WWF Afrikka 2002 -tapahtumassa 18.-21.4: Luonnonsuojelu on köyhyyden lievittämisen edellytys – ja päinvastoin

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on välttämätön edellytys köyhyyden lievittämiselle. Toisaalta luonnonsuojelu ei voi edistyä, jos rikkaiden ja köyhien kuilun kaventamiseen ei sitouduta nykyistä paremmin. WWF huomauttaa myös, että monet rikkaiden maiden omat kauppa- ja elinkeinopoliittiset toimet ovat ristiriidassa köyhyyden lievittämisen tavoitteiden kanssa.

Kansainvälinen WWF on julkaissut kannanoton köyhyyden ja ympäristön yhteydestä (Poverty and the Environment, ks. internet-osoite alla). WWF:n projekteissa kehitysmaissa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen yhdistetään paikallisväestön kestävän toimeentulon edistämiseen.

“Kehitysmaissa maaseudun köyhä paikallisväestö on yleensä suoraan riippuvainen lähialueen luonnonvaroista. Luonnon monimuotoisuus ei voi säilyä ellei paikallisväestöä opeteta hyödyntämään sitä kestävästi tai heille löydetä vaihtoehtoisia toimeentulomuotoja. Suomen WWF:n projektissa Malawissa paikallisväestölle kehitetään toimeentuloa esimerkiksi kasvijätteestä valmistettujen polttobrikettien ja paperin avulla. Näin vähennämme myös hakkuita”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen luonnonsuojelua ja kehitysyhteistyötä käsittelevässä paneelikeskustelussa tänään Afrikka2002 –tapahtumassa Helsingissä.

Paikallisyhteisöjen hyvinvointi ja luonnonsuojelu on usein parhaiten yhdistettävissä niin, että paikallisväestön perinteistä tapaa hyödyntää lähiympäristöään ei kokonaan rikota. Esimerkiksi Thaimaassa kohua herättäneet hallituksen suunnitelmat perustaa lomaparatiiseja kahteen kansallispuistoon loisivat uusia tulonlähteitä, mutta todellisuudessa tuhoaisivat luonnon lisäksi paikallisyhteisöjen toimeentulon pitkällä tähtäimellä. Sekä ihmisten että luonnon kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi edistää kansallispuistoissa asuvien yhteisöjen ekologisesti kestävää yhteisömetsätaloutta tai kestävää luontomatkailua.

Köyhyyden vähentäminen kestävällä tavalla edellyttää aina laajaa yhteistyötä eri sektorien välillä. Esimerkiksi Nepalin WWF on onnistunut vähentämään metsien polttoa viljelymaaksi ja uhanalaisten lajien salametsästystä laajalla ohjelmalla, jossa ovat mukana paikallisyhteisöt, humanitaariset avustusjärjestöt, ympäristöjärjestöt, Nepalin hallitus ja paikallishallinnon elimet sekä myös Intian hallitus.

Rikkainen maiden elinkeinopolitiikka lyö kehitysyhteistyötä korville

WWF kritisoi myös monia rikkaiden maiden omia kauppapoliittisia toimia, jotka vahingoittavat kehitysmaiden perinteisiä elinkeinoja ja jotka voivat olla täysin ristiriidassa näiden maiden oman kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa. EU:n kalastustukiaiset ovat esimerkki tästä. Ne ovat johtaneet siihen, että EU-maiden kalastuslaivastot ovat siirtyneet omilta tyhjiksi kalastetuilta merialueiltaan Afrikan rannikolle. Monille kalastuksesta riippuvaisille afrikkalaisille paikallisyhteisöille ei enää jää mitään kalastettavaa.

WWF:n tapahtumat Afrikka2002 -tapahtumassa

WWF järjestää paneelikeskustelun Afrikka2002-tapahtumassa Kaapelitehtaan puristamon elokuvateatterissa perjantaina 19.4. klo 14-16.

Keskustelun aluksi esitetään Petteri Saarion uusi dokumenttielokuva Kutsu Usambarasta, joka kertoo Itä-Usambaran ainutkertaisista luonnonarvoista, viidakkokylien värikkäästä arjesta – ja myös Suomen merkityksestä Itä-Usambarassa.

Paneelikeskustelussa ovat mukana projektiassistentti Joseph Mponda, suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF:stä, MMM Anna-Leena Simula Indufor Oy:stä, Itä-Usambaran suojeluprojektia vetänyt Stig Johansson, suunnittelija Riitta Soveri Kirkon ulkomaanavusta, metsäneuvonantaja Tomi Tuomasjukka ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolta ja elokuvaohjaaja Petteri Saario.

Muut WWF:n Malawi-hanketta käsittelevät tapahtumat Afrikka2002-tapahtumassa:

Torstai 18.4.2002, klo 16.30, ravintolan kabinetti:

“Conservation of a Biological Wonder of the World – the Cichlid Fishes of Lake Malawi”, by Dr. Kenneth McKaye, Mr. Joseph Mponda and Dr. Eero Aro.

Sunnuntai 21.4., klo 11.40, ravintolan kabinetti:

“Fuel Briquettes as a Sustainable Economic Alternative to Deforestation in the Lake Malawi Ecoregion”, by Joseph Mponda.

Sunnuntai 21.4., klo 14.30, ravintolan kabinetti:

“Art and the Environment: a novel approach for education and economic development in Chembe Village, South Malawi”, by Alison Wiklund and Joseph Mponda.

WWF:n messuosastolla C2-C4 voit tutustua Suomen WWF:n kehitysyhteistyöhankkeeseen Malawissa. Hankkeessa edistetään Malawi-järven ja ympäristön metsien suojelua kestävien ratkaisujen avulla, joita ovat esimerkiksi metsien hakkuutarvetta vähentävät, jätemassasta tehtävät polttobriketit ja ympäristökasvatus.

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen,

[email protected]

, 040 585 0020, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist,

[email protected]

, 0400 425 666

WWF:n kannanotto Poverty and the Environment:

www.panda.org/resources/publications/sustainability/
position_stmnt/Position_Statement_Poverty_2001.pdf