Koulutukset kas­vat­ta­jil­le

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lukuvuoden 2019-2020 koulutukset

Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Me aarteenvartijat -koulutuskokonaisuudessa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Koulutukseen osallistuva opettaja saa sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta opettajan on helppo toteuttaa yksi tai useampi oma monialainen oppimiskokonaisuus. Me aarteenvartijat -koulutus on suunniteltu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään kaksi opettajaa samasta koulusta.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän kanssa.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.

Koulutus toteutetaan kuudella paikkakunnalla:

Pori

Lähitapaamiset 25.9. klo 13-16.45 Porin taidemuseon luentotila (Eteläranta, Pori) ja 20.11.2019 klo 13-16.45 Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7, Pori).

Ilmoittautuminen koulutukseen Osaava Satakunta -sivustolla .

Koulutuksen esite.

Porvoo

Lähitapaamiset 8.10. ja 27.11.2019 klo 15.15-19 Kevätkummun koululla, os. Sammontie 3, Porvoo.

Ilmoittautuminen koulutukseen Porvoon koulutuskalenterin kautta .

Koulutuksen esite.

Vantaa

Lähitapaamiset 28.1. ja 21.4.2020 klo 12.30-16 Vantaan luontokoululla, os. Sotungintie 25 A, Vantaa.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Koulutuksen esite.

Mikkeli

Lähitapaamiset 6.2. ja 22.4.2020.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Turku

Lähitapaamiset 2.4. ja 20.5.2020.

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Helsinki (syyslukukausi 2020)

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Koulutuksen tavoitteet:
1) Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja työkaluja toiminnalliseen ja monialaiseen ympäristöopetukseen. 2) Koulutukseen osallistuvien osaaminen luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja suojelusta vahvistuu:
3) Osallistujat saavat konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiselle.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä.

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEITA ETSIMÄSSÄ – MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME
Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA
Havainnointi- ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

ETÄLUENTO: OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
Videoluento johdatuksena osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

2. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA – YKSI MONIEN PUOLESTA
Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta.

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Tuotosten toimittaminen MAPPAan.

Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja luontokoulujen yhteistyönä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisohjeet ja -linkki tulevat verkkosivuille myöhemmin.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Essi Aarnio-Linnavuori