Me tulevaisuudentekijät – Hyvinvointia ja kestävyyttä luokanopettajille

Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – Hyvinvointia ja kestävyyttä luokanopettajille -täydennyskoulutukseen (1,5 op) päivittämään tietojasi ja taitojasi kestävän elämäntavan vahvistamisesta koulussa. Koulutuksessa yhdistyvät ajankohtainen ympäristötieto, luonnon hyvinvointivaikutukset, oppilaiden osallisuus sekä kestävän elämäntavan rakentuminen koulussa opetussuunnitelman mukaisesti. 

Koulutus on osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, ja se on toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa. Koulutus on veso-kelpoinen ja osallistujalle maksuton.

Koulutuksia järjestetään syyslukukauden 2023 aikana verkossa sekä lähitoteutuksina Turun ja Vaasan seuduilla.

Mitä sinä saat tästä?

Osallistuja saa tietoa kestävästä kehityksestä sekä luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta alakoulun opetuksen näkökulmasta. Kurssi tarjoaa työkaluja ympäristöaiheiden käsittelyyn, dialogin lisäämiseen, oppilaiden toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa. Koulutuksessa osallistuja saa myös kokemuksia ja tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista koulun arkea helpottamaan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaikille luokanopettajille, jotka ovat valmiita kehittämään monialaista ympäristöopetusta omassa koulussaan. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Kouluttajat

Kouluttajina koulutuksissa toimivat WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anna Muotka ja Johanna Lassander, Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anu Kaila ja Elena Lehtimäki, sekä Natur och Miljö:n ympäristökasvatuspäällikkö Jonas Heikkilä ja luontokouluopettajat Tessa Turtonen ja Emilia Nordling.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on neliosainen ja koostuu etäluennosta, kahdesta etä-/lähikoulutuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavasta ja oppilaita osallistavasta välitehtävästä. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä toiminnallisia harjoituksia sisällä ja ulkona. 

1. Ensimmäinen etä-/lähikoulutuspäivä:
Luonnon monimuotoisuus opetuksessa ja hyvinvointia luonnosta

Mitä luonnon monimuotoisuus on ja miten sitä voidaan havainnoida ja tutkia koulussa? Mitä hyvinvointivaikutuksia luonnolla on? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti. Koulutuspäivään sisältyy luennot sekä harjoituksia ulkona. 

2. Itsenäisesti katsottava etäluento:
Kestävä kehitys ja ajankohtainen ympäristötieto

Luennolla käsitellään maapallon ja kestävän kehityksen tilaa 2020-luvulla, pureudutaan erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sekä tarkastellaan, miten koulua voi rakentaa ympäristövastuullisemmaksi. Luennon päätteeksi opitun jakamista osallistujien kesken. Verkkoryhmissä tämä luento suositellaan katsottavaksi ennen 1. koulutuspäivää.

3. Itsenäinen välitehtävä:
Harjoitus luonnon monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Tehtävän jakaminen koulutuksen osallistujien kesken.

4. Toinen etä-/lähikoulutuspäivä:
Ilmastonmuutos opetuksessa ja koulun kestävä arki
 

Mitä on ilmastokasvatus? Miten kestävää elämäntapaa ja oppilaiden osallisuutta voi tukea koulussa? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti. Koulutuspäivään sisältyy luennot sekä harjoituksia. 

Tarjolla olevat verkkoryhmät ja lähikoulutukset aikatauluineen

Verkkokoulutukset

VERKKORYHMÄ 1
Ensimmäinen koulutuspäivä: to 5.10. klo 10-14.30
Toinen koulutuspäivä: ti 7.11. klo 10-14.30
Paikka: Zoom
Illmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 2
Ensimmäinen koulutuspäivä: ti 10.10 klo 14-18
Toinen koulutuspäivä: to 16.11. klo 14-18
Paikka: Zoom
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 3
Ensimmäinen koulutuspäivä: ti 31.10. klo 10-14.30
Toinen koulutuspäivä: ti 28.11. klo 10-14.30
Paikka: Zoom
Ilmoittautuminen on päättynyt.

VERKKORYHMÄ 5 (koulutus ruotsiksi)
Ensimmäinen koulutuspäivä: pe 3.11. klo 10-15
Toinen koulutuspäivä: pe 1.12. klo 10-15
Paikka: Zoom
Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Lähikoulutukset

TURUN SEUTU
1. lähikoulutuspäivä: ti 26.9. klo 10-16
2. lähikoulutuspäivä: ti 14.11. klo 10-16
Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215, Turku
Ryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen sulkeutunut.

— — —

Peruuntuneet koulutukset

OULUN SEUTU
1. lähikoulutuspäivä: to 7.9. klo 10-16
2. lähikoulutuspäivä: to 5.10. klo 10-16
Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Kaitoväylä 5, Oulu
Ryhmä peruuntui.

PÄÄKAUPUNKISEUTU
1. lähikoulutuspäivä: to 14.9. klo 10-16
2. lähikoulutuspäivä: to 12.10. klo 10-16
Café Kuusijärvi, Kuusijärventie 3, Vantaa
Ryhmä peruuntui.

KUOPION SEUTU
1. lähikoulutuspäivä: to 21.9. klo 10-16
2. lähikoulutuspäivä: to 26.10. klo 10-16
Kuopion museo, Museokatu 1, Kuopio
Ryhmä peruuntui.

VAASAN SEUTU (ruotsinkielinen koulutus)
1. lähikoulutuspäivä: pe 29.9. klo 10-16
2. lähikoulutuspäivä: pe 3.11. klo 10-16
Brages friluftsmuseum, Bragegränden 1, Vaasa
Ryhmä peruuntui.

VERKKORYHMÄ 4 (koulutus ruotsiksi)
Ensimmäinen koulutuspäivä: to 26.10. klo 10-15
Toinen koulutuspäivä: to 23.11. klo 10-15
Paikka: Zoom
Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Tutustu myös verkkokurssiimme!

Tutuiksi tulevat esimerkiksi systeeminen ajattelu, osallisuus, ilmastokasvatus ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen.

Lue lisää

Tutustu myös verkkokurssiimme!

Tutuiksi tulevat esimerkiksi systeeminen ajattelu, osallisuus, ilmastokasvatus ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka

Sinua saattaa kiinnostaa