Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen

Koulutus oli osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, joka toteutettiin yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa.

Koulutusryhmiä ei enää järjestetä vuoden 2023 jälkeen.

Jos haluat pysyä  tietoisena WWF:n koulutuksista ja materiaaleista, tilaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme (lomake löytyy sivun alalaidasta).

Mitä sinä saat tästä?

Saat oleellista tietotaitoa, toimintamalleja ja työkaluja ympäristövastuullisen kasvatusyhteisön rakentamiseen sekä johdon rooliin muutoksen mahdollistajana. Koulutus tarjoaa tukea ja tilannekuvaa käytännön esteiden voittamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen niin asiantuntijoilta kuin vertaisilta.

“Koulutus on ammattitaitoisesti rakennettu, ajanmukainen ja mahdollistaa myös keskustelun kollegoiden kesken. Suosittelen lämpimästi! Kestävyys tulee saada tekemisen keskiöön kouluissa, ei vain papereissa ja juhlapuheissa. Siksi jokaisen johtajan tulisi käydä tämä teoriaan pohjaava käytännönläheinen koulutuskokonaisuus.”  

– Rehtori, kurssilainen

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille sekä peruskoulun ja 2. asteen rehtoreille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, laatupäällikkö Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä sekä projektiasiantuntija Miriam Sewón Valoniasta. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana toiminut myös Ruusuvuoren koulun rehtori Salla Kilpinen.

Jussi Tomberg on taustaltaan biologian ja maantieteen opettaja. Jussi on toiminut Oulun kaupungin kestävän kehityksen kehittäjäopettajana vuodesta 2007. Jussilla on pitkä kokemus kestävyyden kehittämistehtävissä ja täydennyskouluttajana.

Paula Ratava on koulutukseltaan aineenopettaja (FM), ympäristökasvattaja ja -asiantuntija, jonka erityisosaamista on ilmasto- ja ympäristökasvatus.

Minna Myllykoski on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Hän toimii Suomen ympäristöopisto Syklin laatupäällikkönä ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kouluttajana.

Miriam Sewón toimii Valoniassa projektiasiantuntijana. Tehtäviin kuuluvat Ekotukitoiminnan pyörittäminen yhteistyössä Turun Kaupungin kanssa sekä ympäristökasvatustoiminta ja sen kehittäminen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus sisältää etä- tai lähikoulutuspäivän (6h), omatoimista työskentelyä (6h) ja vertaiswebinaarin (1,5h) kehittämistehtävien jakamiseen. Koulutuspäivä sisältää kaikille koulutettaville yhteisen teoriaosuuden aamupäivällä sekä työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen johdoille erikseen iltapäivällä. Omatoiminen työskentely sisältää itseopiskelua, opitun soveltamista arkeen sekä itse- ja vertaisarviointia. Vertaiswebinaari järjestetään syksyllä 2023 yhdessä usean koulutusryhmän kesken. Vertaiswebinaarissa kuulemme toistemme ajatuksia ja kokemuksia siitä miten teema on edennyt ja mitkä ovat tunnelmat.

Koulutuksen teemat:

  • Kestävyyskasvatus kivijalkana kasvatusyhteisön johtamisessa
  • Oppimisyhteisö osaksi kunnan kestävyystyötä
  • Johdon rooli muutoksen mahdollistajana
  • Konkreettiset askeleet ja työkalut kestävyyspolulle
  • Kestävyys osaksi vuosisuunnitelmaa

Koulutuksen materiaalit

Koulutuksen keskeiset materiaalit on löydettävissä täältä.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander