Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Verkkokurssi opettajille

Kaikille kasvattajille sopivan ”Kasvatus osana kestävää kehitystä” -verkkokoulutuksen voit suorittaa Vuolearning-alustalla joustavasti oman aikataulusi mukaan. Ryhmän yhteen kokoavien aloitus- ja päätöswebinaarin välissä on viisi viikkoa aikaa tutustua viiden oppimisetapin sisältöihin.

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke

Miten voin kasvattajana tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten käsitellä aikamme ympäristökysymyksiä, kuten luontokatoa ja ilmastokriisiä? Miten voimme yhdessä kollegoiden kanssa rakentaa kasvatusyhteisöistämme hyvinvointia tukevia, osallistavia ja kestävään tulevaisuuteen pyrkiviä?  

Opetushallituksen rahoittamassa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa  (2022-2023) tarjottiin maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa. Läpileikkaavina teemoina koulutuksissa kulkivat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. Teemoista koottiin materiaalipaketit kaikkien kasvatusalan ammattilaisten hyödynnettäväksi:

Voit myös syventää osaamistasi systeemisestä ajattelusta tai hyvinvoinnista hankkeessa tuotettujen videoiden avulla:

Kaikki opetusmateriaalit ovat löydettävissä WWF:n opetusmateriaalipankista.

Lisäksi tarjoamme oppimisyhteisön kestävyysjohtamisen tueksi keskustelupainotteisen diaesityksen, jonka avulla voi edistää oman päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen kestävyystyötä:

Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia. Hanketta koordinoi WWF.

Koulutuskokonaisuudet

Hankkeessa tuotetut koulutuspaketit ovat nyt saatavilla itseopiskeluun. Klikkaa linkkejä, niin pääset poimimaan kurssien materiaaleista parhaat palat käyttöösi.

Lisätiedot

Ohjelmajohtaja
Hanna Seimola