Panda-myyjät keräsivät 75 999,25 euroa uhanalaisten eläinten auttamiseen

WWF ja Kustannusosakeyhtiö Tammi aloittivat vuonna 1999 Panda-myynnin, jossa lapset ja nuoret keräävät varoja WWF:lle uhanalaisten eläinten auttamiseksi myymällä mm. kirjoja, tekstiilejä, koriste-esineitä ja peh-moleluja. Panda-myynnin vuoden keräyssummalla 2001 tuetaan tiikerin suojelua Intiassa. Panda-myynnin avulla Suomen WWF aikoo käynnistää Intiassa hankkeen, jonka tarkoituksena on tiikerinsuojelualueiden tur-vaaminen salametsästyksen torjuntavalmiuksia parantamalla.

“Yli puolet tiikereistä elää Intiassa. Populaatiot ovat kuitenkin pirstoutuneita ja edustavat vain rippeitä alkuperäisistä. Salametsästys ja elinalueiden kaventuminen uhkaavat Intian tiikerikantaa. WWF:n hanke toimii seitsemällä luonnonsuojelualueella ympäri Intiaa”, suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Tiikerin kahdeksasta ala-lajista kolme on kuollut sukupuuttoon. Kokonaismäärä on noin 5000-7200 yksilöä. 1930-luvulle asti kannan hupenemiseen vaikutti eniten huvimetsästys. Lajin elintila on pienentynyt metsien hakkuiden ja mineraalilouhinnan vuoksi. Suuri ongelma on laiton tiikerinmetsästys itämaisessa lääketeollisuudessa käytettävien tiikerin ruumiinosien saamiseksi. Tiikeriä uhkaa myös geneettisen vaihtelun taantuminen. Se on seurausta kannan heikkenemisestä ja leviämisen estymisestä, kun elinympäristöt pirstoutuvat.

WWF on käynnistänyt useita kriisi- ja pitkäaikaisohjelmia tiikereiden auttamiseksi. Niissä on tutkimuksen ja tarkkailun avulla valvottu mm. laitonta villieläinkauppaa ja salametsästystä. Ohjelmissa painotetaan myös tiikerin elinympäristöjen suojelua, avustetaan suojelualueiden hoidosta vastaavien ja paikallisen väestön ristiriitojen selvittämisessä ja koulutetaan kansallispuistojen riistanvartijoita ja kyläläisiä.

Ensi syksynä kerätään varoja pandalle Suomen WWF:n 30-vuotisjuhlan kunniaksi

Vuonna 2002 panda-myyjät keräävät pandojen suojeluun. “Suomen WWF täyttää ensi syksynä 30 vuotta, ja haluamme Panda-myynnillä auttaa erityisesti pandoja, WWF:n tunnuseläimiä. Panda-myynti on harrastus, josta on iloa ja hyötyä niin lapsille kuin eläimille”, tuotepäällikkö Kati Rahikainen Tammesta sanoo.

Panda oli aikaisemmin laajalle levinnyt, mutta nykyisin niitä on vain kuuden erillisen vuoristoalueen bambumetsissä Kiinan länsiosissa. Pandoja on jäljellä vajaa tuhat. Niitä uhkaavat elinalueiden häviäminen ja salametsästys. Pandoja salametsästetään niiden upean turkin takia, ja lisäksi niitä kuolee muille eläimille tarkoitettuihin ansoihin. Pandan salametsästyksestä ja -kuljetuksesta voidaan Kiinassa langettaa kuolemantuomio. Myös bambun kukinta voi koitua pandojen tuhoksi. Kukittuaan bambu kuolee, ja uusi kasvusto on vasta 10 vuoden päästä kyllin vahva elättääkseen pandakannan. Aiemmin pandat siirtyivät muille alueille odottelemaan uutta satoa. Ihmisasutuksen levitessä metsät ovat saaneet väistyä eivätkä pandat pääse vapaasti liikkumaan.

WWF aloitti pandan suojelun Kiinassa vuonna 1980. WWF avusti tutkimuslaboratorion ja tarhaustilojen rakentamisessa Kiinan suurimmalle pandojen suojelualueelle Wolongiin. Suojeluohjelman tavoitteita ovat mm. uusien suojelualueiden perustaminen, erillään olevien elinalueiden yhdistämien bambukäytävillä, suojelualueiden vartioinnin tehostaminen, salametsästyksen ehkäiseminen, metsien tehohakkuiden vähentäminen myös suojelualueen ulkopuolisilla mailla sekä valistuksen ja opetuksen lisääminen.

Aikaisemmin panda-myyjät ovat keränneet varoja sarvikuonojen ja orankien auttamiseen. Kolmen vuoden aikana on saatu kasaan jo yli miljoona markkaa eli 170 000 €. Viime vuonna tuki kohdistettiin WWF:n orankien tutkimiseen ja suojeluun Borneolla. Hanke on ainutlaatuinen, koska siinä tutkitaan orankien selviytymistä ei-luonnontilaisissa metsissä, joissa valtaosa kannasta nykyisin elää. Aikaisemmin orankia on tutkittu vain luonnontilaisissa metsissä. Paikallinen kyläyhteisö on vahvasti mukana työssä.

Lisätietoja:

Tammi / tuotepäällikkö Kati Rahikainen, 040 722 6730,

[email protected]

WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020,

[email protected]

WWF / tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860,

[email protected]

Lisätietoa Panda-myynnistä: www.panda-myynti.net; tiikereistä ja pandoista: www.wwf.fi/ulkomaisetlajit

Testaa tietosi tiikereistä! WWF:n kuukauden kilpailun aiheena tiikeri osoitteessa

www.wwf.fi/kilpailu

LIITE TIEDOTTEESEEN: TIETOLAATIKOT TIIKERISTÄ JA PANDASTA

Tiikeri:

Tieteellinen nimi:

Panthera tigris

 • Alalajit: Amurin- (eli siperian-), kiinan- (eli amoyn-), indokiinan-, bengalin- (eli intian-) ja sumatrantiikerit. Sukupuuttoon kuolleet alalajit: balintiikeri (1940-luvulla), kaspiantiikeri (1970-luvulla), jaavantiikeri (1980-luvulla)
 • Kannan koko: 5000-7200 yksilöä
 • Elinalue: Intia, Kaakkois-Aasia, Sumatra, Kiina, Siperia
 • Ravinto: Kauriit, villisiat
 • Pituus: 2,2-3,3 m
 • Paino: 90-300 kg
 • Lisääntyminen: Sukukypsyys 3-4 vuoden iässä, kantoaika 93-111 päivää, 2-3 poikasta 2-3 vuoden välein
 • Suurimmat uhkat: Salametsästys, elinalueiden kaventuminen, hakkuut, mineraalilouhinta, geneettisen vaihtelun taantuminen
 • Panda:

  • Tieteellinen nimi:

  Ailuropoda melanoleuca

 • Kannan koko: Vajaa 1000 yksilöä
 • Elinalue: Länsi-Kiina
 • Ravinto: Bambun lehdet ja varret
 • Pituus: 120-190 cm
 • Paino: 85-125 kg; poikanen painaa syntyessään 90-160 g
 • Elinikä: 10-15 vuotta
 • Lisääntyminen: Sukukypsyys 4-7 vuoden iässä, kantoaika 5 kk, poikasia yleensä yksi kerrallaan
 • Suurimmat uhkat: Elinalueiden häviäminen, salametsästys