Kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Claude Martin Suomessa tänään: Itämeren suojelun rahoitus on turvattava

Suomen tulee turvata riittävä rahoitus hallituksen Itämeriohjelman toteuttamiseen, toteaa kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Claude Martin tänään Tammisaaressa. Hallituksen päätös tehdä sektorirajat ylittävä Itämeri-ohjelma on yksi osoitus Suomen kiitettävästä aktiivisuudesta Itämeren suojelussa, mutta vasta riittävän valtion rahoituksen varmistaminen suojelutoimille on osoitus päättäjien sitoutumisesta Itämeren suojeluun. Tohtori Martin puhuu WWF:n Itämeri-seminaarissa, joka on osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n viisivuotista suurkampanjaa Itämeren pelastamiseksi.

Itämeren suojelutoimet ovat kiireellisiä ja niitä on toteutettava kaikilla sektoreilla, WWF vaatii. Esimerkiksi Itämeren typpi- ja fosforipitoisuus on moninkertaistunut sadan vuoden aikana. “Viime vuosisadan alussa Itämeri oli kirkas ja puhdas. Nyt tilanne on toisin. Esimerkiksi näkösyvyys ulappavesillä on vähentynyt puoleen sitten viime vuosisadan alun, ja typpi- ja fosforipitoisuus on 4-8–kertaistunut. Nämä muutokset heijastuvat valitettavan selvästi koko mereiseen ekosysteemiin”, toteaa WWF:n suojelutoimikunnan puheenjohtaja, biologi Kalevi Keynäs.

Tohtori Martin korostaa Suomen globaalia vastuuta Itämeren suojelussa. “Itämeri on yksi WWF:n 238 Global 200 –alueesta maailmassa. Näillä alueilla ja niiden suojelulla on maailmanlaajuisesti huomattava merkitys biodiversiteetin säilyttämisessä. On hyvä huomata, että Suomi pyrkii aktiivisesti puuttumaan Itämeren ympäristöongelmiin, mm. ravinnekuormitukseen ja öljyonnettomuusriskiin. Toivon todella, että kohta valmistuvaan hallituksen Itämeriohjelmaan sitoudutaan varaamalla valtion budjetissa riittävät varat sen toteuttamiseen”, sanoo tohtori Martin.

Claude Martin sai oman nimikkomerikotkan

Claude Martinille “luovutetaan” oma merikotkan poikanen seminaarin yhteydessä. Claudeksi ristityn kotkanpoikasen rengastus kuvattiin, ja filmi- ja kuvamateriaali sekä renkaan “E19608” kopio annetaan Claude Martinille. Suomen WWF lupaa pitää pääjohtajansa ajan tasalla “kaiman” elämänvaiheista sekä olinpaikoista. Tempauksella WWF haluaa muistuttaa, että Suomen rannikoiden merikotkakannan tilanne vaikutti 1970-luvulla toivottomalta, mutta aktiivisella suojelutyöllä kanta saatiin pelastettua. WWF uskoo, että myös Itämeri voidaan pelastaa, jos suojelutoimet ovat tehokkaita ja niiden toteuttaminen aloitetaan ilman enempiä viivytyksiä.

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020,
meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425,
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666

Kuvamateriaalia:

Claude-kotkan rengastuksesta on saatavilla valokuvia sähköisessä muodossa sekä SB-betanauha. Tilaukset: tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860