Monialainen oppimiskokonaisuus – Lähiluonto tutuksi

Lähiluonto tutuksi -kokonaisuudessa tutustutaan koulun lähiluontoon ja sen monimuotoisuuteen.  Oppimiskokonaisuuteen kannattaa sisällyttää tutkimusretki koulun lähimetsään tai tutkia koulun pihan– sekä lähiluonnon monimuotoisuutta.  Teeman tehtävistä ja materiaaleista löytyy yhtymäkohtia ainakin ympäristöopin, äidinkielen, matematiikan, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tavoitteisiin. 

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutkitaan lähiluontoa
 • Toimitaan lähiluonnon hyväksi
 • Kerrotaan lähiluonnosta

 

Tutkitaan lähiluontoa

Tutki!

Tutki -osion tavoitteena on, että oppilas tutustuu koulun lähiluonnon monimuotoisuuteen ja oppii siitä. Teemaa voidaan tutkia itsenäisesti tai ryhmässä.  

Riippuen oppimiskokonaisuuden laajuudesta, käytettävissä olevasta ajasta ja muista reunaehdoista, oppilaat voivat toteuttaa lähiluontoon liittyen laajemman tai suppeamman tutkimusprojektin. Oppilaat voivat valita oman pienen projektin, jonka aihe voi nousta oppilaiden omista kysymyksistä tai valmiista opettajan esittelemistä aiheista innostuen. Lähiluontoa tutkiessa on hyvä antaa kaikille mahdollisuus tutkia joitakin samoja asioita, kuten lähiluonnon eliöstöä.  

Ykkös-kakkosluokkalaisia kiinnostavia aihepiirejä voisivat olla esimerkiksi: 

 • Eri puulajit, mitä lajeja tunnistat? 
 • Lähiluonnon eliöstö: mitä lajeja tunnistat? 
 • Lähiluonnon selkärangattomat: Bongaa ötökkä.  
 • Metsäkasvit, sammalet, jäkälät tai sienet.
 • Myrkylliset ja syötävät sienet.  
 • Lähiluonnon linnut: Mitä lintuja lähiluonnossa elää? Missä kaikkialla linnut voivat pesiä ja mistä tehdä pesänsä? Miten linnut valitsevat pesäpaikkansa?
 • Mikä on nisäkäs? Mitä nisäkkäitä elää Suomessa? Mitä nisäkkäitä elää koulun lähiluonnossa?
 • Mitä eläinlajeja tiedät?
 • Metsä kerrostalona: Mitä elämää löytyy metsän eri kerroksista?
 • Metsä ruokapöytänä: Mitä kaikkea metsästä voi syödä ja voisiko pelkillä metsän antimilla elää?  

WWF tarjoaa:

Tutkimuslomakkeita ja toimintavinkkejä: 

Syvennytään teemaan: 

Kirjallisuutta ja aamunavaustekstejä: 

Video ja animaatio: 

Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa:  

Metsähallitus tarjoaa: 

Muualla verkossa: 

 

Toimitaan lähiluonnon hyväksi

Toimi!

Toimi -osiossa valitaan toiminta lähiluonnon hyväksi. Tavoitteena on, että oppilas harjoittelee ympäristövastuullista toimintaa koulun arjessa.  

Toiminnan tavoitteena voi olla suora, esimerkiksi koulun lähiluontoon kohdistuvien ympäristöhaittojen vähentäminen, kuten pihan- tai lähimetsän siivoustalkoot, pönttö- tai hyönteishotellitalkoot, lintujen talviruokinta tai vieraslajitalkoot. Toimi-tehtävän yhteydessä voidaan myös tutustua mahdolliseen lähiluonnon kunnostustyöhön. 

 1. Tutustutaan eri tekoihin luonnon monimuotoisuuden hyväksi. 
 2. Valitaan alla olevien linkkien* takaa teko luonnon puolesta toimimiseksi. Oppilaat voivat ideoida myös oman teon luonnon hyväksi. 
 3. Lähdetään toimimaan valitun toimen mukaisesti. Apuna suunnittelussa voi käyttää Ideointipohja suunnitteluun –lomaketta.  

