Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen -verkkokoulutukseen (0,5 op) päivittämään osaamistasi ympäristövastuullisesta kasvatusyhteisöstä ja johdon roolista muutoksen mahdollistajana. Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Täydennyskoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana kuutena ajankohtana verkossa.

Ovatko koulut ja päiväkodit lukittuja umpioita, joiden vastuullisuuteen on vaikeaa vaikuttaa? Miten koko kasvatusyhteisö kertoisi yhteistä kestävyystarinaa?

Mitä sinä saat tästä?

Saat oleellista tietotaitoa, toimintamalleja ja työkaluja ympäristövastuullisen kasvatusyhteisön rakentamiseen sekä johdon rooliin muutoksen mahdollistajana. Koulutus tarjoaa tukea ja tilannekuvaa käytännön esteiden voittamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen niin asiantuntijoilta kuin vertaisilta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille sekä peruskoulun ja 2. asteen rehtoreille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, laatupäällikkö Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä sekä projektiasiantuntija Miriam Sewón Valoniasta. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös kestävän kehityksen asiantuntijat:  varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköstä Alaköökistä Tarja Mankinen ja Hönttämäen koulun ja Timosenkosken luontokoulun rehtori Tero Aho. Lisäksi koulutuksissa on mukana arjen vastuullisuusjohtamisen paikallisia vaikuttajia.

Jussi Tomberg on taustaltaan biologian ja maantieteen opettaja. Jussi on toiminut Oulun kaupungin kestävän kehityksen kehittäjäopettajana vuodesta 2007. Jussilla on pitkä kokemus kestävyyden kehittämistehtävissä ja täydennyskouluttajana.

Paula Ratava on koulutukseltaan aineenopettaja (FM), ympäristökasvattaja ja -asiantuntija, jonka erityisosaamista on ilmasto- ja ympäristökasvatus.

Minna Myllykoski on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Hän toimii Suomen ympäristöopisto Syklin laatupäällikkönä ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kouluttajana.

Miriam Sewón toimii Valoniassa projektiasiantuntijana. Tehtäviin kuuluvat Ekotukitoiminnan pyörittäminen yhteistyössä Turun Kaupungin kanssa sekä ympäristökasvatustoiminta ja sen kehittäminen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus sisältää yhden lähi-/etäpäivän (6h), omatoimista työskentelyä (6h) ja vertaiswebinaarin (1,5h) kehittämistehtävien jakamiseen. Koulutuspäivä sisältää kaikille koulutettaville yhteisen teoriaosuuden aamupäivällä sekä työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen johdoille erikseen iltapäivällä. Omatoiminen työskentely sisältää itseopiskelua, opitun soveltamista arkeen sekä itse- ja vertaisarviointia.

Koulutuksen sisältö:

  1. Kestävyyskasvatus kivijalkana kasvatusyhteisön johtamisessa.
  2. Oppimisyhteisö osaksi kunnan kestävyystyötä.
  3. Johdon rooli muutoksen mahdollistajana. Millaista tietotaitoa johdossa tarvitaan? ​
  4. Konkreettiset askeleet ja työkalut kestävyyspolulle. Miten päästään alkuun? ​
  5. Kestävyys osaksi vuosisuunnitelmaa. Miten toiminta muuttuu pysyväksi ja leviää? ​

Koulutuksen aikataulut ja paikka

VERKKORYHMÄ 1
ke 5.4. klo 9-15.30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 28.3. mennessä tällä lomakkeella.

VERKKORYHMÄ 2
pe 9.6. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 1.6. mennessä tällä lomakkeella.

VERKKORYHMÄ 3
pe 16.6. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 8.6. mennessä tällä lomakkeella.

VERKKORYHMÄ 4
ke 6.9. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä tällä lomakkeella.

VERKKORYHMÄ 5
ma 16.10. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 8.10. mennessä tällä lomakkeella.

VERKKORYHMÄ 6
pe 27.10. klo 9-15:30 / Teams
Vertaiswebinaarin aika päätetään koulutuksessa.
Ilmoittautuminen 19.10. mennessä tällä lomakkeella.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka