WWF:n ilmastoraportit: Japani ja Eurooppa hyötyisivät Kioton pöytäkirjan ratifioinnista ilman USA:takin

WWF on julkaissut Bonnin tänään alkavan ilmastokokouksen alla kaksi kansainvälistä raporttia (*), joissa selvitetään Kioton pöytäkirjan ratifioimisen taloudellisia vaikutuksia. Raporttien mukaan Japani ja Euroopan unioni hyötyvät taloudellisesti ja kasvattavat uuden teknologian maailmanmarkkina-osuuksiaan, jos ne sitoutuvat Kioton pöytäkirjaan Yhdysvaltojen poisjäämisestä huolimatta.

WWF:n raporttien mukaan Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin väitteet siitä, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen haittaisi taloutta, perustuvat virheelliseen tulkintaan. Kumpikin raportti osoittaa, että USA:n poisjäämisestä huolimatta Kioton pöytäkirjan toteuttaminen parantaa taloudellista suorituskykyä ja stimuloi teollisia innovaatioita. Japanin osalta Kioton pöytäkirjan soveltaminen käytäntöön kasvattaisi bruttokansantuotetta 0,9 prosenttia. Eurooppaa koskeva raportti osoittaa, että EU voisi saada etumatkaa ilmastonmuutosta torjuvan innovatiivisen teknologian kehittämisessä. Nopea toiminta ilmastonmuutoksen torjunnassa voi johtaa Euroopassa huomattaviin säästöihin.

WWF:n mielestä EU:n ja Japanin tulisi Bonnin kokouksessa tehdä kaikkensa kansainvälisen tuen saamiseksi Kioton pöytäkirjalle ja useiden vuosien kädenväännön lopettamiseksi. ”Tulokset ovat hyvin selviä – EU:n ja Japanin pitäisi viimeistellä ja ratifioida Kioton sopimus, koska se olisi niille taloudellisesti järkevää”, sanoo Jennifer Morgan, WWF:n ilmastonmuutosohjelman johtaja. ”Pöytäkirjan myötä EU ja Japani saavat uusia mahdollisuuksia uusilla markkinoilla. Niistä voi tulla maailmanmarkkinajohtajia uusiin energialähteisiin ja energian säästöön perustuvassa teknologiassa.”

Eurooppaa koskevassa raportissa todetaan, että EU voi saavuttaa 85 – 95 prosenttia Kioto-tavoitteestaan talouksien kilpailukyvyn heikkenemättä. Kioto-tavoitteiden saavuttaminen maksaisi EU:lle 0,06 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2010, mikä on pieni summa 15 EU-maan yhteensä 3 miljardin euron budjeteissa. Ilmastonmuutosta torjuva ilmastopolitiikka vähentää muitakin ilmansaasteita, mikä johtaa taloudellisiin säästöihin. Ne vähäiset kustannukset, joita Kioton tavoitteiden saavuttamisesta koituu EU:lle, voidaan suureksi osaksi kattaa näillä säästöillä.

”Kotimaisten arvioiden mukaan USA:n poisjäämisen vaikutukset Suomelle ovat samansuuntaisia. Jos USA ei ole mukana, Suomen kansantalous näyttäisi hieman hyötyvän tästä tilanteesta. Suomen vahvuutena on jo nyt vankka osaaminen ja hyvät maailmanmarkkinaosuudet ilmastonmuutosteknologian alalla, ja niiden merkitys Suomen viennille ja työllisyydelle voi olla tulevaisuudessa huomattava”, sanoo ilmastokoordinaattori Sami Wilkman Suomen WWF:stä.

”WWF odottaa ilmastoneuvottelijoilta poliittista selkärankaa vastauksena ihmisten huoleen ilmaston lämpenemisestä”, lisää Jennifer Morgan. ”Valtioilla on kaikki tarvittava tieto pöytäkirjan viimeistelemiseksi. Ei ole mitään syytä viivyttää tämän sopimuksen voimaantuloa.”

Lisätietoja:

Kyla Evans, lehdistöpäällikkö, puh: +41 22 364 9550
Andrew Kerr / WWF:n ilmastonmuutosohjelma, puh. +31 6 5161 9462 (matkapuhelin)
Sami Wilkman, Suomen WWF:n ilmastokoordinaattori, puh. 0400 849 477 (Bonnissa 17. – 22.7.)

(*) Raportit:
Kyoto Without the U.S.: Costs and Benefits of Ratifying the Kyoto Protocol. Mirjam Harmelink, Dian Phylipsen, David de Jager and Kornelis Blok. ECOFYS Energy and Environment. The Netherlands. Commissioned by WWF Climate Change Campaign, July 2001

Will Ratification of the Kyoto Protocol Result in Economic Loss? Yasuhiro Murota and Kae Takase, Shonan Environmental Research Force, Shonan Econometrics Inc.. Tokyo. Commissioned by WWF Climate Change Campaign, July 2001