WWF tarjoaa:  

Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa: 

Muualla verkossa: 

Kerrotaan lähiluonnosta

Kerro!

Kerro -osion tavoitteena on, että oppilas kertoo jollakin valitsemallaan tavalla oppimiskokonaisuuden aikana oppimansa asian tai asiat, luonnon hyväksi tehdyt teot tai muodostamansa oman mielipiteen muille.  Nämä asiat voi ilmaista muutenkin kuin sanoilla, kuten esimerkiksi kuvataiteen, valokuvauksen, käsityön, musiikin tai draaman avulla. Oppilaan tai ryhmän “tutkimusraportti” voi olla esimerkiksi pieni esitelmä, posteri, rakennelma, kirjoitelma tai vaikkapa rap-esitys.  

Ihanteellisessa tapauksessa oppilaiden töitä pääsevät näkemään ja kokemaan muutkin kuin luokkatoverit. Kerro-osion tuotokset voidaan osoittaa myös esimerkiksi paikallisille tai valtakunnallisille päättäjille tai paikalliselle yhteisölle. 

1. Pohditaan yhdessä, mitä: 

 • olemme oppineet
 • haluamme kertoa oppimastamme

2. Valitaan yksin tai yhdessä, miten haluamme kertoa oppimastamme. 

Ideoita Kerro-osioon: 

 • Kertomus, esitys tai kuvitus siitä, mikä luontoteko valittiin ja miksi 
 • Tarina tai mielipidekirjoitus
 • Aamunavaus keskusradiosta
 • Juliste koulun seinälle
 • Näyttely (esim. Lähiluonnon aarteet -herbaario, Tulevaisuuden koulun piha -taideteokset, erilaiset lähiluontoaiheiset käsityöt)
 • Animaatio tai video (esim. monimuotoinen lähiluonto)
 • Luokan / koulun oma uutislähetys
 • Näytelmä, jossa sanoma luonnon monimuotoisuuden hyväksi
 • Yhteinen vaikuttamisprojekti lähiympäristössä (esim. vieraslajitalkoot)
 • Postikortti tai kirje päättäjille
 • Tempaus luonnon monimuotoisuuden hyväksi
 • Kantaaottava taideteos (yksilö- tai yhteistyö)
 • Muu vaikuttamiskampanja (esim. pehmolelujen mielenosoitus)

Vinkki siihen, miten saada teoista vaikuttavampaa: Osallistakaa lähiyhteisö mukaan tekoihin luonnon monimuotoisuuden hyväksi! Jos pystytte myös julkaisemaan 

WWF tarjoaa:

Arviointi

Luonnon monimuotoisuus -oppimiskokonaisuuteen kuuluu myös arviointi. Arviointi rakentuu perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014, 32) mukaisesti: kokonaisuuden aikana oppilaille annetaan palautetta työskentelystä ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon osana oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa.

Oppimiskokonaisuuden aikana arvioinnin kohteena ei pääasiallisesti ole lopputulos vaan työskentelyprosessi. Arvioinnissa keskitytään jatkuvaan palautteen antamiseen sekä itse- ja vertaisarviointiin. Tärkeää onkin oppimiskokonaisuutta aloittaessa kertoa oppilaille sekä työskentelylle ja oppimiselle asetetut konkreettiset tavoitteet, jotta oppilas voi peilata omaa toimintaansa niihin.

Tärkeää on varata työskentelyihin riittävästi aikaa, jotta oppilaiden kanssa käytäville keskusteluille, itsearvioinnille ja vertaisarvioinnillekin riittää aikaa.

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje

Kuule uusimmista oppimateriaaleista, koulutuksista ja tapahtumistamme ensimmäisten joukossa. Ympäristökasvatuksen uutiskirje saapuu noin 2-3 kertaa lukukaudessa.

Tilaa kirje

Tilaa ympäristökasvatuksen uutiskirje

Kuule uusimmista oppimateriaaleista, koulutuksista ja tapahtumistamme ensimmäisten joukossa. Ympäristökasvatuksen uutiskirje saapuu noin 2-3 kertaa lukukaudessa.