Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Uusi koulutushanke: Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen 2020-luvulla

WWF on saanut Opetushallitukselta rahoituksen uuteen opettajien täydennyskoulutushankkeeseen, jossa kestävän kehityksen teemojen opetusta käsitellään monesta näkökulmasta. Yhteensä 7 op koulutus koostuu neljästä moduulista:

  1. Kasvatus osana kestävää kehitystä (verkkokoulutus)
  2. Luonnon monimuotoisuus ja sen opettaminen monialaisesti (kaksi lähipäivää ja etäosuuksia)
  3. Ilmastonmuutos ja sen opettaminen monialaisesti (kaksi lähipäivää ja etäosuuksia)
  4. Oppilaat ympäristökansalaisina ja koulun kestävä toimintakulttuuri (kaksi lähipäivää ja etäosuuksia)

Moduuleihin sisältyy tiedollisia osuuksia sekä opettajan työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joita opettaja toteuttaa yhdessä oppilasryhmän kanssa. Kukin lähiopetusta sisältävä koulutusmoduuli toteutetaan vähintään viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Koulutushankkeen valmistelu käynnistyy heti, ja ensimmäiset kurssiryhmät aloittavat toimintansa syksyllä 2020. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntijat sekä Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja Natur och Miljön kouluttajat.

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Me aarteenvartijat -koulutuskokonaisuudessa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Koulutukseen osallistuva opettaja saa sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta opettajan on helppo toteuttaa yksi tai useampi oma monialainen oppimiskokonaisuus. Me aarteenvartijat -koulutus on suunniteltu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään kaksi opettajaa samasta koulusta.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän kanssa.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.

Koulutus toteutetaan kuudella paikkakunnalla:

Turku

Uudet ajat: Lähitapaamiset 27.8. ja 21.10.2020 klo 12.30-16.15 Ruissalon luontokoululla, os. Ruissalon puistotie 215.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Helsinki

Lähitapaamiset to 17.9.2020 klo 13-17 Harakan luontotalolla ja to 12.11. klo 13-17 WWF:n auditoriossa, os. Lintulahdenkatu 10.

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä Margit Jensenille osoitteeseen [email protected]

Koulutus järjestetiin syksyllä 2019 Porissa ja Porvoossa ja keväällä 2020 Vantaalla ja Mikkelissä.

Koulutuksen tavoitteet:
1) Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja työkaluja toiminnalliseen ja monialaiseen ympäristöopetukseen. 2) Koulutukseen osallistuvien osaaminen luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja suojelusta vahvistuu:
3) Osallistujat saavat konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiselle.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä.

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEITA ETSIMÄSSÄ – MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME
Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA
Havainnointi- ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

ETÄLUENTO: OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
Videoluento johdatuksena osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

2. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA – YKSI MONIEN PUOLESTA
Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta.

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Tuotosten toimittaminen MAPPAan.

Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja luontokoulujen yhteistyönä.

Tukea osallistavaan ympäristöopetukseen

Oppilaat ympäristötoimijoina

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet yleissivistävässä koulussa? Miten toteutetaan osallistavaa ympäristökasvatusta monialaisesti? Miten oppilaiden ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen yleissivistävässä opetuksessa.

Koulutus järjestetään syksyllä 2020 Tampereella ke 28.10.2020 klo 9-15. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki tulossa pian!

Tukea monialaiseen ympäristöopetukseen

Lits, läts! – tutkimuksia ja tekemistä veden äärellä

Aika: ti 4.8.2020 klo 10-17
Paikka: Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo
Kohderyhmä: peruskoulun luokan- ja aineenopettajat, muut kiinnostuneet kasvattajat

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Entä millainen on Suomen sisävesien tila?

Toiminnallinen koulutus keskittyy tarjoamaan ideoita ja vinkkejä tutkimuksellisempiin menetelmiin, WWF:n vesistöaiheisiin mobiilioppimateriaaleihin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin.

Menetelmäkokeilujen ja materiaaliesittelyjen lisäksi keskustellaan kosteikkojen merkityksestä ja uhkista. Kurkistus vedenalaiseen eliömaailmaan auttaa ymmärtämään kosteikkoluonnon monimuotoisuuden ja herkkyyden. Pääset kokeilemaan vesiympäristön tutkimusmenetelmiä, WWF:n rantaretkille tarkoitettuja mobiilioppimateriaaleja ja pelillisiä aineistoja käytännössä Nuuksion Pitkäjärven rannassa. Materiaalit on suunniteltu Hydrologia LIFE ja Freshabit LIFE IP -hankkeissa.

Kouluttajina toimivat ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF, asiakasneuvoja/hydrobiologi Heli Suurkuukka Metsähallituksesta sekä Haltian luontokasvattajat.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen!

Monimuotoinen metsä

Metsien monimuotoisuus puhututtaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä muuta metsä on kuin hiilivarasto? Tavoitteena on oppia sisällyttämään ulkona oppiminen osaksi monialaisen kokonaisuuden rakentamista. Koulutuksessa annetaan ideoita ja käytännön työkaluja teeman mukaisen MOK:n rakentamiseen.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI ja WWF. Koulutus on osa Ulkoluokan ihmeet -koulutussarjaa. Kouluttajina toimivat Aulikki Laine (SYKLI) ja Hanna Seimola (WWF).

Turku 22.9.2020 lisätiedot
Lahti 24.9.2020 lisätiedot
Kuopio 30.9.2020 lisätiedot
Virrat 6.10.2020 lisätiedot
Vantaa 22.10.2020 lisätiedot

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen!

Ulos Ut Out 2021

15.-17.6.2021 Nurmeksessa

Ulos Ut Out 2020 on nyt Ulos Ut Out 2021! Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma tulee taas. Tapahtuma kokoaa satoja opettajia, kasvattajia ja muita ulkona oppimisesta kiinnostuneita innostumaan ulkona oppimisesta ja kehittämään opetusta.

Ympäristökasvatuksen tekijät, tutkijat ja päättäjät etsivät kolmen päivän aikana yhdessä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan opetuksen ja kasvatuksen keinoin.

Luvassa on monipuolinen kattaus huippupuhujien luentoja, innostavia ja toiminnallisia työpajoja sekä inspiroivia keskusteluja luonnon helmassa. WWF on yksi tapahtuman pääjärjestäjistä.

Lue lisää tapahtuman verkkosivuilta ja tule mukaan! 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Essi Aarnio-Linnanvuori