WWF:n Kukanpäivän tunnustus neljälle ansioituneelle

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi 12.5.2000 perinteisillä Kukanpäivän kunniakirjoilla professori Yrjö Mäkisen, filosofian lisensiaatti Unto Laineen sekä Lapin tutkimuslaitos Kevon ja Turun yliopiston kasvimuseon ansiokkaasta työstä Inarin Lapin ja Lounais-Suomen kasvistotutkimuksen ja uhanalaisten kasvien hyväksi.

Unto Laine ja Yrjö Mäkinen aloittivat Inarin Lapin tuolloin vielä huonosti tunnetun kasviston tutkimuksen professori Paavo Kallion johdolla vuonna 1954. Kevojärven rannalle vuonna 1956 perustettu Turun yliopiston tutkimusasema mahdollisti pitkäjänteisen tutkimustyön. Sen henkilökunta avusti tietojen tallennuksessa ja monissa käytännön järjestelyissä.

Vankka tietämys Inarin Lapin kasvillisuudesta ja muusta luonnosta on luonut hyvän pohjan Kevolla tehtävälle ekologiselle ja ympäristötutkimukselle sekä vilkkaalle kansainväliselle yhteistyölle. Kevo myös kehittää voimakkaasti paikkatietojärjestelmiään pohjoisen floristisen tutkimuksen yhteydessä, mikä antaa luonnonsuojelulle uusia tehokkaita työvälineitä.

Pitkään jatkuneen tutkimustyön tuloksista on tähän mennessä julkaistu kuusi tutkimusalueen ja sen putkilokasvit levinneisyyskartoin ja ekologisin tiedoin esittelevän flooran osaa (1969-1998). Vuosien varrella maastotutkimuksiin ovat osallistuneet yllä mainittujen henkilöiden lisäksi useat muut kasvi- ja eläintieteilijät.

Unto Laine ja Yrjö Mäkinen ovat olleet aktiivisesti mukana jo kolmen uhanalaisuutta arvioivan mietinnön valmistelussa (1986, 1992 ja 2000). Laine on antanut laaja-alaisen asiantuntemuksensa ympäristöhallinnon käyttöön putkilokasvien, jäkälien sekä sammalien ja Mäkinen sienten uhanalaisluetteloiden valmistelussa. Etenkin Inarin Lapin ja Varsinais-Suomen alueelliset uhanalaistarkastelut olisi ollut mahdoton toteuttaa ilman Laineen ja Mäkisen sekä Turun yliopiston kasvimuseon työpanosta.

Varsinais-Suomi on luonnoltaan monipuolinen ja siksi tärkeä myös uhanalaisten lajien esiintymisalueena. Uhanalaisten lajien esiintyminen ja vaatimukset pyritään ottamaan huomioon alueiden käytön suunnittelussa kunnissa ja maakuntaliitoissa ja yhteistyötä eri tahojen välillä tarvitaan. Kasvistokartoituksien aikana kertynyt mittava näyteaineisto on tallennettu Turun yliopiston kasvimuseon kokoelmiin. Aineisto muodostaa museon kotimaisen putkilokasvikokoelman tärkeimmän osan.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt kuudennen kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle henkilölle tai yhteisölle. Kukanpäivätilaisuus on aiemmin järjestetty Tampereella, Heinolassa, Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Lisätietoja:

WWF:n kasvityöryhmän puheenjohtaja Henry Väre, puh. (09) 1912 4433
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Eija Kemppainen, puh. (09) 40300 747 tai 040 585 3117
WWF:n tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051 tai 040 592 6532
Suomen ympäristökeskuksen tutkija Veli-Pekka Rautiainen, puh. (02) 333 5566