Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisessa oppimisessa rakennetaan siltoja oppiainerajojen yli. Jotta kokonaisuudesta tulisi monipuolinen, WWF ehdottaa koululle kolmea erilaista toimintaa: Ota selvää, Toimi ja Kerro. Oppimisjakson aikana siis opitaan uutta, harjoitellaan ympäristövastuullista arkea ja ilmaistaan omia mielipiteitä aiheesta.

Luonnon monimuotoisuus: luokat 1–6

Piirroskuva norpasta keväisessä maisemassa Saimaalla.

Luonnon monimuotoisuutta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset (1-6lk) oppilaat tutustuvat luonnon monimuotoisuuteen eri näkökulmista ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja eri teemojen kautta. Oppimiskokonaisuuden avulla ohjataan oppilaita kestävään elämäntapaan ja etsitään sekä harjoitellaan vaikuttamiskeinoja.  

Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi voidaan tehdä paljon, myös kouluissa. Osa toimista on sellaisia, joiden vaikutus näkyy lähiluonnossa, ja osa sellaisia, jotka vaikuttavat myös kauemmas. Monet teoista auttavat myös hillitsemään ilmastonmuutosta.  

Oppimiskokonaisuus tarjoaa ideoita monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen sekä tukee ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin kasvamista. Materiaalin avulla koulu voi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden.  

Monialainen oppimiskokonaisuus luonnon monimuotoisuudesta on suunniteltu Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hankkeen tuella, ja siihen on koottu WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen sekä muualta verkosta löytyviä materiaaleja opetuksen tueksi. 

Ilmastonmuutos: luokat 1–9

Piirroskuva pandasta ja lapsista vähälumisessa talvimaisemassa.

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset (1-9lk) oppilaat tutustuvat ilmastoasioihin eri näkökulmista ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja eri teemojen kautta. Oppimiskokonaisuuden avulla ohjataan oppilaita kestävään elämäntapaan ja etsitään sekä harjoitellaan vaikuttamiskeinoja 

Ilmastonmuutos on nostettu esiin vuoden 2016 opetussuunnitelman sisällöllisissä tavoitteissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoite (L7) “Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” toteutuu mitä parhaiten ilmastokasvatuksen avulla. Ilmastokasvatus nähdään yhtenä ympäristökasvatuksen, kestävään elämäntapaan kasvun ja ekososiaalisen sivistyksen osa-alueena, jonka tavoitteena on kestävän, ilmastovastuullisen tulevaisuuden rakentaminen.

Ilmastovastuullinen arvo- ja asennekasvatus on ilmastokasvatuksen keskiössä. Kouluissa onkin hyvä nostaa ikätaso huomioiden esille ilmastonmuutoksen vaikutukset ja vakavuus sekä samalla käsitellä ratkaisukeinoja ja harjoitella ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyv taitoja.