Merikotkien pesintä onnistui hyvin tänä vuonna

WWF:n keräämien tietojen mukaan maamme merikotkakanta kasvoi 192:lla poikasella tänä kesänä. Tulos on jälleen uusi ennätys, sillä kasvua viime vuoteen oli yli 10 prosenttia. Asuttuja reviirejä oli runsaat 200 ja näistä onnistuneita pesintöjä vähintään 118.

Maassamme on nykyään yli 1000 merikotkaa (Haliaeetus albicilla), joista merkittävä osa on nuoria, vielä pesimättömiä lintuja. Lajin menestyminen johtuu jo pitkään jatkuneista, tehokkaista ja onnistuneista suojelutoimista.

Ensimmäisen kerran yli 100 vuoteen onnistui merikotkan pesintä myös Itä-Uudellamaalla. Paras alueellinen tulos saavutettiin Turunmaan saaristossa. Heikoimmin menestyivät tänä vuonna Merenkurkun merikotkat.

Maamme merikotkat pesivät pääosin Ahvenanmaalla, Saaristomerellä, Satakunnassa, Merenkurkussa ja Lapissa. Yksittäisiä pareja on asettunut myös Lapin lisäksi muualle sisämaahan. Merikotkan pesä on yleensä puussa (mänty, kuusi, koivu, leppä), mutta tänä vuonna yksi pari onnistui saamaan poikasen maahan tekemässään pesässä.

Kerro havainnoistasi ja auta suojelutyössä

WWF:n merikotkatyöryhmä kiittää kansalaisia saaduista merikotkahavainnoista ja odottaa niitä jatkossakin. Tiedot auttavat suojelutoimien suunnittelussa, pesien vartioinnissa ja kannan kehityksen seurannassa. Havainnot voi kertoa WWF:ään, puh. (09) 7740 100 tai [email protected] tai alla luetelluille yhteyshenkilöille.

Merikotkien talviruokintaa on viime aikoina rajoitettu, koska näyttää siltä, että laji alkaa yhä paremmin menestyä ilmankin.

Merikotkatyöryhmä on jo 30 vuoden ajan seurannut, tutkinut ja suojellut maamme merikotkia. Tuona aikana merikotkiemme poikastuotto on parantunut vuosi vuodelta. Työryhmä toimii vapaaehtoisin voimin ja käyttää merikotkien suojeluun pyyteettömästi aikaansa ja kalustoaan.

Yhteyshenkilöt / lisätiedot:

Turun seutu: Jouko Högmander 0400 826 440
Ahvenanmaa: Hannu Ekblom 040 765 3602; 1.8.alkaen Torsten Stjernberg, (09) 1912 8857
Merenkurkku: Juhani Koivusaari 0400 881 349
Pohjois-Suomi: Seppo Ojala 0400 342 711; Tuomo Ollila 0400 241 448
Satakunta: Seppo Keränen (02) 6472542, 049 151 353
Uusimaa: Gustav Munsterhjelm 0400 478 290, Hannu Ekblom 040 765 3602 Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja 0400 876 469
WWF: tiedottaja Tuuli Äikäs, (09) 7740 1051, 040 592 6532