WWF: Verkkokalastukselle Saimaalla tiukemmat rajoitukset

Voittona tunnetuksi tullut ja sittemmin Victoriaksi todettu “jääkuutti” eli jäälle syntynyt saimaannorpan poikanen on mitä ilmeisimmin kuollut. Victoria-jääkuutin tuntomerkit omaava tyttökuutti löytyi 50 mm verkosta 4 metrin syvyydestä 29.4 Victorian elinalueelta Joutenvedeltä. Victorian elämää intensiivisesti seurannut luontokuvaaja ja -kirjailija Juha Taskinen on yrittänyt tehdä havaintoja Victoriasta kuolleen kuutin löytymisen jälkeen, mutta tuloksetta. Victoria-jääkuutti on nähty viimeksi 7.4.

WWF korostaa, että Victorian surullinen kohtalo on jälleen todiste siitä, että kalastusta on entisestäänkin rajoitettava Saimaalla aikana, jolloin kuutit lähtevät uimasille. WWF vaatii, että kaikki saimaannorpan lisääntymisalueet on saatava verkkokalastus- ja kalasyötillä varustetun koukkukalastuskiellon piiriin 15.4.-30.6. välisenä aikana.

WWF korostaa, että edellä mainitut kalanpyydykset ovat vakavin kuutteja tappava tekijä. Näiden kuolemien vähentäminen kalastuskieltojen ja niiden valvonnan avulla on erityisen tärkeää nyt, kun ilmaston lämpeneminen ja vaihtelevat sääolosuhteet näyttävät jatkossa heikentävän saimaannorppien pesimätulosta.

Ilmeisimmin Victorian tappanut verkko oli laillisella pyyntialueella, mutta aivan kalastusrajoitusalueen vieressä. Metsähallitus on tehnyt arvokasta työtä saamalla aikaan kalastusrajoituksia vapaaehtoispohjalta yhdessä kalastuskuntien kanssa saimaannorppien lisääntymisalueilla. WWF:n mukaan vapaaehtoista kalastuskieltoa pitää edelleen pyrkiä laajentamaan, mutta jos kalastuskuntien suostumusta ei saada, verkkokalastus on kiellettävä asetuksella kaikilla saimaannorpan lisääntymisalueilla. Lainsäädäntö antaa tähän jo nyt mahdollisuuden. Kiellot eivät aiheuta tulonmenetyksiä ammattikalastajille: ne voidaan korvata valtion toimesta, ja lisäksi suurin osa nyt tapahtuvasta kuutteja uhkaavasta kalastuksesta on harrastustoimintaa. Metsähallituksen ja poliisin on myös saatava lisää resursseja kieltojen valvontaan.

Kalanpyydykset pois vesistä – säästetään jääkuutin suku!

Verkkokalastus on kielletty osalla saimaannorppien pesimäalueita 15.4.-30.6. välisenä aikana. Osa pesimäalueista on kuitenkin rajoitusten ulkopuolella, ja myös rajoitusalueilla kalastetaan luvatta. Havaintoja laittomasta verkkokalastuksesta on tehty mm. Victorian elinalueella.WWF haluaa vedota ammatti- ja harrastuskalastajiin, jotta verkot ja kalasyötillä varustetut koukut pidetään pois kaikista saimaannorpan lisääntymisalueiden vesistä kesäkuun loppuun asti. Tietoja siitä, kuuluvatko omat kalastusvedet norppien lisääntymisalueisiin, voi tiedustella Metsähallituksesta.

Metsähallituksen tekemissä saimaannorppien pesä- ja poikaslaskennoissa todettiin pääsiäispyhien jälkeen 49 kuuttia, joista kahdeksan löydettiin pesästä kuolleina. Kaikkia pesäalueita ei kyetty tutkimaan vaihtelevien sääolosuhteiden takia. Kuutteja arvellaan syntyneen lähes viime vuoden ennätystuloksen, 57 poikasen, verran. Metsähallitus totesi tiedotteessaan 16.4., että saimaannorpan kannan kasvu jatkuu tänäkin vuonna, mutta vain mikäli kuutit onnistuvat välttämään kalanpyydykset.

Lisätietoja:

viestintäpääällikkö Päivi Rosqvist, WWF, 0400 425 666
Juha Taskinen, 0500 174 200