WWF on mukana Course 2000 -purjehdustapahtumassa puhtaamman Itämeren puolesta

Suomen Purjehtijaliitto järjestää yhdessä WWF:n kanssa Course 2000 -purjehduksen puhtaamman Itämeren puolesta. Course 2000 kiertää 25.6.-14.7. Suomen rannikon Kotkasta Kemiin. Mukaan odotetaan yli sataa venekuntaa. Lisäksi etappisatamissa on merihenkistä toimintaa suurelle yleisölle.

“Merihenkiset purjehtijat ovat luonnollisia yhteistyökumppaneita WWF:lle. Course 2000 on osa kesän suurta Itämeri-kampanjaamme, jolla haluamme nostaa esiin välittömien toimenpiteiden tarpeen ainutlaatuisen Itämeren pelastamiseksi. WWF on laatinut Course 2000 -purjehduksen ympäristöohjelman. Keskeistä siinä on meriympäristön suojelu, osanottajien ja yleisön ympäristötietoisuuden lisääminen, materiaalin kulutuksen ja syntyvän jätemäärän vähentäminen sekä oheistapahtumien järjestäjiin vaikuttaminen”, WWF:n viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist toteaa.

Purjehduksen osallistujat saavat WWF:n tekemän tietopaketin, jossa kerrotaan mm. Itämeren uhanalaisista eläimistä, saariston linnuista, perinneympäristöstä, rehevöitymisestä ja jokaisen veneilijän mahdollisuuksista toimia ympäristöystävällisesti. WWF on mukana myös satamissa, joissa Course 2000:n yleisö voi kysellä ympäristöasioista. Osa tapahtuman tuotosta käytetään lyhentämättömänä Itämeren suojeluun.

Course 2000:n viesti on, että jokainen veneilijä voi tehdä osansa meren hyvinvoinnin eteen. Purjeveneet liikkuvat saasteettomasti tuulen voimalla, mutta niidenkin aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää yksinkertaisin toimenpitein. Esimerkiksi talousjätteiden lajittelu ja talteenotto, septitankkien – vene-wc:n tyhjennysjärjestelmien – käyttö, kiinnittymisenestomaalien välttäminen, ongelmajätteiden asianmukainen käsittely ja luontoa kunnioittava liikkuminen saaristossa ovat jokaisen veneilijän ympäristötekoja. Erittäin tärkeää on, että vierassatamissa on asianmukaiset jätteiden lajittelupisteet ja septitankkien tyhjennysmahdollisuus.

Lisätietoja:

WWF / viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist
puh. (09) 7740 1040 / 0400 425 666
WWF / meriasiantuntija Anita Mäkinen
puh. (09) 7740 1034 / 040 527 1425