Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata sekä verkossa.

Päivitä ympäristöosaamisesi 2020-luvulle!

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke (2022—2023)

 

Miten voin kasvattajana tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten käsitellä aikamme ympäristökysymyksiä, kuten luontokatoa ja ilmastokriisiä? Miten voimme yhdessä kollegoiden kanssa rakentaa kasvatusyhteisöistämme hyvinvointia tukevia, osallistavia ja kestävään tulevaisuuteen pyrkiviä?  Miten voin itse olla osa yhteiskunnan muutosta kestävään suuntaan?

Opetushallituksen rahoittamassa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa (2022-2023) tarjotaan maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset ovat suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille.

Kokonaisuus tukee koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä.

Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia. Hanketta koordinoi WWF.

Vuoden 2023 koulutukset

 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka