Talkoilla kunnostetaan Oulangan kansallispuiston perinnemaisemaa

WWF ja Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut järjestävät 28.7. – 5.8.2001 talkooleirin, jolla kunnostetaan Oulangan kansallispuiston perinnemaisemia niittämällä ja raivaamalla umpeenkasvaneita niittyjä. Lisäksi vapaaehtoiset kunnostavat puiston rakenteita. WWF:n talkoolaiset uurastavat Oulangan kansallispuistossa nyt toista kertaa.

Leirin tavoitteena on hoitaa 1950-luvulla loppuneen kaukoniittytalouden ylläpitämiä perinnemaisemia. Leiriläiset niittävät niityiltä luonnonheinää perinteisin menetelmin. Niiton ansiosta metsittyminen estyy ja matalakasvuiset niittykasvit pääsevät kukkimaan. Hoidon tarkoituksena on pitää niityt avoimina, millä on sekä maisemallista että luonnonsuojelullista arvoa. Töitä tehdään mm. Korvasvaaran ja Runsuniityillä, joilla niitetään ja poistetaan pientä puustoa. Niiton jälkeen niittyjä laikutetaan kuokin.

Metsähallitus on hoitanut Oulangan arvokkaimpia joenvarsi- ja suoniittyjä suunnitelmallisesti jo muutaman vuoden ajan. Poromiesten lopetettua luonnonheinän niiton 1990-luvulla niittymaisemat olisivat vähitellen muuttuneet pensaikoksi, ellei niitä olisi ryhdytty aktiivisesti hoitamaan. Hoidon vaikutusten seuraamiseksi Oulangalla on jo kolme kertaa tehty päiväperhosten ja niittykasvillisuuden seurantoja sekä hoidetuilla että hoitamattomilla niityillä. Hoidettujen ja hoitamattomien niittyjen kasvillisuus alkaa vähitellen poiketa toisistaan huomattavasti. Perhoset reagoivat tähän muutokseen pienellä viiveellä. Hoidetuilta joenvarsiniityiltäon löytynyt enemmän sekä perhoslajeja että –yksilöitä verrattuna hoitamattomiin niittyihin.

Oulangalla vierailee vuosittain noin 150 000 kävijää, ja käyttö keskittyy selkeästi tiettyihin reitistön osiin. Kanoottiretkeily kasvaa jatkuvasti. Jotta lisääntyneestä käytöstä ei aiheutuisi vaurioita maaperään tai kasvillisuuteen, luontoa on suojeltava erilaisilla rakenteilla, joita useimmat retkeilijät mielellään käyttävät. Leiriläiset kohentavat palveluvarustusta mm. rakentamalla pitkoksia Karhunkierrokselle ja jatkamalla Keroharjun retkeilyreittiä. Lisäksi parannetaan puiston rajojen merkintää. Leirin töihin kuuluu myös Kiutavaaran vanhan poroaidan kunnostamista.

WWF:n leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Tänä vuonna on leirejä pidetty jo Liesjärvellä, Houtskarissa ja Tammisaaressa. Jäljellä on leiri Kolin kansallispuistossa (11.-19.8.). Lisäksi Luhangassa kunnostetaan tikkametsää 15.-17.9. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisissä olla. Alaikäraja on 18 vuotta.

Lisätietoja:

Metsähallitus/leirin johtaja Arto Hänninen, puh. 0400 130 297
Metsähallitus/ suojelubiologi Eija Hurme, puh. 050 3592 346
WWF/ projektipäällikkö Antti Lappo, puh. 0400 204 544