Valkoselkätikka

Dendrocopos leucotos
Suomessa 320–380 pesivää paria
Suomessa vaarantunut laji

Valkoselkätikka on uhanalainen metsälintu. Vielä 1950-luvun alussa Suomessa eli 900 pesivää paria, mutta vuosituhannen loppupuolella laji oli kadota maastamme kokonaan elinympäristöjen tuhoutuessa. Suojelun ansiosta kanta on kasvanut hienoisesti.

Tietoa lajista

Valkoselkätikka on suurikokokoinen tikka, jonka tunnistaa selän valkoisista vaakaraidoista. Sukupuolet näyttävät melkein samoilta: koiraan erottaa punaisesta päälaesta, naaraan mustasta.

Valkoselkätikka on vaatelias laji, jonka pesimäalueet painottuvat Suomessa vahvasti maamme itäosiin. Se viihtyy vanhoissa koivuvaltaisissa lehtimetsissä, joissa on runsaasti lahopuuta. Tällaiset metsät ovat vähentyneet metsätalouden seurauksena. Samalla on taantunut myös valkoselkätikan kanta: se on vähentynyt 1950-luvulta lähtien yli 90 prosenttia. Kanta on kasvanut viime vuosina hienoisesti, mutta laji vaatii edelleen suojelua selvitäkseen. Maailmanlaajuisesti valkoselkätikka ei ole uhanalainen.

Voit oppia lisää valkoselkätikan ravinnosta, lisääntymisestä ja elintavoista selaamalla alla olevaa kuvagalleriaa.

Uhat

Valkoselkätikkaa uhkaa vanhojen lehtipuuvaltaisten ja runsaasti lahopuustoa sisältävien metsien väheneminen metsätalouden myötä. Hakkuiden takia valkoselkätikalle ei ole tarpeeksi sopivia pesimämetsiä ja talvisen ravinnonsaannin turvaavia elinympäristöjä.

Mitä WWF tekee?

Aloitimme valkoselkätikan suojelun vuonna 1987. Perustamamme valkoselkätikkatyöryhmän vapaaehtoiset hoitivat lajin talviruokintaa kymmenillä paikkakunnilla, kartoittivat valkoselkätikan reviirejä, etsivät pesiä ja rengastivat poikasia. Lisäksi osallistuimme valkoselkätikan elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja kunnostustalkoisiin. Vuonna 2003 valkoselkätikkakannan seurantavastuu siirtyi Metsähallituksen luontopalveluille. Suojelemme valkoselkätikkaa edelleen.

  • Osallistumme pesintöjen inventointiin

    Tuemme Metsähallituksen johdolla tehtävää pesintöjen inventointia.

  • Suojelemme valkoselkätikan elinympäristöjä

    Tavoitteemme on turvata Suomen metsäluonnon monimuotoisuus lisäämällä metsien suojelua ja edistämällä ekologisesti kestävää metsätaloutta. Vuonna 2015 julkaisimme ohjeen valkoselkätikan huomioimiseksi talousmetsissä. Lue lisää työstämme Suomen metsien suojelemiseksi.

Haluatko auttaa?

Metsänomistaja, auta valkoselkätikkaa!

Valkoselkätikkaa voi auttaa myös talousmetsissä.

Toimi näin

Metsänomistaja, auta valkoselkätikkaa!

Valkoselkätikkaa voi auttaa myös talousmetsissä.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Auta lahjoituksella

Suojele kanssamme Suomen metsiä ja niiden uhanalaisia lajeja. Jokainen euro tulee tarpeeseen – yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä.

Auta lahjoituksella

Suojele kanssamme Suomen metsiä ja niiden uhanalaisia lajeja. Jokainen euro tulee tarpeeseen – yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä.