Me tulevaisuudentekijät – Hyvinvointia ja kestävyyttä luokanopettajille

Koulutus oli osa Opetushallituksen tukemaa Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanketta, joka oli toteutettu yhteistyössä yhdeksän eri ympäristöalan organisaation kanssa.

Koulutusryhmiä ei enää järjestetä vuoden 2023 jälkeen.

Jos haluat pysyä tietoisena WWF:n koulutuksista ja materiaaleista, tilaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme (lomake löytyy sivun alalaidasta).

Mitä sinä saat tästä?

Osallistuja saa tietoa kestävästä kehityksestä sekä luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta alakoulun opetuksen näkökulmasta. Kurssi tarjoaa työkaluja ympäristöaiheiden käsittelyyn, dialogin lisäämiseen, oppilaiden toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa. Koulutuksessa osallistuja saa myös kokemuksia ja tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista koulun arkea helpottamaan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaikille luokanopettajille, jotka ovat valmiita kehittämään monialaista ympäristöopetusta omassa koulussaan. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Kouluttajat

Kouluttajina koulutuksissa toimivat WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anna Muotka ja Johanna Lassander, Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polun ympäristökasvatuksen asiantuntijat Anu Kaila ja Elena Lehtimäki, sekä Natur och Miljö:n ympäristökasvatuspäällikkö Jonas Heikkilä ja luontokouluopettajat Tessa Turtonen ja Emilia Nordling.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä. Koulutus on neliosainen ja koostuu etäluennosta, kahdesta etä-/lähikoulutuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavasta ja oppilaita osallistavasta välitehtävästä. Koulutuspäivät sisältävät luentoja sekä toiminnallisia harjoituksia sisällä ja ulkona. 

1. Ensimmäinen etä-/lähikoulutuspäivä:
Luonnon monimuotoisuus opetuksessa ja hyvinvointia luonnosta

Mitä luonnon monimuotoisuus on ja miten sitä voidaan havainnoida ja tutkia koulussa? Mitä hyvinvointivaikutuksia luonnolla on? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti. Koulutuspäivään sisältyy luennot sekä harjoituksia ulkona. 

2. Itsenäisesti katsottava etäluento:
Kestävä kehitys ja ajankohtainen ympäristötieto

Luennolla käsitellään maapallon ja kestävän kehityksen tilaa 2020-luvulla, pureudutaan erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sekä tarkastellaan, miten koulua voi rakentaa ympäristövastuullisemmaksi. Luennon päätteeksi opitun jakamista osallistujien kesken. Verkkoryhmissä tämä luento suositellaan katsottavaksi ennen 1. koulutuspäivää.

3. Itsenäinen välitehtävä:
Harjoitus luonnon monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Tehtävän jakaminen koulutuksen osallistujien kesken.

4. Toinen etä-/lähikoulutuspäivä:
Ilmastonmuutos opetuksessa ja koulun kestävä arki
 

Mitä on ilmastokasvatus? Miten kestävää elämäntapaa ja oppilaiden osallisuutta voi tukea koulussa? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti. Koulutuspäivään sisältyy luennot sekä harjoituksia. 

Koulutuksen materiaalit

Koulutuksen keskeiset materiaalit löytyvät täältä.

 

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander