaa Iiris Kokkonen ja kenttäkoordinaattorina Manu Vihtonen. Leirikokkina toimii Maija Kaunismaa. Talkooleiri on osa Biodiversea LIFE IP -hanketta, jonka tavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen meri- ja rannikkoalueilla.

Hae leiripaikkaa tästä.

WWF:n talkooleirit ovat osa Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö) Sivistyksen teemavuotta 2024 ja myös mukana teemavuoden tapahtumakalenterissa.

Ilmoittautuminen

Hakeminen

HUOM! LEIRIT OVAT TÄYNNÄ. Voit kuitenkin hakea varapaikoille yllä olevista linkeistä.

Leiripaikkaa haetaan hakemuslomakkeella. Linkin leirikohtaiseen hakemuslomakkeeseen löydät leiriesittelyiden alapuolelta. Leireille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.3.2024 klo 09.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024. Ilmoitamme kaikille leireille päässeille ja varasijalla oleville sähköpostitse perjantaihin 29.3.2024 mennessä.

Valintakriteerit

Leiriläisen tulee vakuutussyistä olla täysi-ikäinen. Huomioithan, että monet talkootöistä ovat varsin raskaita, joten osallistujilta edellytetään hyvää kuntoa, maastokelpoisuutta ja reipasta talkoohenkeä. Toivomme, että kerrot hakemuksessasi aiemmasta retkeilykokemuksestasi, sillä talkooleireillä toimitaan viikon ajan maasto-olosuhteissa, teltoissa yöpyen ja usein myös telttasaunassa ja luonnonvesissä peseytyen.

Leirien sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että osallistujissa on muutamia rakentamisen ja koneiden (kuten moottorisahan ja raivaussahan) käytön taitavia leiriläisiä. Näitä taitoja siis myös painotetaan leiriläisiä valittaessa tarpeen mukaan. Muilta osin pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monelle innokkaalle ja motivoituneelle vapaaehtoiselle mahdollisuuden talkooleireilyyn. Mikäli leireille tulee ilmoittautumisia enemmän kuin leirille mahtuu osallistujia, suoritamme arvonnan leiripaikoista. Ilmoitamme kaikille leireille valituille ja varasijalla oleville sähköpostitse perjantaihin 29.3.2024 mennessä.

Peruutukset

Ilmoitathan hyvissä ajoin Vilja Tupolalle 040 703 7048, vilja.tupola@wwf.fi jos joudut peruuttamaan tulosi. Varahenkilön löytäminen lyhyellä varoitusajalla on vaikeaa.

Leirikirje

Varsinaisen leirikirjeen lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse 2–6 viikkoa ennen leirin alkua. Kirjeestä selviävät muun muassa kokoontumisaika ja -paikka sekä tarkemmat työkohteet. Lisäksi lähetämme karttoja, listan leirille osallistujista ja vinkkejä siitä, mitä kannattaa pakata mukaan.

Leiriolosuhteet

Auringonlasku saaristossa WWF:n talkooleirillä.

Leirityöt

WWF:n talkooleireillä tehdään töitä ulkona luonnossa kahdeksasta viiteen. Huomioithan, että monet talkootöistä ovat varsin raskaita, joten osallistujilta edellytetään hyvää kuntoa, maastokelpoisuutta ja reipasta talkoohenkeä. Monesti leirien töihin liittyy myös pidempiä kävelytaipaleita leiriltä työkohteille. Talkooleirien kenttäolosuhteet ja pitkäkestoinen fyysinen työ eivät sovellu kaikille, mutta WWF tarjoaa lisäksi paljon muita osallistumismahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni käytännön luonnonsuojelutyöstä kiinnostunut pääsee osallistumaan.

Majoitus ja peseytyminen

Leireillä majoitutaan pääsääntöisesti omissa teltoissa, ellei ennen leiriä lähetettävässä leirikirjeessä erikseen muuta mainita. WWF:llä on myös muutamia telttoja, joita voidaan tarvittaessa ottaa leireille leiriläisten majoituskäyttöön. Leiriolosuhteet vaihtelevat kohdekohtaisesti. Peseytymismahdollisuudet työpäivän jälkeen järjestetään osallistujille aina, mutta monilla leireillä tämä tarkoittaa telttasaunaa ja järvi- tai merivettä.

Ruokailu

Muonituksesta vastaa WWF:n leirikokki. Ruokaa tehdään usein hankalissa maasto-olosuhteissa suurelle joukolle kerrallaan. Yleisimmät ruoka-aineallergiat ja kasvisruokavalio huomioidaan WWF:n leirirekisteriin ilmoitettujen tietojen mukaisesti, mutta jos sinulla on jokin erityisen haastava ruokavalio, varauduthan leirille omin eväin.

Vapaa-aika

Työpäivän jälkeen saunotaan, nautitaan luonnosta ja tarinoidaan nuotion loimussa. Pidemmillä leireillä yksi päivä on varattu retkeilyyn ja palautumiseen.

Kuljetukset

WWF huolehtii kuljetuksista leirin aikana. Leiriläiset maksavat itse edestakaiset matkansa leirikirjeessä ilmoitettavaan kokoontumispaikkaan.

Vakuutukset

Leiriläisen tulee vakuutussyistä olla täysi-ikäinen. WWF järjestää osallistujille tapaturmavakuutuksen leirin ajaksi, mutta vakuutus kattaa vain Suomen kansalaiset. Ulkomaalaisilla osallistujilla tulee olla oma matkavakuutus leirin ajaksi, sillä WWF:n vakuutus ei korvaa heidän tapaturma- tai sairauskulujaan.

Puutiaiset eli punkit

Talkooleirikohteissa on lähes aina punkkeja ja osassa kohteita niitä on runsaasti. Suosittelemme vahvasti kaikille talkooleireille osallistuville voimassa olevaa punkkirokotesuojaa puutiaisaivokuumetta vastaan. WWF ei kustanna vapaaehtoisten punkkirokotteita. Rokotesuojan lisäksi säännölliset, päivittäiset punkkitarkastukset ovat leireillä erittäin tärkeitä ja tästä ohjeistetaan leirin aloitusinfossa. WWF:n ensiaputarvikkeista löytyy välineistö punkkien irrottamiseen, mutta suosittelemme leiriläisiä ottamaan mukaan myös omat punkkipihdit.

WWF:n talkoolaiset työn touhussa hiekkarannalla Örössä.

Yhteistyökumppanit

Talkooleirien järjestäminen ei olisi mahdollista ilman yhteistyötä. Leirejä järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Haluatko auttaa luontoa?

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.