Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen -koulutukseen (0,5 op) päivittämään osaamistasi ympäristövastuullisesta kasvatusyhteisöstä ja johdon roolista muutoksen mahdollistajana. Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Täydennyskoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksia järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana viidellä eri paikkakunnalla sekä syyslukukaudella 2023 kerran verkossa.

Ovatko koulut ja päiväkodit lukittuja umpioita, joiden vastuullisuuteen on vaikeaa vaikuttaa? Miten koko kasvatusyhteisö kertoisi yhteistä kestävyystarinaa?

Mitä sinä saat tästä?

Koulutuksessa saat oleellista tietotaitoa sekä toimintamalleja ja työkaluja yhdessä tehtyä kestävää tulevaisuutta kohti. Saat tukea ja tilannekuvaa käytännön esteiden voittamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen niin asiantuntijoilta kuin vertaisilta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille sekä peruskoulun ja 2. asteen rehtoreille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, laatupäällikkö Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä sekä projektiasiantuntija Miriam Sewón Valoniasta. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös kestävän kehityksen asiantuntijat:  varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköstä Alaköökistä Tarja Mankinen ja Hönttämäen koulun ja Timosenkosken luontokoulun rehtori Tero Aho. Lisäksi koulutuksissa on mukana arjen vastuullisuusjohtamisen paikallisia vaikuttajia.

Jussi Tomberg on taustaltaan biologian ja maantieteen opettaja. Jussi on toiminut Oulun kaupungin kestävän kehityksen kehittäjäopettajana vuodesta 2007. Jussilla on pitkä kokemus kestävyyden kehittämistehtävissä ja täydennyskouluttajana.

Paula Ratava on koulutukseltaan aineenopettaja (FM), ympäristökasvattaja ja -asiantuntija, jonka erityisosaamista on ilmasto- ja ympäristökasvatus.

Minna Myllykoski on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja ammatillinen opettaja. Hän toimii Suomen ympäristöopisto Syklin laatupäällikkönä ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kouluttajana.

Miriam Sewón toimii Valoniassa projektiasiantuntijana. Tehtäviin kuuluvat Ekotukitoiminnan pyörittäminen yhteistyössä Turun Kaupungin kanssa sekä ympäristökasvatustoiminta ja sen kehittäminen.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus sisältää yhden lähi-/etäpäivän (6h), omatoimista työskentelyä (6h) ja vertaiswebinaarin (1,5h) kehittämistehtävien jakamiseen. Koulutuspäivä sisältää kaikille koulutettaville yhteisen teoriaosuuden aamupäivällä sekä työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen johdoille erikseen iltapäivällä. Omatoiminen työskentely sisältää itseopiskelua, opitun soveltamista arkeen sekä itse- ja vertaisarviointia.

Koulutuksen sisältö:

  1. Luonto-, ilmasto- ja kiertotalouskasvatus kivijalkana kasvatusyhteisön johtamisessa.
  2. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteisö aktiivisena toimijana osana alueellista kestävyystyötä.
  3. Johto muutoksen mahdollistajana. Millaista tietotaitoa johdossa tarvitaan? ​
  4. Konkreettiset askeleet ja työkalut yhdessä luotuun tarinaan. Miten päästään alkuun? ​
  5. Haasteista kohti kestävää. Miten toiminta muuttuu pysyväksi ja leviää? ​

Koulutuksen paikkakunnat ja aikataulu

Syksy 2022

OULUN SEUTU
pe 30.9. klo 8:30-15:15 Liminganlahden luontokeskus, Rantakurvi 6, Liminka
Ilmoittautuminen on päättynyt.

TURUN SEUTU
ma 10.10. klo 8:30-15:15 Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215, Turku
Ilmoittaudu mukaan tästä! Ilmoittautuminen päättyy 2.10.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
ti 11.10. klo 8:30-15:15 Harakan luontokeskus, Harakan saari, Helsinki
Yhteislähtö koulutukseen klo 8.30 Ullanlinnan laiturilta, Kaivopuiston rannasta.
Ilmoittaudu mukaan tästä! Ilmoittautuminen päättyy 3.10.

Huom! Syksyn 2022 koulutusten yhteisen vertaiswebinaarin päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kevät 2023

Koulutusten aikataulut ja päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

LAPPEENRANNAN SEUTU
JYVÄSKYLÄN SEUTU

 

Syksy 2023

Koulutuksen aikataulu ja päivämäärä tarkentuvat myöhemmin.

VERKKOKOULUTUS

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka

Sinua saattaa kiinnostaa