Pandamyyjät keräävät varoja uhanalaisten eläinten auttamiseen

Kustannusosakeyhtiö Tammi aloitti syksyllä 1999 Panda-myynnin, jossa lapset ja nuoret keräävät varoja WWF:lle uhanalaisten eläinten auttamiseksi myymällä mm. kirjoja, tekstiilejä, koriste-esineitä ja pehmoleluja. Vuonna 2001 panda-myyjät keräävät varoja maailman suurimpien kissaeläinten, tiikereiden (Panthera tigris) suojeluun.

Panda-myynti käynnistyy nyt kolmannen kerran. Se toimii samalla konseptilla myös Ruotsissa.

“Panda-myynnin tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mielekästä, tavoitteellista tekemistä sekä mahdollisuus osallistua uhanalaisten lajien suojeluun. Ensimmäisenä vuonna kerättiin varoja sarvikuonoille 250.000 mk, vuonna 2000 suojelukohteena olivat orangit, joille kerättiin 311.593 mk ja tänä vuonna tähdätään pottiin tiikereiden hyväksi”, tuotepäällikkö Kati Rahikainen Tammesta sanoo. Panda-myyjäksi voi ryhtyä vanhempiensa suostumuksella kuka tahansa lapsi tai nuori. Panda-myyjät saavat hyvän mielen ja kokemuksen lisäksi pieniä palkintoja ja vähän taskurahaa.

Tiikerin kahdeksasta ala-lajista jo kolme on kuollut sukupuuttoon. Kokonaismääräksi arvioidaan 4600-7200 yksilöä. 1930-luvulle asti kannan hupenemiseen vaikutti eniten huvimetsästys. Tiikereiden elintila on pienentynyt hakkuiden ja mineraalilouhinnan vuoksi. Ongelmaksi on kasvanut laiton tiikerinmetsästys itämaisessa lääketeollisuudessa käytettävien tiikerin ruumiinosien saamiseksi. Tiikeriä uhkaa myös geneettisen vaihtelun taantuminen. Se on seurausta kannan heikkenemisestä ja leviämisen estymisestä, kun elinympäristöt pirstoutuvat.

WWF on käynnistänyt useita kriisi- ja pitkäaikaisohjelmia tiikereiden auttamiseksi. Niissä on tutkimuksen ja tarkkailun avulla valvottu mm. laitonta villieläinkauppaa ja salametsästystä. Ohjelmissa painotetaan myös tiikerin elinympäristöjen suojelua, avustetaan suojelualueiden hoidosta vastaavien ja paikallisen väestön ristiriitojen selvittämisessä ja koulutetaan kansallispuistojen riistanvartijoita ja kyläläisiä.

Viime vuonna autettiin orankeja

Panda-myynnin vuoden 2000 tuotolla tuettiin WWF:n orankien (Pongo pygmaeus) tutkimus- ja suojeluhanketta Malesiassa. Orankeja uhkaavat mm. sademetsien hakkuut, metsäpalot sekä poikasten ottaminen lemmikeiksi. Levinneisyysalue kattoi aikoinaan lähes koko Kaakkois-Aasian, mutta nyt orankeja on vain Borneolla ja Sumatran luoteisosassa. Kannaksi arvioidaan noin 30 000 yksilöä, ja se on pienentynyt viime vuosikymmenen aikana 30-50 %. Malesialaisen kansantarinan mukaan oranki pystyi aiemmin kulkemaan Borneon saaren päästä päähän laskeutumatta maahan, mutta sademetsien tuhoutumisen myötä tämä ei ole enää lähestulkoon mahdollista.

WWF:n orankien tutkimus-ja suojeluhanke toimii Borneolla Kinabatangan-joen varrella. Hanke on ainutlaatuinen sen vuoksi, että siinä tutkitaan orankien selviytymistä hakkuin käsitellyissä metsissä, joissa valtaosa kannasta nykyisin elää. Aikaisemmin orankeja on tutkittu vain luonnontilaisissa metsissä. Hankkeen tavoitteena on tutkia orankien etologiaa ja ekologiaa ei-luonnontilaisissa metsissä, varmistaa niiden suojelu, parantaa ihmisten ympäristötietoisuutta ja kehittää tutkimusmenetelmiä. Paikallinen kyläyhteisö on vahvasti mukana työssä. Panda-myynnin tuella pystytään mm. palkkaamaan kolme paikallista työntekijää lisää.

Lisätietoja:

Tammi / tuotepäällikkö Kati Rahikainen, puh. (09) 6937 6673, 040 722 6730, [email protected]
WWF / tiedottaja Laura Saarilahti, puh. (09) 7740 1074, 040 556 9860, [email protected]

Panda-myynnin asiakaspalvelu: www.panda-myynti.net, puh. (09) 6937 6677.