Anita Mäkinen ja Kenneth Kumenius palasivat Galápagossaarilta: Galápagossaarten luonto kärsii pitkään öljyonnettomuudesta

Suomen WWF:n Galápagossaarten öljyonnettomuuden torjuntatöihin lähettämät biologit, meriasiantuntija Anita Mäkinen ja Ecuador-projektin koordinaattori Kenneth Kumenius ovat palanneet Suomeen, kun onnettomuuden akuutit pelastustyöt päättyivät.

”Luonnon kannalta onnettomuus ei ole kuitenkaan ohi. Esimerkiksi öljyn pitkäaikaisvaikutuksia on edelleen selvitettävä ja torjuttava. WWF aikoo myös valvoa, että Jessican tapaiset tankkerit eivät saa liikennöidä Galápagossaarten alueella. Ecuadorin hallitus on viimein luvannut toteuttaa tämän WWF:n pitkäaikaisen vaatimuksen”, Mäkinen ja Kumenius sanoivat tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä. WWF:n mielestä onnettomuudesta on otettava oppia Itämeren öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi: hallituksen Itämeriohjelma on viimeistelyvaiheessa, ja Itämeren uudet satamahankkeet lisäävät öljyonnettomuuden riskin nelinkertaiseksi.

WWF iloitsee liikenneministeriön esityksistä laivaonnettomuuksien ehkäisemiseksi

Öljytankkereita koskevat rajoitukset ovat keskeinen toimenpide öljyonnettomuuksien ehkäisyssä, mikä todettiin myös Galápagoksella. Säiliöalus Jessica oli mm. liian huonokuntoinen Galápagoksen karikkoisille vesille, se ei täyttänyt kansainvälisiä meriturvallisuusvaatimuksia eikä siinä ollut kaksoispohjaa.

WWF onkin erittäin tyytyväinen liikenne- ja viestintäministeriön perjantaisiin esityksiin Itämeren öljyonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. LVM on samoilla linjoilla WWF:n kanssa siinä, että Itämerellä liikennöiviin säiliöaluksiin on saatava kaksoispohjapakko nopeutetulla aikataululla. Tällä hetkellä 30 % Itämerellä liikennöivistä säiliöaluksista on yksirunkoisia. ”Itämerellä öljyonnettomuuksien ehkäisyssä on olennaista myös laivareittien suunnittelu. Liikenneministeriön ajatus yksikaistaisuudesta on kannatettava”, hallituksen Itämeri-ohjelmaa valmistelevassa työryhmässä istuva Mäkinen sanoo. WWF:n mielestä suuret tankkerit on kuljetettava saattohinauksessa matalilla ja kapeilla väylillä sekä satamiin. Myös Suomen ympäristökeskus ja LVM ovat ehdottaneet tätä pakolliseksi yksirunkoisilla tankkereille sekä yli 35 000 tonnin kaksoisrunkotankkereille.

WWF:n katastrofikeräys Galápagoksen luonnon auttamiseksi on tähän mennessä tuottanut noin 70.000 markkaa. Keräys on edelleen käynnissä, ja siihen voi osallistua maksamalla haluamansa summan tilille Merita 157230-11189, Leonia 800017-284004, OKO 578007-130581, Aktia 405511-210669, Ålandsbanken 660100-1152370 (tiedonanto-osaan merkintä “Galapagos”). Varat käytetään öljyonnettomuuden pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseen ja torjuntaan sekä Ecuadorin hallituksen painostukseen Galápagossaarten alueella liikennöivien tankkerien laatu- ja kokovaatimusten tiukentamiseksi. WWF aikoo myös tehostaa entisestäänkin työtään Itämeren öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. (09) 7740 1034, 040 527 1425
Ecuadorin ja Galápagoksen hankekoordinaattori Kenneth Kumenius, puh. 050 5644 279