WWF tänään seminaarissaan Ilmastonmuutos on mahdollisuus:

WWF haluaa, että Suomen kansallinen ilmasto- ja energiastrategia perustuu kestävään energiatekniikkaan ja energiatehokkuuteen. Valtioneuvostolle ja myöhemmin eduskunnalle annettavan strategiaehdotuksen tulee sisältää päätöksenteon tueksi useita eri skenaarioita, joiden pohjana olevat oletukset ja vaikutukset on yksityiskohtaisesti laskettu ja avoimesti esitetty.

Skenaarioissa on paneuduttava huolellisesti talouden rakenteeseen ja sen muutokseen, sillä ne ovat keskeisiä tekijöitä energian tarpeen kannalta. “Energiateknologian vienti on jo nyt kasvanut erityisen nopeasti Suomessa, ja uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuuteen liittyvällä tekniikalla on valtava kasvupotentiaali.

Energiaskenaarioissa tuleekin käsitellä niiden kansan- ja liiketaloudellisia vaikutuksia hyvin laajasti”, sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. WWF huomauttaa, että esimerkiksi Shell arvioi, että vuosisadan puoleen väliin mennessä uudet uusiutuvat energialähteet tuottavat jo puolet maailman energiasta.

WWF esittää näkemyksensä tänään järjestämässään seminaarissa Ilmastonmuutos on mahdollisuus, jossa tieteen ja yritysmaailman edustajat käsittelevät kestävää energiateknologiaa. Seminaari liittyy sekä lähestyvään, Kioton pöytäkirjaa käsittelevään YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen (COP6) että Suomen kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan, joka on työn alla kauppa- ja
teolli-suusministeriössä. WWF korostaa, että vaikka ilmastonmuutos sinällään on huomattava uhka luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisen hyvinvoinnille, se antaa keppiä ja porkkanaa panostaa kestävään energiateknologiaan, joka hyödyttää sekä ihmistä että luontoa.

WWF:n puheenvuoron Kioton pöytäkirjan tavoitteista käyttää seminaarissa tohtori Stephan Singer, joka on WWF:n Euroopan toimiston ilmasto- ja energiayksikön johtaja. Kestävän energiateknologian mahdollisuuksista puhuu WWF:n edustajana Teknilliseltä korkeakoululta professori Peter Lund, joka on WWF:n hallintoneuvoston jäsen ja WWF:n ilmastoasiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja.

Näiden ja muiden puheiden lyhennelmät voi tilata viestintäpäällikkö Päivi Rosqvistilta (ks. alla).

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, [email protected]