Päättäjät perehtyivät Tasavallan Presidentin johdolla Itämeren suojeluun ja tutkimukseen WWF:n ja MTL:n risteilyllä

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen osallistui seurueineen tänään aamupäivällä WWF:n ja Merentutkimuslaitoksen järjestämään risteilyyn tutkimusalus Arandalla. Tavoitteena oli kertoa Presidentille ja muille risteilylle osallistuville päättäjille – kansanedustajille, virkamiehille ja elinkeinoelämän ja etujärjestöjen edustajille – Itämeren tilasta ja sen parantamiseksi tarvittavasta tutkimuksesta ja suojelusta. WWF ja MTL toivovat, että päättäjät sitoutuvat tulevan Itämeri-ohjelman toteuttamiseen. Risteily käynnisti myös Merentutkimuslaitoksen ja WWF:n yhteistyön.

Risteilyn aikana Tasavallan Presidentti ja muut kutsuvieraat perehtyivät Itämeri-kysymyksiin miniseminaarissa ja tutustumiskierroksella Aranda-aluksella. Päivän aiheita olivat muun muassa Merentutkimuslaitoksen tutkimustyö sinilevämyrkyistä, WWF:n Operaatio Merenneito, joka on keväällä aloitettu viisivuotinen suurkampanja Itämeren pelastamiseksi sekä laajapohjaisen työryhmän valmistelema esitys Suomen kansalliseksi Itämeri-ohjelmaksi. Näytteiden otto merenpohjasta konkretisoi päättäjille meren tilaa.

WWF ja Merentutkimuslaitos antoivat tukensa hallituksen Itämeri-ohjelmalle. “Toivomme, että Itämeri-ohjelma hyväksytään syksyllä valtioneuvostossa, ja että sen toteuttamiselle varataan riittävät varat tulevissa valtion tulo- ja menoarvioissa. Ohjelmaesitys sisältää monia uusia ja konkreettisia keinoja maalta tulevan kuormituksen vähentämiseksi”, Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja Pentti Mälkki ja WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen totesivat.

WWF ja Merentutkimuslaitos korostavat kuitenkin, että Itämeri-ohjelma ei ole kertaluonteinen ratkaisu Itämeren tilan parantamiseksi. Tutkimustieto ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten seuranta antavat tulevaisuudessa aihetta uusiin toimenpiteisiin. Myös Itämeren sisäisen kuormituksen vaikutuksiin on pureuduttava muun muassa lisäämällä tutkimusta niin rannikolla kuin avomerellä. Merentutkimuslaitoksella on kehitetty koko Itämeren käsitävä tarkka hydrodynaaminen malli, jolla voidaan mallintaa Itämereen vaikuttavia biologisia ja fysikaalisia tekijöitä.

WWF ja Merentutkimuslaitos allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Suomen WWF ja Merentutkimuslaitoksen tuoreeseen yhteistyöhön kuuluu sekä tutkimustyötä että ympäristökasvatusta. Ensimmäinen yhteinen tutkimusprojekti koskee sinilevämyrkkyjen kertymistä ravintoketjuihin. WWF:n Naturewatch-ympäristökasvatusohjelmassa koululuokat keräävät tietoa rantojen tilasta, kuten roskaantumisesta, ja toimittavat sitä Merentutkimuslaitokselle. Yhteistyötä tehdään myös Naturewatchin Internet-sivujen puitteissa.

Valokuvia Tasavallan Presidentin osallistumisesta risteilylle saatavissa Lehtikuvasta.

Lisätietoja risteilystä:

Pääsihteeri Timo Tanninen, WWF, 040 574 9266, ylijohtaja Pentti Mälkki, MTL, 040 503 4848
Tasavallan Presidentin Kanslia, lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk, 040 777 9700

Lisätietoja Itämeren suojelusta ja tutkimuksesta:

Meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF, 040 527 1425
Dosentti Harri Kuosa, MTL, 040 750 3911