Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Me aarteenvartijat -koulutuskokonaisuudessa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Koulutukseen osallistuva opettaja saa sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta opettajan on helppo toteuttaa yksi tai useampi oma monialainen oppimiskokonaisuus. Me aarteenvartijat -koulutus on suunniteltu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään kaksi opettajaa samasta koulusta.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän kanssa.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.

Koulutus toteutetaan kuudella paikkakunnalla:

Vantaa

Lähitapaamiset 28.1. Vantaan luontokoululla ja 21.4.2020 klo 12.30-16 verkkokoulutuksena (huom. muuttunut tilanne).

Kurssi on jo käynnissä, mutta toiseen lähikertaan on tarjolla muutama peruutuspaikka. Ilmoittaudu koulutukseen täällä.

Koulutuksen esite.

Mikkeli

Lähitapaamiset 6.2. Itä-Suomen AVIn Mikkelin toimipisteellä ja 22.4.2020 klo 12-15.45 verkkokoulutuksena (huom. muuttunut tilanne).

Kurssi on jo käynnissä mutta toiseen lähikertaan mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumiset sähköpostitse [email protected]

Koulutuksen esite.

Turku

Kurssi siirtyy syksyyn! Uudet ajat: Lähitapaamiset 27.8. ja 21.10.2020 klo 12.30-16.15 Ruissalon luontokoululla, os. Ruissalon puistotie 215.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Helsinki

Lähitapaamiset to 17.9.2020 klo 13-17 Harakan luontotalolla ja to 12.11. klo 13-17 WWF:n auditoriossa, os. Lintulahdenkatu 10.

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä Margit Jensenille osoitteeseen [email protected]

Koulutus järjestetiin syksyllä 2019 myös Porissa ja Porvoossa.

Koulutuksen tavoitteet:
1) Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja työkaluja toiminnalliseen ja monialaiseen ympäristöopetukseen. 2) Koulutukseen osallistuvien osaaminen luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja suojelusta vahvistuu:
3) Osallistujat saavat konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiselle.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä.

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEITA ETSIMÄSSÄ – MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME
Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA
Havainnointi- ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

ETÄLUENTO: OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
Videoluento johdatuksena osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

2. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA – YKSI MONIEN PUOLESTA
Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta.

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Tuotosten toimittaminen MAPPAan.

Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja luontokoulujen yhteistyönä.

Tukea osallistavaan ympäristöopetukseen

Oppilaat ympäristötoimijoina

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet yleissivistävässä koulussa? Miten toteutetaan osallistavaa ympäristökasvatusta monialaisesti? Miten oppilaiden ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen yleissivistävässä opetuksessa.

Koulutus järjestetään keväällä 2020 kahdella paikkakunnalla:

Peruttu/siirtyy syksyyn: Tampere (Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13) ti 24.3.2020 klo 9-15 – Lue lisää ja ilmoittaudu!
Peruttu/siirtyy syksyyn: Rovaniemi (Lapin aluehallintoviraston juhlasali, Valtakatu 2) ti 31.3. klo 9-16. Koulutuksen esite. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Osallistavaa ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa

Aika: ti 10.3.2020 klo 9-15
Paikka: Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Tampere

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa? Miten lasten ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen seudun OSAKE -verkoston kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Tukea monialaiseen ympäristöopetukseen

Ihmeellinen ihminen

Miten ihminen vaikuttaa maapalloon ja miten voimme oppia kestävästi kuluttaviksi kansalaisiksi? Ihmeellinen ihminen -koulutuksessa pohditaan kestävän elämäntavan mahdollisuuksia.Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI ja WWF. Koulutus on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa. Kouluttajina toimivat Aulikki Laine (SYKLI) ja Sanna Koskinen (WWF).

Koulutus järjestetään viidellä paikkakunnalla:

Tampere 5.2.2020 lisätiedot
Helsinki 6.2.2020 lisätiedot
Jyväskylä 12.2.2020 lisätiedot
Kouvola 20.2.2020 lisätiedot
Kuopio 27.2.2020 lisätiedot

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen!

Vaikuttava vesi

Mikä merkitys maapallon vedellä on ihmiselle? Makean veden riittävyys, vedenkulutuksen vähentäminen ja vesiluonnon uhanalaisuus ovat ajankohtaisia teemoja. Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI ja WWF. Koulutus on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa. Kouluttajina toimivat Aulikki Laine (SYKLI) ja Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF).

Koulutus järjestetään viidellä paikkakunnalla:

Hämeenlinna 28.4.2020 lisätiedot
Lappeenranta 5.5.2020 lisätiedot
Helsinki 7.5.2020 lisätiedot
Kokkola 12.5.2020 lisätiedot
Turku 15.5.2020 lisätiedot

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen!

Ulos Ut Out 2020

9.-11.6.2020 Nurmeksessa

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma tulee taas! Tapahtuma kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta.

Ympäristökasvatuksen tekijät, tutkijat ja päättäjät etsivät kolmen päivän aikana yhdessä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan opetuksen ja kasvatuksen keinoin.

Luvassa on monipuolinen kattaus huippupuhujien luentoja, innostavia ja toiminnallisia työpajoja sekä inspiroivia keskusteluja luonnon helmassa. WWF on yksi tapahtuman pääjärjestäjistä.

Lue lisää tapahtuman verkkosivuilta ja tule mukaan! 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Essi Aarnio-Linnanvuori