Vuoden Luontokirjaksi valittiin teos “Elävä Saimaa”

WWF:n luottamushenkilöistä koostuva hallitus on valinnut Vuoden Luontokirjaksi 1999 dosentti Esko Kuusiston toimittaman teoksen ”Elävä Saimaa”. Kirjan tekemiseen on osallistunut eri alojen asiantuntijoista koottu toimituskunta, jonka puheenjohtajana toimi Markku Viljanen Joensuun yliopistosta. Teoksen kustantaja on Kustannusosakeyhtiö Tammi.

“Saimaa ansaitsee tällaisen kokonaisvaltaisen esityksen. Kirja kertoo upein kuvin ja sujuvin tekstein oleelliset asiat yhdestä Euroopan merkittävimmästä järvestä. Tekstin monipuolisuuden vuoksi Elävä Saimaa sopii niin iltalukemiseksi kuin tiedon hankintaan. Englanniksi tehdylle versiolle on varmasti myös kysyntää”, luontokirjaraadin puheenjohtaja Marja-Liisa Hintsanen uskoo.

Teoksen toimittaja Esko Kuusisto kirjoittaa kirjan alkulehdillä: “Tämä on kirja järvestä, jonka nimestä ei ole tietoa. Järvestä, jonka kaltaista ei järven määritelmän mukaan ole olemassa.”

Kirja kertoo Saimaan synnystä, historiasta, luonnosta ja arvioi sen tulevaisuutta. Siinä hahmotetaan myös Saimaan mahdollistamia elinkeinoja ja harrastuksia: vesiliikennettä, kalastusta, matkailua ja muuta virkistyskäyttöä.

Kirjassa kuvataan myös rantojen asukasta – ihmistä – jonka vaikutus vesien laatuun, eliöstöön ja maisemaan selvitetään hyvin monipuolisesti. Saimaan suuri merkitys ja hyöty kaikille suomalaisille välittyy kirjan sivuilta. WWF uskoo, että kirja miellyttää alueen asukkaita ja lomanviettäjiä sekä kaikkia järviluonnosta kiinnostuneita.

Kirja on myönteinen viesti siitä, että ympäristön- ja luonnonsuojelutyö tuottaa tuloksia. Saimaan veden tila on parantunut huomattavasti ja saimaannorpallakin menee paremmin kuin pari vuosikymmentä sitten. Kirjassa kannetaan kuitenkin huolta myös tulevaisuudesta: kuinka veden laatu saadaan säilymään, miten säilytetään monimuotoinen luonto ja mitä merkitsee Saimaan saariston autioituminen?

WWF on valinnut Vuoden Luontokirjan vuodesta 1978 lähtien. Tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui yhdeksän kustantajaa ja yksi omakustantaja. Teoksia oli yhteensä 18.

Lisätietoja:

WWF/suojelutoimen johtaja Jari Luukkonen
puh. (09) 7740 1045 ja 040 585 0020