WWF:n hallintoneuvoston tunnustuspalkinto UPM-Kymmene Oyj:lle

WWF:n hallintoneuvosto päätti eilisessä kevätkokouksessaan myöntää tämänvuotisen tunnustuspalkinnon UPM-Kymmene Oyj:lle yhtiön päätöksistä suojella Repoveden aluetta Kaakkois-Suomessa.

Repoveden alue Valkealassa on laajasti rakentamattomana säilynyt jylhä, korkeiden kallioiden, metsien ja järvien muodostama kokonaisuus. Repoveden kohtalosta on kiistelty 1970-luvulta lähtien. Ratkaisua ja rahoitusta valtion taholta ei ole löytynyt.

Tilanteen ratkaisemiseksi UPM-Kymmene Oyj on päättänyt luovuttaa vastikkeetta 550 hehtaaria metsää valtiolle, mikä mahdollistaa Repoveden kansallispuiston perustamisen yhdessä yhtiön aikaisemmin valtiolle myymien alueiden kanssa.

Kansallispuiston ympäristössä yhtiö rauhoittaa korvauksetta 1400 hehtaarin laajuisen metsäalueen luonnonsuojelualueena. Viimemainittu on toteutuessaan Suomen suurin luonnonsuojelutarkoituksiin muun kuin valtion varaama metsiensuojelualue. Rauhoituspäätösten rahallinen arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

“UPM-Kymmene Oyj:n päätös Repoveden alueen suojelemiseksi on Suomen oloissa ainutlaatuinen. Päätöksellä turvataan Repoveden upean luontokokonaisuuden säilyminen niin metsäeliöstön kuin retkeilijöiden parhaaksi. WWF toivoo, että UPM-Kymmene Oyj:n esimerkki innoittaa myös muita metsäsektorin toimijoita vapaaehtoiseen metsiensuojeluun”, sanoo WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Elisabeth Rehn.

“Halusimme ratkaista pitkään jatkuneen suojeluprosessin ja luoda edellytykset uudelle kansallispuistolle velvoittamatta muita maanomistajia tai valtiota osallistumaan ratkaisuun”, sanoo metsätalous- ja maankäyttöyksikön johtaja Vesa Moisio UPM-Kymmene Oyj:stä. “Tämä investointi suomalaiseen ympäristönsuojeluun on osa UPM:n yhteiskuntavastuun toteuttamista.”

Lisätietoja:

UPM-Kymmene Oyj, johtaja Vesa Moisio, puh. 020 415 4720, GSM 0400 252 499
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, GSM 040 5749 266
WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, GSM 0400 425 666