Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen -verkkokoulutukseen (0,5 op) päivittämään osaamistasi ympäristövastuullisesta kasvatusyhteisöstä ja johdon roolista muutoksen mahdollistajana.

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, jota WWF koordinoi. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Täydennyskoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana kerran Tampereella sekä kuutena ajankohtana verkossa.

Mitä sinä saat tästä?

Saat oleellista tietotaitoa, toimintamalleja ja työkaluja ympäristövastuullisen kasvatusyhteisön rakentamiseen sekä johdon rooliin muutoksen mahdollistajana. Koulutus tarjoaa tukea ja tilannekuvaa käytännön esteiden voittamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen niin asiantuntijoilta kuin vertaisilta.

“Koulutus on ammattitaitoisesti rakennettu, ajanmukainen ja mahdollistaa myös keskustelun kollegoiden kesken. Suosittelen lämpimästi! Kestävyys tulee saada tekemisen keskiöön kouluissa, ei vain papereissa ja juhlapuheissa. Siksi jokaisen johtajan tulisi käydä tämä teoriaan pohjaava käytännönläheinen koulutuskokonaisuus.”  

– Rehtori, kurssilainen

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille sekä peruskoulun ja 2. asteen rehtoreille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, laatupäällikkö Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä sekä projektiasiantuntija Miriam Sewón Valoniasta. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana toiminut myös Ruusuvuoren koulun rehtori Salla Kilpinen.

Jussi Tomberg on taustaltaan biologian ja maantieteen opettaja. Jussi on toiminut Oulun kaupungin kestävän kehityksen kehittäjäopettajana vuodesta 2007. Jussilla on pitkä kokemus kestävyyden kehittämistehtävissä ja täydennyskouluttajana.

Paula Ratava on koulutukseltaan aineenopettaja (FM), ympäristökasvattaja ja -asiantuntija, jonka erityisosaamista on ilmasto- ja ympäristökasvatus.

Minna Myllykoski on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Hän toimii Suomen ympäristöopisto Syklin laatupäällikkönä ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kouluttajana.

Miriam Sewón toimii Valoniassa projektiasiantuntijana. Tehtäviin kuuluvat Ekotukitoiminnan pyörittäminen yhteistyössä Turun Kaupungin kanssa sekä ympäristökasvatustoiminta ja sen kehittäminen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus sisältää etä- tai lähikoulutuspäivän (6h), omatoimista työskentelyä (6h) ja vertaiswebinaarin (1,5h) kehittämistehtävien jakamiseen. Koulutuspäivä sisältää kaikille koulutettaville yhteisen teoriaosuuden aamupäivällä sekä työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen johdoille erikseen iltapäivällä. Omatoiminen työskentely sisältää itseopiskelua, opitun soveltamista arkeen sekä itse- ja vertaisarviointia. Vertaiswebinaari järjestetään syksyllä 2023 yhdessä usean koulutusryhmän kesken. Vertaiswebinaarissa kuulemme toistemme ajatuksia ja kokemuksia siitä miten teema on edennyt ja mitkä ovat tunnelmat.

Koulutuksen teemat:

  • Kestävyyskasvatus kivijalkana kasvatusyhteisön johtamisessa
  • Oppimisyhteisö osaksi kunnan kestävyystyötä
  • Johdon rooli muutoksen mahdollistajana
  • Konkreettiset askeleet ja työkalut kestävyyspolulle
  • Kestävyys osaksi vuosisuunnitelmaa

Etä- tai lähikoulutuspäivän ohjelma:

09.00  Virittely päivän teemaan ja erätaukokeskustelu: Miten minä koen kestävyyden? Arjen helmiä ja kivirekiä. (Erätauko-ohjaajat)

10.20   Aamukahvitauko

10.30   Luento: Tilannekuvan rakentaminen ja kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteisöä. Miten kestävyys liittyy kaikkeen? (Paula Ratava ja Jussi Tomberg, Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat, Oulun kaupunki)

11.00   Lounastauko

11.45    Luento: Kunnan kestävyystyö osaksi koulun arkea. (Miriam Sewón, projektiasiantuntija, Valonia)

12.15    Vierailija kentältä: Arjen vastuullisuusjohtajuus – Voisiko näkyä kaikessa tekemisessä? (Salla Kilpinen, Ruusuvuoren koulun rehtori, Vantaan kaupunki)

12.50   Notkistelutauko

13.00   Työpajatyöskentely: Arjen lukkoja ja avaimia. Mikä estää ja mikä taas tuuppaa? Kestävyysteemojen kytkeminen koulun toimintasuunnitelmiin ja isompiinkin asiakirjoihin.

14.30   Loppukoonti: Oman toiminnan pohtiminen ja kehityskohteiden valinta. Osa arkityötä, ei ylimääräistä puuhastelua. Ohjeet ja vinkit.

15.30 Koulutus päättyy.

Ryhmien aikataulut ja ilmoittautuminen

VERKKORYHMÄ 1
Koulutuspäivä: ke 5.4. klo 9-15.30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 2
Koulutuspäivä: pe 9.6. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 3
Koulutuspäivä: pe 16.6. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 4
Koulutuspäivä: ke 6.9. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 5
Koulutuspäivä: ma 16.10. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 6
Koulutuspäivä: pe 27.10. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen on päättynyt.

TAMPEREEN SEUTU
Koulutuspäivä: ke 1.11. klo 9-15:30 / Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, Tampere
Vertaiswebinaari: 28.11. klo 14-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen 30.10. mennessä tällä lomakkeella.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka