Ilmastonmuutos – monialainen oppimiskokonaisuus, luokat 1–9

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset (1–9lk) oppilaat tutustuvat ilmastoasioihin eri näkökulmista ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja eri teemojen kautta. Oppimiskokonaisuuden avulla ohjataan oppilaita kestävään elämäntapaan ja etsitään sekä harjoitellaan vaikuttamiskeinoja 

Ilmastonmuutos: luokat 1–9

Ilmastonmuutos on nostettu esiin vuoden 2016 opetussuunnitelman sisällöllisissä tavoitteissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoite (L7) “Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” toteutuu mitä parhaiten ilmastokasvatuksen avulla. Ilmastokasvatus nähdään yhtenä ympäristökasvatuksen, kestävään elämäntapaan kasvun ja ekososiaalisen sivistyksen osa-alueena, jonka tavoitteena on kestävän, ilmastovastuullisen tulevaisuuden rakentaminen.

Ilmastovastuullinen arvo- ja asennekasvatus on ilmastokasvatuksen keskiössä. Kouluissa onkin hyvä nostaa ikätaso huomioiden esille ilmastonmuutoksen vaikutukset ja vakavuus sekä samalla käsitellä ratkaisukeinoja ja harjoitella ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyv taitoja.  

Luokat 1–2: Talvi on tärkeä!


Ota selvää
:  Ilmastonmuutoksesta kärsivät lajit

Toimi: Energiansäästö

Kerro: Julistenäyttely uhanalaisista lajeista

WWF tarjoaa:

Luokat 3–4: Kestävä arki


Ota selvää
: Sää ja ilmasto, koulun ympäristötyö

Toimi: Kestävä liikkuminen

Kerro: Videoilla vaikuttamaan

WWF tarjoaa:

Luokat 5–6: Globaali ilmastonmuutos


Ota selvää
: Ilmasto muuttuu eri puolilla, ilmastonmuutoksen etiikka

Toimi: Kestävä kulutus, oman koulun ilmastoteot

Kerro: Postikortti päättäjälle

WWF tarjoaa:

7. luokka: Ilmastonmuutos lautasella


Ota selvää
: Ilmastojärjestelmä ja hiilen kierto, ruoka ja ilmastonmuutos

Toimi: Vastuulliset ruokavalinnat

Kerro: Ota kantaa taideteoksella

WWF tarjoaa:

8. luokka: Energia ja ilmastonmuutos


Ota selvää
: Energiantuotannon ilmastovaikutukset

Toimi: Energiatehokkuus ja energian säästö, kestävä liikkuminen

Kerro: Ympäristötoimittajat

WWF tarjoaa:

9. luokka: Globaali oikeudenmukaisuus


Ota selvää
: Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, globaali oikeudenmukaisuus

Toimi: Kestävä kulutus

Kerro: Mielipidekirjoitus

WWF tarjoaa: