WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat Närängänvaaran erämaatilaa talkoovoimin

WWF ja Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut järjestävät 28.7.–4.8.2002 talkooleirin, jolla WWF:n noin 20 vapaaehtoisen joukko kunnostaa Kuusamossa sijaitsevaa Närängänvaaran erämaatilaa.

Leirin tavoitteena on palauttaa Närängän taloa ympäröivät perinnebiotoopit siihen tilaan, missä ne olivat vielä tilan ollessa asuttuna ja 1960-luvun puolivälissä. Töihin kuuluu mm. niittoa, heinäntekoa ja aidan rakentamista. Lisäksi leiriläiset kohentavat tilan puutarhaa ja rakenteita sekä merkitsevät suojelualueen polkuja.

Niityillä kasvaa lajeja, jotka hyötyvät niitosta. Näitä ovat esimerkiksi tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) ja nurmitatar (Bistorta vivipara). Närängänvaara on yksi Kuusamon vanhojen metsien suojelualueista, ja sen korkein huippu on 382 metrin korkeudella merenpinnasta.

WWF:n leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Tänä vuonna on leirejä pidetty jo Saarenmaalla, Liesjärven kansallispuistossa, Houtskarissa ja Tammisaaressa. Jäljellä on leiri Iniössä Salmisissa (10.-17.8.). Lisäksi vietetään raivausviikonloppu Hankoniemellä 13.-15.9.

Leirit tarjoavat vuosittain noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden tehdä konkreettista työtä perinnemaisemien ennallistamiseksi. Leirit ovat maksuttomia ja niillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen. Alaikäraja on 18 vuotta. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisissä olla.

Leireillä mm. hoidetaan perinnemaisemia, parannetaan luonnonsuojelualueiden rakenteita, rakennetaan pitkospolkuja ja raivataan laidunalueita.

Lisätietoja:

Metsähallitus/ Arto Hänninen, puh. 0400 130 297
Metsähallitus/ Pekka Veteläinen, puh. 0400 321 453
WWF/ Tuuli Äikäs, puh. 040 592 6532