WWF:n 100.000 markan Pandapalkinto Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelmalle

WWF jakoi tänään Suomessa toista kertaa 100.000 markan suuruisen palkinnon, jolla halutaan edistää luonnonsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja ja aloitteita, sekä ennen kaikkea aktiivista toimintaa, joka yhdistää luonnon- ja ympäristönsuojelun tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tämänvuotinen palkinto luovutettiin Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelmalle.

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma, joka on sovellettavissa kaikille oppiasteille. Kantavina ajatuksina ovat oppilaiden osallistuminen, pyrkimys kohti ekologista arkipäivää sekä ympäristökasvatustyön pitkäjänteisyys. Osallistuvan koulun teemana voi olla esimerkiksi vesi, energia tai jätteiden vähentäminen, aina lukuvuoden kerrallaan.

Vihreä lippu on toiminut Suomessa vuodesta 1998 lähtien, ja siihen kuuluu tällä hetkellä 90 päiväkotia, koulua tai oppilaitosta. Ohjelmaan osallistuu arkipäivän toimissaan lähes 18 000 oppilasta tai opiskelijaa.

WWF:n Pandapalkinto jaetaan vuosittain WWF:n yhteydessä toimivan Heidi Anderssonin nimikkorahaston pääoman tuotoista. Palkinto voidaan jakaa osiin ja sen voi saada yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Tänä vuonna jätettiin 23 hakemusta.

”Vihreä lippu edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vastuullista ajattelumallia oppilaitosmaailmassa, jonka kohdeyleisö on erittäin tärkeä kasvavana sukupolvena”, sanoo palkintoraadin jäsen Heidi Andersson. ”Vihreän lipun ohjelmien konkreettisuus on merkittävää, kyseessä ei ole pelkkiä kauniitta ajatuksia paperilla, vaan myös selkeät toimenpiteet, joihin todella ryhdytään. Lisäksi kaikki osallistuvat ohjelman tekemiseen.”

Vuoden 2000 palkinnon saajasta päätti raati, johon kuuluivat WWF:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Heidi Andersson, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi, WWF:n hallituksen puheenjohtaja Rauno Väisänen ja WWF:n suojelutoimikunnan puheenjohtaja Kalevi Keynäs. WWF:n toimistoa edustivat pääsihteeri Timo Tanninen, talouspäällikkö Harri Lundelin ja suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Ensimmäinen WWF:n Pandapalkinto myönnettiin vuonna 1999 Mahnalan ympäristökoululle ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutille.

Lisätietoja:

Laura Manninen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, puh. (09) 4541 8150 tai
050 3031840
Jari Luukkonen, WWF, puh. (09) 7740 1045 tai 040 585 0020
tiedottaja Tuuli Äikäs, WWF, puh. (09) 7740 1051 tai 040 592 6532