Vapaaehtoiset kunnostavat harvinaisia lehdesniityjä Saaristomerellä

WWF:n talkooleirillä Iniössä, Salmisholmenin saarella kunnostetaan EU:n tuella harvinaisia ja erittäin arvokkaita lehdesniittyjä 10.-17.8. Yhdessä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden kanssa järjestettävällä leirillä kunnostustöitä tekee viisitoista vapaaehtoista, joista kaukaisimmat tulevat Italiasta ja Tanskasta.

Nyt järjestettävä leiri on kesän toinen WWF-leiri Salmisholmenilla. Keväällä aloitettiin kevätsiivouksella ja pienimuotoisella raivaamisella. Nyt leirillä tehdään raivaamisen ja risujen polton lisäksi myös laidunaitaa, sillä tavoitteena on saada alue uudestaan laidunnukseen ensi vuonna. Talkooleiriläisten lisäksi aluetta ovat kunnostaneet kesän aikana myös Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden työntekijät.

1960-luvulla hevoset ja naudat sekä syksyisin myös lampaat laidunsivat laajalti Salmisholmenin niittyjä ja hakamaita. Vielä 1980-luvulla laidunnuksessa olivat saaren pohjoisosien niityt. Nyt kunnostettavat, Salmisholmenin eteläosissa sijaitsevat valtion omistamat lehdesniityt ja hakamaat ovat kuitenkin kasvaneet 1960-luvulla loppuneen hoidon myötä pahoin umpeen. Lehdesniittyjen ja hakamaiden puusto on tihentynyt liikaa ja niille on kasvanut myös havupuita. Lehdesniittyjen tilaa parannetaan poistamalla havupuut ja harventamalla muuta puustoa, jolloin palautetaan lehdesniityille tyypillinen rakenne, jossa puiden ja puuryhmien välissä on avoimia niittylaikkuja. Salmisholmenin lehdesniityillä ja hakamailla viihtyvät vielä mm. varsankello (Campanula trachelium), tuoksumatara (Galium odoratum), pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) sekä harmaapäätikka (Picus canus).

Viime vuosisadan puolivälissä alkaneen maaseudun rakennemuutoksen takia laidunnus on yleisestikin vähentynyt. Tämä on johtanut perinneympäristöjen valtaisaan vähenemiseen Suomessa, ja monet niistä riippuvaiset kasvi- ja hyönteislajit ovat kadonneet tai harvinaistuneet. Lounaissaaristossa esiintyvät lehdesniityt ovat erityisen harvinaisia perinneympäristöjä. Niitä on jäljellä vain muutamia kymmeniä hehtaareja.

Leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Saaristomeren alueella urakoidaan nyt 25. kerran. Saaristossa järjestettävät talkoot kuuluvat Operaatio Merenneitoon, WWF:n kampanjaan Itämeren pelastamiseksi. Leiri on myös osa WWF:n koordinoimaa kolmivuotista EU LIFE -hanketta, jossa kunnostetaan umpeenkasvaneita niittyjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

WWF:n talkooleirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä mm. hoidetaan perinnemaisemia, parannellaan luonnonsuojelualueiden rakenteita, rakennetaan pitkospolkuja ja raivataan laidunalueita. Työtä tehdään ruokapalkalla. Leirit ovat maksuttomia, mutta osallistujat maksavat itse matkansa. Alaikäraja on 18 vuotta.

Tämän kesän ensimmäinen leiri oli huhtikuussa Saarenmaalla. Kesäkuussa ahkeroitiin Liesjärven kansallispuistossa ja Bjonholmissa, heinäkuussa Bromarvissa Flatholmenin saaressa ja heinä-elokuun taitteessa Kuusamon Närängänvaarassa. Syyskuussa urakoidaan Hangon Uddskatanissa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:

Metsähallitus/leirin johtaja Kaj-Ove Pettersson, puh. 0205 644675, 0400 647027

WWF/projektipäällikkö Mikko Pitkänen, puh. 040 707 6668