Kansainvälinen WWF palkitsi Suomen hallituksen: Itämeren suojeluohjelmalla on kansainvälistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle

Kansainvälinen WWF on tänään palkinnut Suomen hallituksen sen Itämeren suojeluohjelmasta. Varapääministeri, sisäministeri Ville Itälä vastaanotti pääministeri Paavo Lipposen ja valtioneuvoston puolesta pääjohtaja Claude Martinilta Gift to the Earth -tunnustuksen, joka on kansainvälisen WWF:n korkein mahdollinen tunnustus.

Itämeren suojeluohjelma vähentää rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta, parantaa meriturvallisuutta, suojelee uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä sekä laajentaa Suomen mereistä suojelualueverkostoa.

Kokonaisuutena Suomen Itämeren suojeluohjelma menee pidemmälle kuin Itämerta koskevat erilaiset kansainväliset sopimukset. Suojelutoimenpiteet myös suunnitellaan ja toimeenpannaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, ja niissä otetaan huomioon sekä Itämereen kohdistuva ulkoinen kuormitus ja muut ulkoiset uhkatekijät että itse Itämeren elinympäristöjen ja lajien suojelu niiden esiintymisalueilla.

“Suomen Itämeren suojeluohjelma on haaste muille Itämeren rantavaltioille, joilla ei ole vastaavaa Itämeren kokonaissuojeluohjelmaa. Ohjelma myös konkretisoi Suomen aloitteellisuuden sisällyttää Itämeren suojelu keskeiseksi osaksi Euroopan unionin pohjoista ulottuvuutta”, kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Claude Martin perusteli tunnustusta luovutustilaisuudessa Helsingissä.

Gift to the Earth -tunnustukseen sisältyy seuranta- ja arviointijärjestelmä. “Hallituksen Itämeren suojeluohjelman toteuttamiseksi laaditaan toimenpideohjelma, ja Suomen WWF tulee seuraamaan, että se konkretisoituu”, WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen kertoi. Monia Itämeren suojeluohjelman edellyttämiä käytännön toimia on kuitenkin jo vauhdissa. Esimerkiksi Suomi on ollut aktiivinen Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon kansainvälisen rahoituksen järjestelyissä ja alusliikenteen ohjausjärjestelmän käyttöönsaattamisessa Suomenlahdella, joka vähentää öljyonnettomuusriskiä 80 prosentilla.

Olennainen osa Itämeren suojeluohjelmaa on sen rahoitus. Esimerkiksi maatalouden erityistukia kohdistetaan rehevöitymistä aiheuttavien maatalouden päästöjen pienentämiseen. Tuki vuonna 2003 on 7,6 miljoonaa euroa ja se nousee vuoteen 2006 30,3 miljoonaan euroon. Myös Suomen oma rahoitusosuus Pietarin jätevedenpuhdistamon rakentamiseen on merkittävä: 10,1 miljoonaa euroa.

Gift to the Earth voidaan myöntää hallituksen, yhteisön tai yrityksen luonnonsuojeluteolle, jolla on kansainvälistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja joka toteuttaa WWF:n kansainvälisiä luonnonsuojelutavoitteita erityisesti Global 200 –alueilla. Niihin kuuluu 238 WWF:n tieteellisin perustein valitsemaa luontokokonaisuutta, joiden monimuotoisuus on poikkeuksellisen suuri tai jotka ovat muutoin luonnonarvoiltaan ainutlaatuisia. Itämeri kuuluu Global 200 -verkostoon.

Vuodesta 1996 lähtien WWF on antanut 73 Gift to the Earth -tunnustusta, joista seitsemän mereistä luontoa suojeleville hankkeille. Suomeen myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Gift to the Earth.

Operaatio Merenneito 2002 avattiin – Tasavallan Presidentille Merenneitopeli

Gift to the Earth –luovutustilaisuuden alussa avattiin tämän vuoden Operaatio Merenneito, joka on WWF:n viisivuotinen suurkampanja (2001 – 2005) Itämeren suojelemiseksi. Tasavallan Presidentti

Tarja Haloselle

luovutettiin WWF:n uuden

Merenneitopelin

ensimmäinen kappale. Idea peliin tuli presidentiltä itseltään vajaa vuosi sitten, kun hän toivoi WWF:n kertovan kansalaisille siitä, miten itsekukin voi vaikuttaa Itämeren tilaan. Merenneitopeli on hauska lautapeli, jossa on Itämeren jokamiehen suojeluvinkkejä.

Lisätietoja:

WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266, [email protected]
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, [email protected]
Gift to the Earth: www.panda.org/gtte
Merenneitopeli: www.wwf.fi/osta

Lataa tästä pdf-tiedostona Suomen hallituksen saamaa Gift to the Earth -tunnustusta käsittelevä esite