WWF varoittaa: norjalainen valaanliha sisältää vaarallisia myrkkyjä

WWF:n teettämän tutkimuksen alustavien tulosten mukaan on norjalaisista, ihmisravinnoksi tarkoitetuista lahtivalaiden lihasta ja valaanrasvasta otetuista näytteistä löydetty eräitä kaikkein vaarallisimpia kemikaaleja. Näytteet kerättiin Norjassa vuoden 1999 aikana kaupoista ja toreilta.

Näytteistä löydettiin yli 50 erilaista PCB-yhdistettä, kuten joitakin dioksiinityyppisiä yhdisteitä ja hormonitoimintaan vaikuttavia kemikaaleja. Kokeissa paljastui myös 25 metallilajia, niiden joukossa myrkyllistä metyylielohopeaa, joka muuttuu elimistössä erittäin vaaralliseksi epäorgaaniseksi elohopeaksi. Tulokset saatiin muutama kuukausi sen jälkeen kun kansainvälistä uhanalaisilla eläimillä ja kasveilla käytävää kauppaa säätelevä elin CITES (*) oli hylännyt Norjan ehdotuksen kansainvälisen valaanlihalla käytävän kaupan uudelleenkäynnistämiseksi. Norja haluaisi myydä valaanlihaa ja –rasvaa Japaniin, ja toivoo, että kauppakielto vielä joskus puretaan.

“Säännöllisesti myrkkyjä sisältävää valaanlihaa tai –rasvaa syövät ihmiset ottavat riskejä, joiden vaikutukset kohdistuvat heidän itsensä lisäksi myös heidän lapsiinsa,” sanoo kansainvälisten sopimusten asiantuntija Gordon Shepherd WWF:stä. “Huolestuttavinta on pitkäaikainen altistuminen näille kemikaaleille, koske se voi lisätä syöpäriskiä sekä heikentää vastustuskykyä ja laskea siittiösolujen määrää.”

Hormonitasapainoa horjuttavat kemikaalit saattavat johtaa käyttäytymishäiriöihin. Niiden tiedetään aiheuttavan maksavaurioita ja lisääntymishäiriöitä sekä lapsissa oppimisvaikeuksia. Kun kemikaalit ovat päässeet elimistöön, niitä ei pystytä poistamaan.

WWF:n mielestä Kansainvälisen valaanpyyntikomission on estettävä suunnitellut lisäykset valaanpyyntikiintiöihin, koska kasvava valaanlihan kulutus saattaa johtaa vakaviin kansanterveydellisiin haittoihin.

Kansainvälisen valaanpyyntikomission IWC:n 52. kokous Adelaidessa Australiasssa päättyy huomenna torstaina.

Lisätietoja:

Gordon Shepherd, Adelaide, puh.: +41 76 368 0511
Kyla Evans, Adelaide, puh: +41 76 368 0511
Rosslyn Beeby, WWF Australia, käsipuh: 0419 520 960

* CITES, Convention for International Trade of Endangered Species in Flora and Fauna