Kansainvälisellä talkooleirillä kunnostetaan Saaristomeren arvokkaita perinneympäristöjä

WWF:n tämän kesän neljäs talkooleiri on parhaillaan käynnissä Bjonholmin saaressa Saaristomerellä. Yhdessä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen kanssa järjestettävällä leirillä Suomesta, Virosta ja Ruotsista tulleiden lähes 20 vapaaehtoisen joukko jatkaa töitä perinnemaiseman kunnostamiseksi 7.7. asti.

Bjonholmin hakamaita ja lehdesniittyjä uhkaa umpeenkasvu kuusien, mäntyjen, tuomien ja mesiangervon lisääntymisen myötä. Näitä raivaamalla pyritään parantamaan mm. tervaleppien, saarnien ja pähkinäpensaiden elinoloja. Saarella pesii mm. harmaapäätikka, joka viihtyy näiden puiden suojissa. Raivauksella pystytään palauttamaan alueen vanha hakamainen maisema, jossa viihtyvät kasvilajeista esimerkiksi valkolehdokki (Platanthera bifolia) ja kevätesikko (Primula veris) sekä perhosista mm. pikkuapollo (Parnassius mnemosyne). Saaren kedot ovat paikoin pahoin katajien valtaamia.

Nyt jatketaan viime vuonna aloitettua saaren laidunmaiden kunnostamista, millä luodaan elinmahdollisuuksia perinnemaisemien uhanalaisille lajeille. Viime kesänä Bjonholmin eteläosassa kunnostettiin lehdesniittyjä, ketoja ja rantaniittyjä. Nyt saaren keskiosaan on rakennettu laidunaita ja eteläosa on saatu takaisin laidunnukseen.

Tämän kesän talkooleirillä kunnostetaan saaren pohjoisosan hakamaita ja lehdesniittyjä raivaamalla ylimääräistä puustoa. Lisäksi ketoja avataan poistamalla katajia ja rantaniityiltä niitetään ruovikoita.

Viime vuosisadan puolenvälissä alkaneen maaseudun rakennemuutoksen takia laidunnus on vähentynyt. Tämä on johtanut perinneympäristöjen valtaisaan vähenemiseen Suomessa, ja monet niistä riippuvaiset kasvi- ja hyönteislajit ovat kadonneet tai harvinaistuneet. Erityisen harvinaisia perinneympäristöjä ovat ainoastaan lounaissaaristossa esiintyvät lehdesniityt; niitä on jäljellä vain muutamia kymmeniä hehtaareja.

Leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Saaristomeren alueella urakoidaan nyt 24. kerran. Saaristossa järjestettävät talkoot kuuluvat Operaatio Merenneitoon, WWF:n kampanjaan Itämeren pelastamiseksi. Leiri on myös osa WWF:n koordinoimaa kolmivuotista EU LIFE -luontohanketta, jossa kunnostetaan umpeenkasvaneita niittyjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

WWF:n talkooleirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä mm. hoidetaan perinnemaisemia, parannellaan luonnonsuojelualueiden rakenteita, rakennetaan pitkospolkuja ja raivataan laidunalueita. Työtä tehdään ruokapalkalla. Leirit ovat maksuttomia, mutta osallistujat maksavat itse matkansa. Alaikäraja on 18 vuotta.

Tämän kesän ensimmäinen leiri oli huhtikuussa Saarenmaalla. Kesäkuussa ahkeroitiin Liesjärven kansallispuistossa. Jäljellä ovat leirit Bromarvissa Flatholmenin saaressa (13.-21.7.), Kuusamon Närängänvaarassa (27.7.-4.8.) ja Iniön Salmisissa (10.-18.8.). Syyskuussa urakoidaan Hangon Uddskatanissa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Metsähallitus/leirin johtaja Leif Lindgren, puh. 0400 826 439

WWF/projektipäällikkö Mikko Pitkänen, puh. 040 707 6668

WWF/tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 774 01051, 040 592 6532