Talkoilla kunnostetaan Oulangan kansallispuiston perinnemaisemaa

WWF ja Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut järjestävät 29.7. – 6.8.2000 talkooleirin, jolla kunnostetaan Oulangan kansallispuiston perinnemaisemia niittämällä ja raivaamalla umpeenkasvaneita niittyjä. Lisäksi vapaaehtoiset kunnostavat puiston rakenteita mm. rakentamalla portaita, poroaitaa ja veneenlaskupaikan.

WWF:n leiriläiset urakoivat nyt neljättä kertaa Oulangan kansallispuistossa. Leirin tavoitteena on hoitaa 1950-luvulla loppuneen kaukoniittytalouden ylläpitämiä perinnemaisemia. Leiriläiset niittävät niityiltä luonnonheinää perinteisin menetelmin. Niiton ansiosta metsittyminen estyy ja matalakasvuiset niittykasvit pääsevät kukkimaan. Hoidon tarkoituksena on pitää niityt avoimina, millä on sekä maisemallista että luonnonsuojelullista arvoa.

Metsähallitus on hoitanut Oulangan arvokkaimpia joenvarsi- ja suoniittyjä suunnitelmallisesti jo muutaman vuoden ajan. Poromiesten lopetettua luonnonheinän niiton 1990-luvulla niittymaisemat olisivat vähitellen muuttuneet pensaikoksi, ellei niitä olisi ryhdytty aktiivisesti hoitamaan. Hoidon vaikutusten seuraamiseksi Oulangalla on jo kolme kertaa toistettu päiväperhosten ja niittykasvillisuuden seurannat sekä hoidetuilla että hoitamattomilla niityillä. Mahdollisia vaikutuksia ei ole vielä analysoitu, mutta oletettavasti hoidettujen ja hoitamattomien niittyjen kasvillisuus alkaa vähitellen poiketa toisistaan huomattavasti. Perhoset tulevat reagoimaan tähän muutokseen pienellä viiveellä. Viimeisellä laskentakerralla (v. 1998) hoidetuilta joenvarsiniityiltä löytyi enemmän sekä perhoslajeja että -yksilöitä verrattuna hoitamattomiin niittyihin.

Leirin toisena tehtävänä on parantaa puiston infrastruktuuria. Oulangalla vierailee vuosittain noin 150 000 kävijää, ja käyttö keskittyy selkeästi tiettyihin reitistön osiin. Myös kanoottiretkeily on kasvamassa. Jotta lisääntyneestä käytöstä ei aiheutuisi vaurioita maaperään tai kasvillisuuteen, luontoa on suojeltava erilaisilla rakenteilla, joita useimmat retkeilijät mielellään käyttävät. Nurmisaareen rakennetaan maaportaita sekä luiska veneiden laskua ja nostoa varten. Puistomestarin talon pihapiiriin rakennetaan riukuaitaa, jonka tarkoituksena on suojata pihaa poroilta.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Tänä vuonna on leirejä on pidetty Liesjärvellä, Hattulassa ja Nauvossa. Jäljellä on leiri Urho Kekkosen kansallispuistossa (12.-20.8.). Lisäksi Luhangassa kunnostetaan tikkametsää 15.-17.9. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisissä olla. Alaikäraja on 18 vuotta.

Lisätietoja:

Metsähallitus/puistonjohtaja Matti Hovi, puh. 0205 646811 tai 040 534 8931
Metsähallitus/leirin johtaja Arto Hänninen, puh. 0205 646821 tai 0400 130 297
WWF/metsäassistentti Niklas Hagelberg, puh. 040 570 5719