Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisessa oppimisessa rakennetaan siltoja oppiainerajojen yli. Jotta kokonaisuudesta tulisi monipuolinen, WWF ehdottaa koululle kolmea erilaista toimintaa: Ota selvää, Toimi ja Kerro. Oppimisjakson aikana siis opitaan uutta, harjoitellaan ympäristövastuullista arkea ja ilmaistaan omia mielipiteitä aiheesta. Ensimmäinen valmis oppimiskokonaisuus liittyy ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos: luokat 1–9

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Jotta vakava teema ei ajautuisi maailmanlopun maalailuksi, kaikille yhteisenä aktiviteettina kannattaa hyödyntää Hyvien uutisten näyttelyä. (Huom. Näyttely on parhaillaan päivitettävänä eikä siksi ole juuri nyt saatavilla.) Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

Luokat 1–2: Talvi on tärkeä!


Ota selvää
:  Ilmastonmuutoksesta kärsivät lajit

Toimi: Energiansäästö

Kerro: Julistenäyttely uhanalaisista lajeista

WWF tarjoaa:

Luokat 3–4: Kestävä arki


Ota selvää
: Sää ja ilmasto, koulun ympäristötyö

Toimi: Kestävä liikkuminen

Kerro: Videoilla vaikuttamaan

WWF tarjoaa:

Luokat 5–6: Globaali ilmastonmuutos


Ota selvää
: Ilmasto muuttuu eri puolilla, ilmastonmuutoksen etiikka

Toimi: Kestävä kulutus, oman koulun ilmastoteot

Kerro: Postikortti päättäjälle

WWF tarjoaa:

7. luokka: Ilmastonmuutos lautasella


Ota selvää
: Ilmastojärjestelmä ja hiilen kierto, ruoka ja ilmastonmuutos

Toimi: Vastuulliset ruokavalinnat

Kerro: Ota kantaa taideteoksella

WWF tarjoaa:

8. luokka: Energia ja ilmastonmuutos


Ota selvää
: Energiantuotannon ilmastovaikutukset

Toimi: Energiatehokkuus ja energian säästö, kestävä liikkuminen

Kerro: Ympäristötoimittajat

WWF tarjoaa:

9. luokka: Globaali oikeudenmukaisuus


Ota selvää
: Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, globaali oikeudenmukaisuus

Toimi: Kestävä kulutus

Kerro: Mielipidekirjoitus

WWF tarjoaa: